ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

62

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 22 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 10. března 1988 posoudil po zprávě posl. Anny Kocourkové uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Ladislavu Kučírkovou funkce soudkyně městského soudu v Praze (současně je navrhována do funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 7),

2. JUDr. Marii Hajnou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4 (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Praze),

3. JUDr. Evu Gebertovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 7 (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Praze),

4. JUDr. Jiřího Peškeho funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 7 (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

5. Jitku Filingerovou, prom. práv., funkce soudkyně krajského soudu v Praze (přechází do částečného invalidního důchodu),

6. JUDr. Karla Literu funkce soudce okresního soudu v Berouně (přechází do funkce člena advokátní poradny),

7. JUDr. Kateřinu Švecovou funkce soudkyně okresního soudu v Kladně (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu Praha-východ),

8. JUDr. Yvetu Hochmannovou funkce soudkyně okresního soudu v Mělníku (odchází z důvodu péče o dítě),

9. JUDr. Miladu Vaněčkovou funkce soudkyně okresního soudu Praha-západ (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Praze),

10. JUDr. Jiřího Trnku funkce soudce okresního soudu v Českých Budějovicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích),

11. Petra Moronga funkce soudce okresního soudu v Českém Krumlově (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

12. JUDr. Milana Kindla funkce soudce okresního soudu v Chomutově (na základě konkursu byl přijat jako vědecký pracovník ČSAV),

13. JUDr. Ivana Kopeckého funkce soudce okresního soudu v Liberci (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

14. JUDr. Jaroslava Hrabálka funkce soudce okresního soudu v Teplicích (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Ústí nad Labem),

15. JUDr. Marii Turkovou funkce soudkyně krajského soudu v Hradci Králové (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Brně),

16. JUDr. Evu Křupkovou funkce soudkyně okresního soudu v Pardubicích (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

17. Miroslava Pytlíka funkce soudce okresního soudu ve Svitavách (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

18. JUDr. Ludvíka Ševčíka funkce soudce krajského soudu v Brně (současně je navrhován do funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR),

19. Kamila Součka funkce soudce okresního soudu v Bruntále (odchází z důvodu následování manželky),

20. JUDr. Milenu Kohoutkovou funkce soudkyně okresního soudu v Ostravě (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě),

21. JUDr. Otakara Pochmona funkce soudce okresního soudu v Ostravě (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Ostravě),

22. JUDr. Naděždu Davidovou funkce soudkyně okresního soudu ve Vsetíně (odchází z důvodu péče o dítě)."

V Praze dne 11. března 1988

 

Anna Kocurová v. r.

zpravodajka ústavně právního výboru ČNR

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP