ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

25

Návrh

předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušenosti ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 1911970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu ČSR:

JUDr. Jana Šírová, nar. 20. 10. 1947

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Jan Bělohradský, nar. 30. 9. 1958

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

JUDr. Dagmar Hoffmannová, nar. 18. 3. 1954

JUDr. Martin Zelenka, nar. 25. 7. 1961

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Marie Černá, nar. 17. 7. 1961

JUDr. Lenka Chovancová, nar. 26. 10. 1948

Martina Markupová, nar. 23. 5. 1958

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

Ivana Hesová, nar. 16. 2. 1962

JUDr. Blanka Roušalová, nar. 1. 4. 1961

JUDr. Luboš Vlasák, nar. 25. 7. 1962

k obvodnímu soudu pro Prahu 6:

Iva Černá, nar. 7. 10. 1962

JUDr. Michal Vacek, nar. 10. 10. 1955

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Hedvika Kovaříková, nar. 13. 1. 1947

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

Martin Valehrach, nar. 21. 10. 1960

JUDr. Jarmila Vilímková, nar. 3. 9. 1956

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Jaroslava Pokorná, nar. 11. 12. 1961

JUDr. Luboš Vrba, nar. 23. 12. 1959

k obvodnímu sedu pro Prahu 10:

JUDr. Irena Dlouhá, nar. 19. 12. 1961

JUDr. Miroslava Trčková, nar. 22. 6. 1960

Robert Waltr, nar. 18. 10. 1960

ke krajskému soudu v Praze:

Božena Maříková, nar. 8. 1. 1948

JUDr. Luboš Pospíšil, nar. 18. 9. 1930

k okresnímu soudu v Benešově:

JUDr. Jiří Švehla, nar. 3. 3. 1960

k okresnímu soudu v Berouně:

JUDr. Danuše Kudrnová, nar. 20. 3. 1957

k okresnímu soudu v Nymburku:

JUDr. Jana Pátková, nar. 22. 3. 1953

k okresnímu soudu Praha-západ:

JUDr. Yvona Vavříková, nar. 19. 3. 1953

JUDr. Petr Wulkan, nar. 21. 4. 1961

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

Bedřich Benek, nar. 18. 11. 1961

k okresnímu soudu v Českém Krumlově:

Vladimír Veselý, nar. 30. 4. 1961

k okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

JUDr. Lubomír Michálek, nar. 10. 8. 1960

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Eva Kotrbatá, nar. 25. 12. 1957

JUDr. Pravoslav Polák, nar. 15. 2. 1961

k okresnímu soudu v Tachově:

Jana Haberová, nar. 9. 7. 1960

k okresnímu soudu v Mostě:

Magda Dokoupilová, nar. 21. 11. 1962

k okresnímu soudu v Teplicích:

Anežka Cirklová, nar. 23. 11. 1959

Milan Virag, nar. 3. 10. 1959

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Jaroslava Chládková, prom. práv., nar. 14. 8. 1937

k okresnímu soudu v Hradci Králové:

Marie Hlavatá, nar. 15. 3. 1962

k okresnímu soudu v Chrudimi:

JUDr. Milan Špryňar, nar. 14. 6. 1962

k okresnímu soudu v Pardubicích:

Horymír Filip, prom. práv., nar. 18. 8. 1929

k okresnímu soudu v Semilech:

Josef Kuřík, nar. 17. 2. 1961

ke krajskému soudu v Brně:

Pavel Böhm, nar. 27. 10. 1948

JUDr. Marie Káňová, nar. 29. 6. 1944

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Vladimír Kristýn, nar. 17. 5. 1960

JUDr. Miroslav Pokorný, nar. 22. 6. 1961

k okresnímu soudu v Kroměříži:

JUDr. Jana Zachová, nar. 29. 4. 1951

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Miluše Dvořáková, nar. 12. 5. 1961

Petr Olšovský, nar. 21. 6. 1962

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Jarmila Herotová, nar. 29. 11. 1959

k okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Dana Dorazilová, nar. 1. 4. 1959

Jaroslava Jechová, nar. 27. 8. 1959

Antonín Rozbroj, nar. 9. 7. 1961

k okresnímu soudu v Opavě:

Miroslava, Kramná, nar. 29. 3. 1958

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Daniela Kašperlíková, nar. 20. 6. 1961

JUDr. Miluše Matušková, nar. 3. 8. 1955

Šárka Neuwirthová, nar. 18. 4. 1962

k okresnímu soudu v Přerově:

Petr Andres, nar. 10. 5. 1962

k okresnímu soudu v Šumperku:

Alena Hudcová, nar. 5. 12. 1961."

V Praze dne 29. října 1986

 

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda Ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP