ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

82

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle § 44 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky.

Kandidát byl vybrán po zhodnocení jeho politické a odborné připravenosti, zkušeností a justiční praxe a angažovanosti pro prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržený kandidát splňuje všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle § 44 odst. 3 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky tohoto kandidáta:

JUDr. Josef Marek nar. 21. 2. 1929."

V Praze 22. června 1988

 

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP