ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

74

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (tisk 73)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 2. června 1988, výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve schůzi 2. června 1988, výbor ČNR pro školství a vědu ve schůzi 7. června 1988, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 8. června 1988, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 8. června 1988, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 9. června 1988, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 9. června 1988, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 10. června 1988 a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 10. června 1988 projednaly vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (tisk 73).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

1. V § 32 písm. a) bod 4, § 34 odst. 1 písm. a) bod 7, § 36 písm. a), § 37 písm. a) bod 3, § 39 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 49 odst. 4 se vypouští slova "o zvýšení zůstatku důchodu o částku na úhradu závazků dlouhodobé povahy" a s výjimkou § 37 písm. a) bod 3 a § 39 odst. 1 písm. a) bod 3 se vypouští též slova "o výši zůstatku důchodu".

2. V § 47 odst. 2 se nahradí slovo "zřizuje" slovy "může zřídit".

3. V poznámkách pod čarou 5, 12 a 41 se vypouští vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. V poznámce 5 se doplní § 2 odst. 1 písm. c) zákon o sociálním zabezpečení, poznámka 12 se zruší a poznámky 13 až 52 se přečíslují na poznámky 12 až 51.

V Praze dne 10. června 1988

 

RSDr. Norbert Požár v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR

   

Jitka Postlová v. r.

Ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro plán a rozpočet

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

Walter Herrgesell v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

a národnosti

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

   

Jaroslav Šafařík v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc., v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro průmysl

předseda výboru ČNR pro průmysl

a stavebnictví

a stavebnictví

   

Eva Lišková v. r.

Alois Švrček v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro zemědělství

předseda výboru ČNR pro zemědělství

a výživu

a výživu

   

František Vrbka v. r.

ing. Josef Kaňa v. r:

zpravodaj výboru ČNR pro obchod, služby

místopředseda ČNR a předseda výboru ČNR

a dopravu

pro obchod, služby a dopravu

   

RSDr. Milan Mráz v. r.

MvDr. Oldřich Burský v. r.

zpravodaj zdravotního a sociálního

místopředseda ČNR a předseda zdravotního

výboru ČNR

a sociálního výboru ČNR

   

Václav Reinberg v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro školství a vědu

předseda výboru ČNR pro školství a vědu

   

Anna Konečná v. r.

MUDr. Marcela Černá v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro kulturu

předsedkyně výboru ČNR pro kulturu

a výchovu

a výchovu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP