ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

33

Návrh

předsednictva ústředního výboru národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povoláni k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli, vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Miluše Čižmárová, nar. 15. 9. 1941

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Věra Hnaníčková, nar. 30. 7. 1942

JUDr. Jaroslava Chaloupková, nar. 17. 4. 1946

JUDr. Jiří Kruk, nar. 11. 8. 1943

JUDr. Ladislava Kučírková, nar. 25. 3. 1948

JUDr. Iva Novotná, nar. 24. 10. 1947

JUDr. Jaroslava Vrbová, nar. 28. 8. 1932

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

Jiřina Jislová, nar. 22. 3. 1952

JUDr. Naděžda Kusáková, nar. 13. 6. 1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Jitka Šťastná, nar. 30. 7. 1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

Petr Svoboda, nar. 5. 4. 1960

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Věra Heřmanová, nar. 25. 7. 1951

JUDr. Blanka Petrásková, nar. 19. 7. 1952

JUDr. Ilona Remešová, nar. 16. 3. 1952

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

Martin Michňák, nar. 16. 5. 1963

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

Karel Fiala, nar. 18. 11. 1962

JUDr. Václav Kopáček, nar. 7. 4. 1963

JUDr. Richard Petrásek, nar. 30. 5. 1959

k okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Jiřina Říhová, nar. 13. 7. 1951

k okresnímu soudu Praha-východ:

Petr Pustina, nar. 17. 2. 1960

k okresnímu soudu v Příbrami:

JUDr. Vlasta Cízlová, nar. 7. 3. 1953

Zdeňka Kaiserová, nar. 18. 5. 1942

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jana Hůdová, nar. 3. 10. 1939

Vlastislav Vlček, nar. 26. 11. 1950

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Eva Kůrková, nar. 23. 11. 1959

JUDr. Zdeněk Melichar, nar. 17. 8. 1952

JUDr. Zuzana Völflová, nar. 10. 8. 1962

k okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

JUDr. Petr Švec, nar. 23. 1. 1952

k okresnímu soudu v Pelhřimově:

JUDr. Lenka Jiříková, nar. 19. 4. 1962

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Miroslav Frauenberg, nar. 2. 5. 1927

JUDr. Hana Pecová, nar. 10. 9. 1945

JUDr. Jaroslav Vanča, nar. 25. 12. 1924

k okresnímu soudu v Karlových varech:

JUDr. Michaela Koutová, nar. 11. 11. 1961

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Věra Kloudová, nar. 21. 12. 1958

Zdeněk Pánek, nar. 3. 6. 1947

k okresnímu soudu v Litoměřicích:

JUDr. Josef Knotek, nar. 6. 1. 1947

k okresnímu soudu v Mostě:

JUDr. Petr Pánek, nar. 24. 12. 1950

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Jarmila Jílková, prom. práv., nar. 3. 1. 1938

Viktor Kuča, nar. 30, 4. 1954

JUDr. Miloslav Špryňar, nar. 25. 4. 1930

k okresnímu soudu v Jičíně:

Jiří Cerman, nar. 5. 2. 1948

JUDr. Jiří Záveský, nar. 13. 5. 1949

k okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou:

JUDr. Jiří Fuks, nar. 30. 4. 1952

JUDr. Marie Kašpárková, nar. 3. 5. 1953

k okresnímu soudu ve Svitavách:

Jan Šimek, prom. práv., nar. 12. 11. 1929

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Pavel Esser, nar. 9. 5. 1959

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Jan Bertreiter, nar. 20. 8. 1923

JUDr. Jiřík Fleischer, nar. 9. 3. 1939

Zdenka Hudečková, nar. 20. 11. 1914

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Marcela Komárková, nar. 19. 10. 1947

JUDr. Věra Kružíková, nar. 10. 5. 1952

JUDr. Marie Minářová, nar. 13. 8. 1953

JUDr. Jaroslava Rezová, nar. 13. 1. 1950

JUDr. Eva Stupková, nar. 20. 9. 1950

JUDr. Eva Zálešáková, nar. 24. 12. 1951

k okresnímu soudu v Gottwaldově:

JUDr. Jindra Kružíková, nar. 2. 8. 1952

k okresnímu soudu v Prostějově:

JUDr. Josef Růžička, nar. 11. 8. 1961

k okresnímu soudu ve Vyškově:

JUDr. Petr Doležel, nar. 21. 1. 1963

JUDr. Milan Páleníček, nar. 2. 8. 1951

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Pavel Dolinek, nar. 11. 7. 1951

JUDr. Karel Sochor, nar. 6. 5. 1948

JUDr. Ludmila Valentová, nar. 14. 8. 1943

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Jitka Opršalová, nar. 3. 5. 1961

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

Jarmila Krompolcová, nar. 15. 2. 1952

k okresnímu soudu v Karviné:

Marcela Cilečková, nar. 17. 4. 1962

Jarmila Úředníčková, nar. 15. 2. 1962

k okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Vladimír Konvičný, nar. 10. 7. 1943

JUDr. Zdeněk Minář, nar. 25. 1. 1952

k okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Zdeňka Poledníčková, nar. 14. 1. 1952

Miroslava Polívková, nar. 31. 7. 1951

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Radmila Mynářová, nar. 5. 5. 1961

k okresnímu soudu ve Vsetíně:

Jiří Kubeša, nar. 1. 10. 1946

JUDr. Alena Matochová, nar. 6. 8. 1959"

V Praze 19. května 1987

 

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP