ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

75

Návrh

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 8 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 9. června 1988 posoudil po zprávě posl. Vlasty Matějkové uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Jaromíra Tvrzníka funkce soudce okresního soudu v Příbrami (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

2. Stanislavu Böhmovou funkce soudkyně okresního soudu v Tachově (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Chebu),

3. JUDr. Miroslava Hofmanna funkce soudce okresního soudu v Děčíně (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Trutnově),

4. JUDr. Danu Hladíkovou funkce soudkyně okresního soudu v Havlíčkově Brodě (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Ústí nad Orlicí),

5. JUDr. Marii Vokřínkovou funkce soudkyně okresního soudu v Pardubicích (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Hradci Králové),

6. JUDr. Zdeňka Jaroše funkce soudce okresního soudu v Břeclavi (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

7. Alexandru Erbanovou funkce soudkyně okresního soudu v Ostravě (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě),

8. JUDr. Bohumíra Gadourka funkce soudce okresního soudu v Přerově (hodlá nastoupit jiné zaměstnání)."

V Praze dne 10. června 1988

 

Vlasta Matějková v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního výboru ČNR

předseda ústavně právního výboru ČNR


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP