ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

68

Dodatek ke společné zprávě

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk 55)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 12. dubna 1988 a ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 13. dubna 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (tisk 55).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito dalšími úpravami:

v § 23 odst. 4

za slova "ministerstva lesního a vodního hospodářství" vložit slova "a dřevozpracujícího průmyslu",

v § 26 odst. 2

slova "Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj" nahradit slovy "ministerstvem výstavby a stavebnictví České socialistické republiky" a za slova "ministerstvem lesního a vodního hospodářství" vložit slova "a dřevozpracujícího průmyslu".

V Praze dne 19. dubna 1988

 

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

předseda a zpravodaj

ústavně právního výboru ČNR

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

předseda a zpravodaj

výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP