ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

92

Zpráva

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a zákona č. 36;1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění pozdějších předpisů, přísluší České národní radě rozhodovat a žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 23 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi 8. prosince 1988 posoudil po zprávě posl. pplk. ing. Jiřího Kabáta uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky a předkládá České národní radě podle § 11 písm. c) zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

zprošťuje

1. Hanu Milatovou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4 (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Opavě),

2. JUDr. Irenu Dlouhou funkce soudkyně obvodního soudu pro Prahu 10 (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Liberci),

3. JUDr. Vlastu Schneiderovou funkce soudkyně okresního soudu v Kolíně (odchází z důvodu péče o děti),

4. JUDr. Miloše Šimánka funkce soudce okresního soudu v Českém Krumlově (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích),

5. JUDr. Vladimíra Veselého funkce soudce okresního soudu v Českém Krumlově (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Českých Budějovicích),

6. Milana Pokorného funkce soudce okresního soudu v Jindřichově Hradci (odchází z vážných rodinných důvodů),

7. JUDr. Jiřího Vondrušku funkce soudce okresního soudu v Písku (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

8. JUDr. Marii Kostrůnkovou funkce soudkyně okresního soudu v Táboře (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu Plzeň-město),

9. JUDr. Helenu Královou funkce soudkyně okresního soudu v Karlových varech (odchází z důvodu péče o děti),

10. JUDr. Jiřího Horkého funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové (současně je navrhován do funkce soudce městského soudu v Praze),

11. JUDr. Richarda Uxu funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové (přechází do funkce vedoucího státního notáře),

12. Jiřího Cermana funkce soudce okresního soudu v Jičíně (odchází z vážných rodinných důvodů),

13. JUDr. Jiřího Záveského funkce soudce okresního soudu v Jičíně (odchází ze zdravotních důvodů),

14. JUDr. Václava Kárníka funkce soudce okresního soudu v Trutnově (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Hradci Králové),

15. JUDr. Pavla Příhodu funkce soudce městského soudu v Brně (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Brně),

16. JUDr. Jiřího Juříčka funkce soudce okresního soudu Brno-venkov (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Brně),

17. JUDr. Vladimíra Rutara funkce soudce okresního soudu Brno-venkov (současně je navrhován do funkce soudce krajského soudu v Brně),

18. JUDr. Hanu Schelleovou funkce soudkyně okresního soudu Brno-venkov (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Brně),

19. JUDr. Jindru Kružíkovou funkce soudkyně okresního soudu v Gottwaldově (současně je navrhována do funkce soudkyně městského soudu v Brně),

20. JUDr. Jana Herouta funkce soudce okresního soudu v Jihlavě (hodlá nastoupit jiné zaměstnání),

21. JUDr. Janu Zachovou funkce soudkyně okresního soudu v Kroměříži (současně je navrhována do funkce soudkyně okresního soudu v Gottwaldově,

22. Miladu Tylečkovou funkce soudkyně okresního soudu ve Frýdku-Místku (současně je navrhována do funkce soudkyně krajského soudu v Ostravě),

23. JUDr. Helenu Veličkovou funkce soudkyně okresního soudu ve Frýdku-Místku (odchází z důvodu péče o děti)."

V Praze dne 8. prosince 1988

 

pplk. ing. Jiří KABÁT v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodaj ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP