ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

96

Návrh

poslanců Milana Vondrušky, Marie Jarošové, Zdeňka Krče, Oldřicha Burského, Josefa Kani, Jaromíra Plívy, Miroslava Šloufa a dalších

na změnu členství ve výborech České národní rady

Podepsaní navrhují, aby podle § 10 g), § 35 a § 65 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších zákonů, kterými se tento jednací řád mění a doplňuje, Česká národní rada

zvolila

poslance Viktora Pázlera do výboru ČNR pro kulturu a výchovu a

uvolnila

z funkce člena zdravotního a sociálního výboru ČNR poslance Václava Jirečka a

z funkce člena výboru ČNR pro kulturu a výchovu poslance Vasila Mohoritu na jejich vlastní žádost.

V Praze 19. prosince 1988

 

Milan VONDRUŠKA v. r., Marie JAROŠOVÁ v. r., Zdeněk KRČ v. r., Oldřich BURSKÝ v., r., Josef KAŇA v. r., Jaromír PLÍVA v. r., František KUBÁT v. r., Břetislav VAŘEČKA v. r., Miroslav ŠLOUF v. r., Květoslav PAZDERNÍK v. r., Václav PUDIL v. r., Jiří KRÁTKÝ v. r., Josef PELIKÁN v. r., Stanislav RÁZL, v. r., Bohumír ROSICKÝ v. r., Josef PRCHAL v. r., Vladislav TŘEŠKA v. r., Jiří PROŠEK v. r., Marie STIBOROVÁ v. r., Jan ŠKODA v. r., Eva HÁLKOVÁ v. r.

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP