ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

36

Zpráva

výboru ČNR pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1986

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet projednal za účasti delegací z ostatních výborů ČNR ve své 11. schůzi dne 11. června 1987 vládní návrh usnesení ČNR o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1986.

Po projednání výbor ČNR pro plán a rozpočet doporučuje České národní radě přijmout vládní návrh v tomto znění:

Česká národní rada

I. schvaluje

1. státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1986, který vykazuje příjmy 152 653 miliónů Kčs a výdaje 152 653 miliónů Kčs,

2. závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1986;

II. bere na vědomí

hospodaření národních výborů České socialistické republiky podle rozpočtů na rok 1986, které vykázalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 2392 miliónů Kčs.

V Praze dne 11. června 1987

 

Ing. Miroslav Mrázek, v. r.

zpravodaj a předseda výboru

ČNR pro plán a rozpočet

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP