ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

95

Návrh

mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Viktora Pázlera

Dne 15. prosince 1988 se konala doplňovací volba do České národní rady ve volebním obvodě čl. 13 (Praha 6 - severozápad). Tuto doplňovací volbu vyhlásilo podle § 49 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, předsednictvo České národní rady svým usnesením z 24. listopadu 1988.

V doplňovací volbě byl zvolen poslancem České národní rady Viktor Pázler. Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě zprávu o výsledku doplňovací volby a odevzdala mandátovému a imunitnímu výboru České národní rady volební spisy, a to přihlášku kandidáta Národní fronty k registraci spolu s jeho prohlášením, že s kandidaturou souhlasí, zápis o registraci kandidáta Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodu.

Mandátový a imunitní výbor České národní rady ve své schůzi 20. prosince 1988 přezkoumal předložené doklady a zjistil, že doplňovací volba byla vyhlášena,a vykonána podle ústavních předpisů a zákona České národní rady o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady ani mm nebyla podána žádná oznámení nebo stížnost na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor České národní rady zjistil, že ve volebním obvodu č. 13 se volby zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamů voličů a že navržený kandidát Národní fronty obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor dospěl k závěru, že kandidát Viktor Pázler byl platně zvolen poslancem České národní rady.

Protože doplňovací volba do České národní rady byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákon,a č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, ověřila platnost volby poslance Viktora Pázlera, zvoleného do České národní rady v doplňovací volbě dne 15. prosince 1988.

V Praze dne 20. prosince 1988

 

Marie SVOBODOVÁ v. r.

Zdeněk KRČ v. r.

ověřovatelka mandátového

předseda mandátového

a imunitního výboru

a imunitního výboru

České národní rady

České národní rady


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP