ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

59

Společná zpráva

ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví a výboru České národní rady pro školství a vědu

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk 55)

Výbor pro plán a rozpočet ve schůzi 14. ledna 1988, výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 21. ledna 1988, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 27. ledna 1988 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 3. února 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk 55).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

V § 5 odst. 2

Za slova "geologických prací" se vkládá slovo "podrobněji".

V § 10 odst. 2

Odstavec 2 zní: "(2) Náležitosti a obsah vyhodnocování geologických prací podrobněji upraví obecně závazný právní předpis, který též stanoví lhůty vyhodnocování takových prací."

V § 14 odst. 1

V tomto ustanovení nahradit slova "provádění geologických prací" slovy "projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací".

V Praze dne 15. února 1988

 

ing. Jiří Kabát v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru

předseda ústavně právního výboru

   

František Antony v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet

předseda výboru pro plán a rozpočet

   

Miloš Kulovaný v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

zpravodaj výboru pro průmysl a stavebnictví

předseda výboru pro průmysl a stavebnictví

   

Rostislav Vysloužil v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodaj výboru pro školství a vědu

předseda výboru pro školství a vědu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP