ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

47

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 18 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 3. prosince 1987 posoudil po zprávě posl. Milana Čaji uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Jiřinu Šimkovou funkce soudkyně městského soudu v Praze (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 7),

2. JUDr. Jana Sváčka funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 6 (současně je navrhován do funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 8),

3. JUDr. Jiřího Lněničku funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 8 (současně je navrhován do funkce soudce městského soudu v Praze),

4. JUDr. Jaroslavu Pokornou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8 (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10),

5. JUDr. Luboše Bártu funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10 (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

6. JUDr. Františka Ištvánka funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 10 (současně je navrhován do funkce soudce městského soudu v Praze),

7. Emanuela Bednáře funkce soudce okresního soudu v Mělníku (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

8. JUDr. Milana Fryše funkce soudce okresního soudu v Prachaticích (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Českých Budějovicích),

9. JUDr. Bohuslava Petra funkce soudce okresního soudu ve Strakonicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích),

10. JUDr. Marcelu Dortovou funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-jih (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-sever),

11. Milana Vargu funkce soudce okresního soudu v Děčíně (odchází z důvodu přestěhování),

12. JUDr. Danu Stránskou funkce soudkyně okresního soudu v Jablonci nad Nisou (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ústí nad Labem),

13. JUDr. Janku Pipkovou funkce soudkyně okresního soudu v Teplicích (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Lounech),

14. JUDr. Dalibora Kalcso funkce soudce okresního soudu v Hradci Králové (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

15. JUDr. Janu Profousovou funkce soudkyně okresního soudu v Náchodě (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Chrudimi),

16. JUDr. Pavla Moravce funkce soudce okresního soudu v Pardubicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

17. JUDr. Jiřího Šoukala funkce soudce městského soudu v Brně (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Brně),

18. JUDr. Hanuše Jelínka funkce soudce okresního soudu v Ostravě (hodlá nastoupit jiné zaměstnání)."

V Praze dne 3. prosince 1987

 

Milan Čaja v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP