ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

78

Vládní návrh

Usnesení České národní rady

o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1987

Česká národní rada

1. schvaluje

a) státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1987, který vykazuje příjmy 158 067 miliónů Kčs a výdaje 158 037 miliónů Kčs,

b) závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1987,

2. bere na vědomí

hospodaření národních výborů České socialistické republiky podle rozpočtů na rok 1987, které vykázalo příjmy 94 575 miliónů Kčs a výdaje 93 279 miliónů Kčs.

V Praze dne 8. června 1988

 

Ladislav Adamec v. r.

předseda vlády České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP