ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

65

Dodatek ke společné zprávě

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 12. dubna 1988 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 13. dubna 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (tisk 54).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s touto další úpravou:

v § 39 odst. 2

za slova "ministerstva dopravy" vložit slova "a spojů" a za slova "ministerstva vnitra" vložit slova "a životního prostředí".

V Praze dne 19. dubna 1988

 

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

předseda a zpravodaj

ústavně právního výboru ČNR

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

předseda a zpravodaj

výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP