ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

24

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 18 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 2. listopadu 1986 posoudil po zprávě posl. Anny Kocurové uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Jana Bělohradského funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 5 (současně je navrhován do funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1),

2. Zlatu Řeháčkovou funkce soudkyně okresního soudu v Kolíně (odchází z důvodu péče o dítě),

3. JUDr. Yvonu Vavříkovou funkce soudkyně okresního soudu v Kolíně (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu Praha-západ),

4. Jaroslavu Chládkovou funkce soudkyně okresního soudu v Nymburku (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Ústí nad Labem),

5. Boženu Maříkovou funkce soudkyně okresního soudu v Příbrami (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Praze),

6. JUDr. Libuši Patčovou funkce soudkyně okresního soudu v Českém Krumlově (odchází z důvodu péče o děti),

7. JUDr. Janu Daňkovou funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-město (odchází z důvodu péče o dítě),

8. JUDr. Jitku Žákovou funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-sever (odchází ze zdravotních důvodů),

9. Zlatu Tvarůžkovou funkce soudkyně okresního soudu v Litoměřicích (odchází z důvodu péče o děti),

10. Horymíra Filipa, prom. práv., funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Pardubicích),

11. JUDr. Luboše Pospíšila funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Praze),

12. JUDr. Janu Šírovou funkce soudkyně krajského soudu v Hradci Králové (současně je navrhována do funkce soudkyně Nejvyššího soudu ČSR),

13. JUDr. Václava Sedláře funkce soudce krajského soudu v Brně (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

14. Pavla Böhma funkce soudce městského soudu v Brně (současně je navrhován do funkce krajského soudu v Brně),

15. JUDr. Marii Káňovou funkce soudkyně městského soudu v Brně (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Brně),

16. JUDr. Josefa Vašulku funkce soudce okresního soudu v Hodoníně (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

17. Elenu Ďuranovou funkce soudkyně okresního soudu v Kroměříži (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Bratislavě, odchází z důvodu následování manžela),

18. JUDr. Lenku Chovancovou funkce soudkyně okresního soudu v Opavě (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4)."

V Praze 4. listopadu 1986

 

Anna KOCUROVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP