ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

38

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady

na ověření platnosti volby poslance ing. Jaroslava Chrobáka

Dne 6. června 1987 se konala doplňovací volba do České národní rady ve volebním obvodě č. 152 (Třebíč). Tuto doplňovací volbu vyhlásilo podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, předsednictvo České národní rady svým usnesením z 30. března 1987.

V doplňovací volbě byl zvolen poslancem České národní rady ing. Jaroslav Chrobák. Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě zprávu o výsledku doplňovací volby a odevzdala mandátovému a imunitnímu výboru České národní rady volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci spolu s jeho prohlášením, že s kandidaturou souhlasí, zápis o registraci kandidáta národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi 30. června 1987 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla vyhlášena a vykonána podle ústavních předpisů a zákona České národní rady o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady ani mu nebyla podána žádná oznámení nebo stížnost na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 152 se volby zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamů voličů a že navržený kandidát Národní fronty obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor dospěl k závěru, že kandidát ing. Jaroslav Chrobák byl platně zvolen poslancem České národní rady.

Protože doplňovací volba do České národní rady byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, ověřila platnost volby poslance ing. Jaroslava Chrobáka, zvoleného do České národní rady v doplňovací volbě dne 6. června 1987.

V Praze dne 30. června 1987

 

Marie Svobodová v. r.

MUDr. Marcela Černá v. r.

ověřovatelka mandátového a imunitního

místopředsedkyně mandátového a imunitního

výboru České národní rady

výboru České národní rady


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP