ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

27

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 16 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 5. března 1987 posoudil po zprávě posl. RSDr. Norberta Požára uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

Česká národní rada

zprošťuje

1. Alenu Jedličkovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1 (odchází z důvodu péče o dítě),

2. JUDr. Lubomíra Nováka funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4 (současně je navrhován do funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10),

3. JUDr. Karla Zusku funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 5 (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

4. JUDr. Hanu Dvořákovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 9 (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10),

5. JUDr. Alenu Malcovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10 (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

6. JUDr. Rudolfa Novotného funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10 (současně je navrhován do funkce soudce městského soudu v Praze)

7. JUDr. Zdeňka Zelenku funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10 (současně je navrhován do funkce soudce městského soudu v Praze),

8. JUDr. Vladimíra Kracíka funkce soudce krajského soudu v Praze (současně je navrhován do funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR),

9. Milenu Tatíčkovou funkce soudkyně okresního soudu v Kladně (odchází z důvodu péče o dítě),

10. JUDr. Milana Čapka funkce soudce okresního soudu v Karlových varech (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

11. Naděždu Řípovou funkce soudkyně okresního soudu v Liberci (odchází z důvodu péče o děti),

12. JUDr. Naděždu Paškovou funkce soudkyně okresního soudu v Litoměřicích (odchází z důvodu péče o dítě),

13. JUDr. Jaroslavu Slezákovou funkce soudkyně krajského soudu v Hradci Králové (odchází ze zdravotních důvodů),

14. JUDr. Tamaru Škorpilovou funkce soudkyně okresního soudu ve Svitavách (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Ústi nad Orlicí),

15. JUDr. Marii Turkovou funkce soudkyně okresního soudu ve Svitavách (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Hradci Králové),

16. JUDr. Eduarda Teschlera funkce soudce krajského soudu v Ostravě (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Bruntále)."

V Praze 6. března 1987

 

RSDr. Norbert POŽÁR v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně

předseda ústavně právního

právního výboru ČNR

výboru ČNR


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP