ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

61

Společná zpráva

ústavně právního výboru České národní rady a výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti

k vládnímu návrhu ústavního zákona české národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk 57)

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 3. února 1988 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 4. února 1988 projednaly vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou (tisk 57).

Po projednání výbory vyslovují souhlas s předloženým vládním návrhem ústavního zákona.

V Praze dne 4. února 1988

 

 

prof. JUDr. Josef MEČL., CSc., v. r.

 

předseda a zpravodaj

 

ústavně právního výboru ČNR

   
 

Marie JAROŠOVÁ v. r.

Jan SIVÁK v. r.

místopředsedkyně ČNR

zpravodaj výboru ČNR

a předsedkyně výboru ČNR

pro národní výbory a národnosti

pro národní výbory a národnosti


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP