ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

35

Vládní návrh

Usnesení

České národní rady

ze dne 30. června 1987

o státním závěrečném účtu České socialistické republiky

a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1986

Česká národní rada

1. schvaluje

a) státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1986, který vykazuje příjmy 152653 miliónů Kčs a výdaje 152 653 miliónů Kčs,

b) závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1986;

2. bere na vědomí

hospodaření národních výborů České socialistické republiky podle rozpočtů na rok 1986, které vykázalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 2392 miliónů Kčs.

V Praze dne 9. června 1987

 

Ladislav Adamec v. r.

předseda vlády České socialistické republiky

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP