ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

V. volební období

 

76

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České Socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/ 1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

Miloslava Hnátková, nar. 1. 4. 1949

JUDr. Michal Hodoušek, nar. 2. 2. 1960

JUDr. Monika Kalabisová, nar. 16. 7. 1963

JUDr. Jiří Rada, nar. 1. 4. 1963

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

JUDr. Michaela Faltinová, nar. 5. 12. 1963

k obvodnímu soudu pro Prahu 6:

Jaroslav Delong, nar. 29. 7. 1955

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Anna Vandáková, nar. 6. 10. 1962

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Marcela Bartáková, nar. 10. 4. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Kateřina Boháčová, nar. 26. 3. 1964

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Věra Provazníková, nar. 24. 8. 1946

k okresnímu soudu v Kladně:

Irena Jermanová, nar. 4. 6. 1957

Irena Součková, nar. 15. 6. 1964

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jaromír Hanuš, nar. 27. 10. 1926

k okresnímu soudu v Jindřichově Hradci:

JUDr. Alena Matlasová, nar. 3. 8. 1950

k okresnímu soudu v Pelhřimově:

JUDr. Zdeněk Tichý, nar. 25. 1. 1953

k okresnímu soudu v Táboře:

Dagmar Kohelová, nar. 28. 3. 1953

k okresnímu soudu v Chebu:

Stanislava Böhmová, nar. 9. 11. 1954

k okresnímu soudu v Karlových varech:

JUDr. Petra Štěpanovská, nar. 25. 4. 1964

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Josef Mazák, nar. 19. 11. 1962

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Václav Nygrín, nar. 16. 1. 1947

JUDr. Dagmar Nygrínová, nar. 4. 9. 1947

k okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou:

JUDr. Regina Sypecká, nar. 4. 4. 1964

k okresnímu soudu v Teplicích:

Libor Lacina, nar. 10. 3. 1962

Jiří Uřídil, nar. 12. 8. 1962

k okresnímu soudu v Ústi nad Labem:

JUDr. Miroslav Kureš, nar. 13. 3. 1964

Jana Polcrová, nar. 20. 5. 1964

JUDr. Rostislav Sochor, nar. 20. 1. 1964

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Marie Vokřinková, nar. 17. 8. 1956

k okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. Vladimíra Ostrožlíková, nar. 7. 4. 1955

k okresnímu soudu v Pardubicích:

JUDr. Petr Šimeček, nar. 24. 4. 1962

k okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Miroslav Hofmann, nar. 7. 5. 1945

Marie Kopecká, nar. 5. 5. 1964

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Dana Hladíková, nar. 28. 3. 1963

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Václav Helešic, nar. 7. 6. 1935

JUDr. Pavla Lamichová, nar. 2. 11. 1949

k okresnímu soudu v Jihlavě:

JUDr. Zina Uhlířová, nar. 31. 8. 1953

k okresnímu soudu v Kroměříži:

JUDr. Jindřich Urbánek, nar. 22. 6. 1951

k okresnímu soudu ve Znojmě:

Bohuslav Padalík, nar. 2. 12. 1952

ke krajskému soudu v Ostravě:

Alexandra Erbanová, nar. 3. 9. 1950

JUDr. Vlasta Zajícová, nar. 18. 12. 1951

k okresnímu soudu v Bruntále:

Eva Hlaváčová, nar. 30. 7. 1962

JUDr. Eva Macoszková, nar. 5. 4. 1964

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

Jana Skopková, nar. 11. 4. 1942

k okresnímu soudu v Karviné:

JUDr. Wieslaw Firla, nar. 15. 7. 1963

JUDr. Stanislava Jonsztová, nar. 15. 9. 1946

JUDr. Eustasie Mrákavová, nar. 16. 6. 1964

JUDr. Ludmila Pekařová, nar. 30. 12. 1952

k okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Jana Fejtová, nar. 1. 2. 1963

JUDr. Václav Vaněček, nar. 23. 1. 1935

k okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Svatava Poláchová, nar. 18. 7. 1961

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Zdeněk Krčmář, nar. 26. 3. 1964

JUDr. Ilona Lövyová, nar. 17. 11. 1962

Tomáš Tkačík, nar. 16. 12. 1951

k okresnímu soudu v Šumperku:

JUDr. Naděžda Káňová, nar. 18. 9. 1963"

V Praze dne 29. dubna 1988

 

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP