ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

44

Návrh

předsednictva ústředního výboru národní fronty

České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká náhodní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Evžen Bokotej, nar. 17. 1. 1950

JUDr. Jan Pelikán, nar. 9. 5. 1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

Alena Huňáčková, nar. 29. 12. 1949

JUDr. Ivan Kratochvíl, nar. 2. 2. 1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 3:

Pavel Benda, nar. 26. 8. 1962

JUDr. Sylva Rychtalíková, nar. 16. 8. 1960

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

JUDr. Tome Frankič, nar. 25. 2. 1949

JUDr. Hana Kučerová, nar. 16. 6. 1956

k obvodnímu soudu pro Prahu 6:

JUDr. Jan Pilař, nar. 27. 12. 1956

JUDr. Radmila Rollová, nar. 10. 9. 1949

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

Vilma Ondrová, nar. 21. 1. 1953

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

Eva Ševčíková, nar. 16. 10. 1952

JUDr. Jana Zítková, nar. 11. 5. 1955

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Jana Jirmářová, nar. 15. 2. 1960

k okresnímu soudu v Kladně:

Simona Kačerová, nar. 15. 9. 1962

k okresnímu soudu v Kolíně:

JUDr. Libuše Kantůrková, nar. 31. 10. 1954

k okresnímu soudu v Mělníku:

JUDr. Yveta Hochmannová, nar. 1. 3. 1960

k okresnímu soudu v Nymburku:

Eva Šimáková, nar. 18. 1. 1962

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Vladimíra Ladmanová, nar. 29. 10. 1953

k okresnímu soudu v Klatovech:

JUDr. Vlasta Pešková, nar. 23. 12. 1954

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Dana Mazáková, nar. 28. 7. 1963

k okresnímu soudu v Děčíně:

Jana Makaloušová, nar. 28. 5. 1963

k okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

JUDr. Jana Brabcová, nar. 5. 8. 1963

k okresnímu soudu v Liberci:

JUDr. Lenka Rutová, nar. 23. 8. 1963

JUDr. Helena Stránská, nar. 25. 7. 1963

k okresnímu soudu v Litoměřicích:

JUDr. Jana Nováková, nar. 5. 2. 1961

k okresnímu soudu v Mostě:

Rudolf Malý, nar. 11. 11. 1961

k okresnímu soudu v Teplicích:

Dana Rigová, nar. 4. 12. 1961

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Pavel Kučera, nar. 6. 12. 1945

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Naděžda Balíková, nar. 1. 10. 1949

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Jana Kalinová, nar. 30. 12. 1951

Libor Losa, nar. 3. 7. 1959

JUDr. Vladimíra Pospíšilová, nar. 7. 12. 1951

JUDr. Ludmila Šudomová, nar. 26. 9. 1952

JUDr. Karel Urban, nar. 14. 10. 1959

k okresnímu soudu v Hodoníně:

JUDr. Antonín Flašar, nar. 12. 1. 1942

k okresnímu soudu v Jihlavě:

Miroslav Heralecký, nar. 9. 12. 1949

k okresnímu soudu v Uherském Hradišti:

JUDr. Jaroslava Hamadová, nar. 26. 2. 1952

k okresnímu soudu ve Vyškově:

JUDr. Patrick Girgle, nar. 27. 9. 1952

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Danuše Novotná, nar. 18. 6. 1947

JUDr. Anežka Rabasová, nar. 30. 11. 1943

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Pavel Procházka, nar. 1. 5. 1955

k okresnímu soudu v Ostravě:

Jarmila Kolářová, nar. 9. 7. 1952

Ivana Pavličková, nar. 4. 10. 1950

k okresnímu soudu v Šumperku:

JUDr. Bohumila Landová, nar. 13. 4. 1950"

V Praze dne 23. září 1987

 

RSDr. Miloslav Vacík, v. r.

místopředseda Ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Charakteristiky jednotlivých kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP