ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

85

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 21 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 6. října 1988 posoudil po zprávě posl. Marie Cmíralové uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. JUDr. Vladimíra Ibla funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR (přechází do legislativního odboru Úřadu předsednictva vlády ČSSR),

2. JUDr. Marcelu Andělovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1 (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Praze),

3. JUDr. Janu Kantorovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1 (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Praze),

4. JUDr. Pavla Švába funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 2 (současně je navrhován do funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 7),

5. Vladimíra Stiboříka funkce soudce obvodního soudu pro Prahu 4 (současně je navrhován do funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR),

6. JUDr. Vladimíru Zelenkovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4 (současně je navrhována do funkce soudkyně, okresního soudu v Českých Budějovicích),

7. JUDr. Irenu Hruškovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10 (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Praze),

8. Naděždu Vlasákovou funkce soudkyně okresního soudu v Kladně (současně je navrhována do funkce soudkyně Nejvyššího soudu ČSR),

9. JUDr. Karla Laczkó funkce soudce okresního soudu v Českých Budějovicích (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Českém Krumlově),

10. Blanku Šerákovou funkce soudkyně okresního soudu v Karlových Varech (odchází z důvodu péče o děti),

11. JUDr. Alenu Šmídovou funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-město (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Plzni),

12. JUDr. Petra Prágla funkce soudce okresního soudu v Chomutově (současně je navrhován do funkce soudce okresního soudu v Ústí nad Labem),

13. JUDr. Lenku Zrnovskou funkce soudkyně okresního soudu v Liberci (odchází z důvodu péče o děti),

14. Kamila Dušku funkce soudce okresního soudu v Litoměřicích (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

15. Hanu Eklovou funkce soudkyně okresního soudu v Ústí nad Labem (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Břeclavi),

16. Ivana Plošticu funkce soudce okresního soudu v Ústí nad Labem (současně je navrlnován do funkce soudce okresního soudu v Děčíně),

17. Evu Vaňkovou funkce soudkyně okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou (odchází z důvodu péče o děti),

18. JUDr. Alicju Klimešovou funkce soudkyně okresního soudu v Karviné (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě),

19. JUDr. Zdenu Rekovou funkce soudkyně okresního soudu v Opavě (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě),

20. JUDr. Jana Horáka funkce soudce okresního soudu v Ostravě (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Ostravě),

21. JUDr. Bohumíra Žídka funkce soudce okresního soudu v Ostravě (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Ostravě)."

V Praze dne 7. října 1988

 

Marie CMÍRALOVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP