ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

52

Společná zpráva

výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona České národní rady

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 (tisk 46)

Výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní projednaly na své společné schůzi 3. prosince 1987 za účasti delegací z ostatních výborů České národní rady vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1988.

Výbory doporučují České národní radě schválit vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988 ve znění předloženém vládou České socialistické republiky.

V Praze dne 18. prosince 1987

 

ing. Miroslav Mrázek v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

předseda výboru ČNR pro

předseda ústavně právního

plán a rozpočet

výboru ČNR

a společný zpravodaj výborů

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP