ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

93

Návrh

předsednictva ústředního výboru národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Jiří Oulík, nar. 16. 10. 1949

A. Kandidáti, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Jan Bláha, nar. 1. 1. 1950

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Jindřiška Bernášková, nar. 22. 10. 1929

JUDr. Eva Sladká, nar. 23. 12. 1940

k okresnímu soudu v Chebu:

Marcela Babická, nar. 3. 9. 1948

k okresnímu soudu v Jičíně:

Alexandra Soldánová, nar. 24. 11. 1951

B. kandidáti, kteří jsou navrženi ke zvolení pro jiné soudy

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Jiří Horký, nar. 18. 1. 1952

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Miloš Šimánek, nar. 21. 10. 1956

JUDr. Vladimír Veselý, nar. 30. 4. 1961

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Marie Kostrůnková, nar. 10. 12. 1950

k okresnímu soudu v Liberci:

JUDr. Irena Dlouhá, nar. 19. 12. 1961

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Václav Kárník, nar. 28. 6. 1954

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Jiří Juříček, nar. 26. 1. 1955

JUDr. Pavel Příhoda, nar. 9. 12. 1953

JUDr. Vladimír Rutar, nar. 4. 6. 1958

JUDr. Ilona Schelleová, nar. 22. 8. 1954

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Jindra Kružíková, nar. 2. 8. 1952

k okresnímu soudu v Gottwaldově:

JUDr. Jana Zachová, nar. 29. 4. 1951

ke krajskému soudu v Ostravě:

Milada Tylečková, nar. 22. 7. 1945

k okresnímu soudu v Opavě:

Hana Milatová, nar. 6. 12. 1952

C. kandidáti z řad justičních čekatelů a z jiné justiční funkce:

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

Ivo Skoupý, nar. 23. 7. 1963

JUDr. Naděžda Zachystalová, nar. 14. 1. 1962

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Jaroslava Lišková, nar. 26. 6. 1963

k okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Eva Kladenská, nar. 20. 4. 1963

k okresnímu soudu v Příbrami:

Josef Pelcner, nar. 12. 3. 1958

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Petr Mazanec, nar. 13. 6. 1957

k okresnímu soudu v Českém Krumlově:

JUDr. Ivana Krátká, nar. 16. 3. 1964

k okresnímu soudu v Karlových Varech:

Radek Černovský, nar. 31. 12. 1963

JUDr. Ivana Holubovská, nar. 16. 3. 1964

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Jan Špeta, nar. 19. 6. 1964

Brigita Volopichová, nar. 23. 12. 1961

k okresnímu soudu v Chomutově:

Pavla Smékalová, nar. 2. 8. 1963

k okresnímu soudu v Mostě:

Ludmila Stonáčková, nar. 20. 12. 1963

k okresnímu soudu v Teplicích:

Martin Žižka, nar. 19. 11. 1964

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Zita Jasanská, nar. 7. 1. 1954

k okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. Robert Kuba, nar. 10. 3. 1963

k okresnímu soudu v Pardubicích:

JUDr. Aleš Holík, nar. 17. 4. 1964

k okresnímu soudu ve Svitavách:

Rudolf Skoupý, nar. 14. 12. 1963

k okresnímu soudu v Trutnově:

Jiří Duchoň, nar. 9. 2. 1960

k městskému soudu v Brně:

Jaromír Adamec, nar. 11. 12. 1961

k okresnímu soudu Brno-venkov:

JUDr. Marie Černá, nar. 1. 10. 1945

JUDr. Jiří Sýkora, nar. 11. 10. 1965

k okresnímu soudu v Třebíči:

JUDr. Eva Došková, nar. 24. 7. 1962

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Renáta Golková, nar. 27. 11. 1959

k okresnímu soudu v Opavě:

JUDr. Milan Koller, nar. 18. 11. 1961

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Hana Langová, nar. 17. 4. 1962

k okresnímu soudu v Přerově:

JUDr. Květoslava Krylová, nar. 18. 12. 1959

Vladimír Štefan, nar. 30. 4. 1964

k okresnímu soudu ve Vsetíně:

Radomír Koudela, nar. 24. 2. 1964

Jana Šefrnová, nar. 19. 11. 1963

Eva Švecová, nar. 20. 3. 1964

Ivan Zubíček, nar. 1. 8. 1964

V Praze 31. října 1988

 

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP