ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

63

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva Ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Václav Čermák, nar. 7. 11. 1945

JUDr. Ludvík Ševčík, nar. 7. 12. 1950

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Eva Gebertová, nar. 16. 4. 1951

JUDr. Marie Hajná, nar. 22. 6. 1948

JUDr. Marcel Ječný, nar. 11. 2. 1948

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

Jindra Junková, nar. 27. 8. 1945

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

Zuzana Čížková, nar. 2. 10. 1963

JUDr. Olga Němcová, nar. 18. 6. 1953

JUDr. Jana Těmínová, nar. 22. 10. 1963

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Hana Šperglová, nar. 7. 6. 1952

k obvodnímu soudu pro Prahu 6:

JUDr. Kamil Kydalka, nar. 11. 5. 1963

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Ladislava Kučírková, nar. 25. 3. 1948

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Miroslav Stoklasa, nar. 20. 1. 1961

ke krajskému soudu v Praze:

Olga Stránská, nar. 16. 10. 1949

JUDr. Milada Vinčarová, nar. 2. 9. 1946

k okresnímu soudu Praha-východ:

JUDr. Kateřina Švecová, nar. 21. 6. 1954

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jiří Trnka, nar. 27. 10. 1960

k okresnímu soudu v Karlových Varech:

JUDr. Petr Sokol, nar. 11. 3. 1947

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Jiřina Němcová, nar. 22. 11. 1931

Eva Vachovcová, nar. 21.1. 1964

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Jaroslav Hrabálek, nar. 8. 10. 1949

k okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

JUDr. Vladimíra Kohoutková, nar. 24. 9 1953

k okresnímu soudu v Litoměřicích:

JUDr. František Hondl, nar. 24. 10. 1942

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Miroslav Pytlík, nar. 5. 9. 1955

k okresnímu soudu v Chrudimi:

JUDr. Vlasta Jirásková, nar. 6. 12. 1952

k okresnímu soudu v Náchodě:

JUDr. Olga Galová, nar. 17. 10. 1952

k okresnímu soudu v Pardubicích:

Lenka Nováková, nar. 34. 8. 1953

JUDr. Jaroslava Šmehlíková, nar. 8. 1. 1964

k okresnímu soudu v Semilech:

JUDr. Stanislava Behenská, nar. 27. 11. 1951

k okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Heinz Efler, nar. 16. 4. 1953

Vladimír Řezníček, nar. 28. 11. 1952

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Jiří Radoš, nar. 25. 6. 1952

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Ludmila Antlová, nar. 13. 4. 1928

JUDr. Marie Turková, nar. 11. 7. 1954

k okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. Jana Kowolowská, nar. 13. 5. 1963

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Milena Kohoutková, nar. 10. 8. 1948

JUDr. Otakar Pochmon, nar. 14. 11. 1951

Zdenka Skotnicová, nar. 30. 7. 1933

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Ludmila Kotásková, nar. 6. 12. 1957

JUDr. Drahomír Mohylák, nar. 1. 7. 1961

k okresnímu soudu v Karviné:

JUDr. Eva Madziová, nar. 14. 1. 1964

k okresnímu soudu v Šumperku:

JUDr. Radovan Mrázek, nar. 21. 1. 1964"

V Praze dne 10. března 1988

 

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP