ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

37

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 13 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 24. června 1987 posoudil po zprávě posl. Stanislava Kuny uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Milana Vybulku funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 3 (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

2. Daniela Šplíchala funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4 (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

3. Jiřího Řeháčka funkce soudce okresního soudu v Kolíně (přechází do plného invalidního důchodu),

4. Vlastislava Vlčka funkce soudce okresního soudu v Českých Budějovicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích),

5. Jana Dudu funkce soudce okresního soudu Plzeň-město (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

6. JUDr. Ivanu Dušákovou funkce soudkyně okresního soudu v České Lípě (odchází z důvodu následování manžela),

7. Věru Kloudovou funkce soudkyně okresního soudu v Chomutově (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ústí nad Labem),

8. JUDr. Miloslava Špryňara funkce soudce okresního soudu v Pardubicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

9. JUDr. Jaroslava Havla funkce soudce městského soudu v Brně (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

10. Zdenku Hudečkovou funkce soudkyně městského soudu v Brně (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Brně),

11. JUDr. Milana Páleníčka funkce soudce městského soudu v Brně (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu ve Vyškově),

12. JUDr. Pavlu Promnou funkce soudkyně okresního soudu v Karviné (odchází z důvodu péče o dítě),

13. JUDr. Dagmar Sauerovou funkce soudkyně okresního soudu v Ostravě (odchází z důvodu péče o dítě)."

V Praze dne 25. června 1987

 

Stanislav Kuna v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP