ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

28

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politickoodborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Vladimír Kracík, nar. 30. 6. 1951

JUDr. Jaroslava Maternová, nar. 3. 10. 1945

JUDr. Eva Tesařová, nar. 28. 3. 1938

JUDr. Josef Vaněk, nar. 9. 7. 1946

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Rudolf Novotný, nar. 12. 12. 1950

JUDr. Josef Straka, nar. 8. 5. 1927

JUDr. Zdeněk Zelenka, nar. 30. 4. 1925

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Edita Beranová, nar. 15. 6. 1952

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

Vladimíra Kosovcová, nar. 30. 4. 1952

k obvodnímu soudu pro Prahu 3:

JUDr. Vladimír Felt, nar. 16. 4. 1960

JUDr. Dana Ledvinová, nar. 24. 10. 1949

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Ivana Nemynářová, nar. 18. 7. 1950

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Jan Slanec, nar. 19. 2. 1959

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Hana Dvořáková, nar. 12. 4. 1958

JUDr. Blanka Chvojová, nar. 6. 7. 1956

JUDr. Alena Makovcová, nar. 8. 2. 1958

JUDr. Lubomír Novák, nar. 2. 3. 1946

k okresnímu soudu v Kladně:

Filip Bergl, nar. 23. 5. 1962

k okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

JUDr. Hana Záveská, nar. 11. 2. 1962

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Marie Turková, nar. 11. 7. 1954

k okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

JUDr. Dana Hladíková, nar. 28. 3. 1963

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Tamara Škorpilová, nar. 18. 2. 1961

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Eduard Teschler, nar. 16. 11. 1950"

V Praze dne 18. února 1987

 

RSDr. Miloslav Vacík, v. r.

místopředseda Ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP