ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

43

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 18 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 7. října 1987 posoudil po zprávě posl. Anny Kocurové uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Evžena Bokoteje funkce soudce městského soudu v Praze (současně je navrhován do funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR),

2. JUDr. Jana Pelikána funkce soudce městského soudu v Praze (současně je navrhován do funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR),

3. Vilmu Ondrovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 5 (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 7),

4. JUDr. Tome Frankiče funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 8 (současně je navrhován do funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 5),

5. JUDr. Ivana Kratochvíla funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10 (současně je navrhován do funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 1),

6. JUDr. Ivanu Papežovou funkce soudkyně okresního soudu v Kolíně (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

7. JUDr. Miluši Machulovou funkce soudkyně okresního soudu v Mělníku (odchází z důvodu péče o děti a přestěhování),

8. JUDr. Martina Klímu funkce soudce okresního soudu v Mladé Boleslavi (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

9. JUDr. Janu Zítkovou funkce soudkyně okresního soudu v Rakovníku (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 9),

10. JUDr. Vladimíru Ladmanovou funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-město (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Plzni),

11. JUDr. Vlastu Peškovou funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-město (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Klatovech),

12. JUDr. Jiřího Terče funkce soudce okresního soudu Plzeň-město (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

13. JUDr. Pavla Kučeru funkce soudce okresního soudu v Chrudimi (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

1. JUDr. Libuši Diwischovou funkce soudkyně okresního soudu v Pardubicích (odchází ze zdravotních důvodů),

15. JUDr. Josefa Kuříka funkce soudce okresního soudu v Semilech (odchází z důvodu následování manželky),

16. JUDr. Ivu Homolovou funkce soudkyně městského soudu v Brně (přechází do funkce státní notářky),

17. JUDr. Naděždu Balíkovou funkce soudkyně okresního soudu Brno-venkov (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Brně),

18. JUDr. Danuši Novotnou funkce soudkyně okresního soudu v Ostravě (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě)."

V Praze dne 9. října 1987

 

Anna KOCUROVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP