ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

86

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Hana Groszová, nar. 27. 2. 1935

Vladimír Stibořík, nar. 9. 7. 1953

Naděžda Vlasáková, nar. 2. 2. 1949

A. kandidáti, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Věra Sýkorová, nar. 30. 3. 1953

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Naděžda Javůrková, nar. 28. 5. 1953

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. František Pešula, nar. 14. 8. 1933

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Jitka Fišerová, nar. 1. 12. 1950

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Karel Podolka, nar. 30. 6. 1947

JUDr. Jana Šecová, nar. 22. 9. 1942

k okresnímu soudu v Mostě:

JUDr. Marie Tesařová, nar. 12. 8. 1953

k okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. Věra Adámková, nar. 16. 7. 1947

k okresnímu soudu v Hodoníně:

JUDr. Jana Flašarová, nar. 3. 8. 1947

Ludmila Tomanová, nar. 25. 2. 1951

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Štefan Adam, nar. 15. 7. 1928

k okresnímu soudu v Karviné:

Jaroslav Holubec, nar. 13. 4. 1952

k okresnímu soudu v Opavě:

JUDr. Danuše Teschlerová, nar. 8. 4. 1953

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Jana Severinová, nar. 12. 1. 1953

JUDr. Zdenka Táborská, nar. 27. 6. 1953

B. kandidáti, kteří jsou navrženi ke zvolení pro jiné soudy

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Marcela Andělová, nar. 21. 12. 1951

JUDr. Irena Hrušková, nar. 21. 3. 1943

JUDr. Jana Kantorová, nar. 26. 9. 1957

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Pavel Šváb, nar. 10. 5. 1952

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Vladimíra Zelenková, nar. 31. 12. 1952

k okresnímu soudu v Českém Krumlově:

JUDr. Karel Laczkó, nar. 30. 3. 1963

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Alena Šmídová, nar. 19. 1. 1938

k okresnímu soudu v Děčíně:

Ivan Ploštica, nar. 1. 3. 1961

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Petr Prágl, nar. 9. 2. 1946

k okresnímu soudu v Břeclavi:

Hana Eklová, nar. 11. 8. 1963

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Jan Horák, nar. 12. 1. 1955

JUDr. Alicja Klimešová, nar. 24. 2. 1954

JUDr. Zdena Reková, nar. 9. 1. 1955

JUDr. Bohumír Žídek, nar. 19. 12. 1951

C. kandidáti z řad justičních čekatelů a mimo justici

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Martin Litvan, nar. 23. 1. 1963

JUDr. Eliška Mrázková, nar. 20. 5. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

Bohuslav Horký, nar. 17. 6. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

JUDr. Klára Bernardová, nar. 28. 5. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

Radek Hartmann, nar. 12. 4. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Blanka Polenová, nar. 16. 5. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Michaela Pařízková, nar. 10. 8. 1964

k okresnímu soudu v Benešově:

JUDr. Petra Štěpanovská, nar. 25. 4. 1964

k okresnímu soudu v Nymburku:

JUDr. Zuzana Semiánová, nar. 5. 7. 1960

k okresnímu soudu v Příbrami:

JUDr. Šárka Kantová, nar. 19. 2. 1964

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Ilona Bohunčáková, nar. 20. 7. 1962

k okresnímu soudu v Chomutově:

JUDr. Hana Škodová, nar. 29. 2. 1960

k okresnímu soudu v Teplicích:

JUDr. Helena Mackalová, nar. 8. 6. 1964

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Jindřich Pojkar, nar. 21. 12. 1956

k okresnímu soudu ve Svitavách:

JUDr. Eva Jeriová, nar. 29. 7. 1964

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Roman Hais, nar. 13. 8. 1964

JUDr. Helena Jarolímová, nar. 20. 6. 1964

JUDr. Pavel Malý, nar. 20. 5. 1963."

V Praze dne 21. září 1988

 

Dr. Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP