ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

80

Návrh

poslanců Josefa Kempného, Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Zdeňka Krče, Oldřicha Burského, Josefa Kani a dalších

na zařazení poslanců České národní rady do výborů České národní rady

Podepsaní navrhují, aby podle § 35 a § 65 zákona české národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších zákonů, kterými se tento jednací řád mění a doplňuje, Česká národní rada

zvolila

poslance Zdeňka Horčíka do výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti,

poslance Josefa Junga do zdravotního a sociálního výboru České národní rady a zároveň stanovila počet členů tohoto výboru na 21,

poslance Milana Klusáka do ústavně právního výboru České národní rady a zároveň stanovila počet členů tohoto výboru na 21.

V Praze 27. června 1988

 

Josef Kempný v. r., Milan Vondruška v. r., Marie Jarošová v. r., Zdeněk Krč v. r., Oldřich Burský v. r., Josef Kaňa v. r., Čestmír Adam v. r., František Antony v. r., Vladimír Balaš v. r., Marie Cmíralová v. r., Ladislav Doležal v. r., Jaroslav Chrobák v. r., Jiří Kabát v. r., Jaroslav Kolařík v. r., František Kubát v. r., Hana Lagová v. r., Josef Matějka v. r., Jiří Paslawski v. r., Jiří Prošek v. r., Václav Pudil v. r., Václav Reinberg v. r., Josef Rota v. r., Jaroslav Šafařík v. r., Jan Škrobánek v. r., Miroslava Zajebalová v. r.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP