ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

81

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na zproštění funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSR

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., zprostila JUDr. Karla Kejzlara funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky na jeho vlastní žádost.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR zprošťuje JUDr. Karla Kejzlara podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky."

V Praze 22. června 1988

 

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP