ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

97

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy (tisk 88)

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 25. listopadu 1988, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 25. listopadu 1988, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 25. listopadu 1988 a výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 7. prosince 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu,a správě zemědělské daně a daně ze mzdy (tisk 88).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila.

V Praze dne 12. prosince 1988

 

Anna KOCUROVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR

   

Jitka POSTLOVÁ v. r.

ing. Miroslav MRÁZEK v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro

předseda výboru ČNR pro

plán a rozpočet

plán a rozpočet

   

Jiří PASLAWSKI v. r.

Marie JAROŠOVÁ v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

národní výbory a národnosti

výboru ČNR pro národní výbory

 

a národnosti

   

ing. Miroslav CAHA v. r.

Alois ŠVRČEK v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

předseda výboru ČNR pro

zemědělství a výživu

zemědělství a výživu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP