ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1988

V. volební období

 

98

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. (tisk 89)

Ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 25. listopadu 1988, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 25. listopadu 1988, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 25. listopadu 1988 a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 1. prosince 1988 projednaly vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. (tisk 89).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s touto úpravou:

V čl. I, bod 7, § 3 odst. 6 úvodní věta zní:

"(6) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy mohou pověřit...".

V Praze dne 16. prosince 1988

 

Marie CMÍRALOVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru ČNR

výboru ČNR

   

ing. Jiří KRÁTKÝ v. r.

ing. Miroslav MRÁZEK v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

předseda výboru ČNR pro

plán a rozpočet

plán a rozpočet

   

Jiří PASLAWSKI v. r.

Marie JAROŠOVÁ v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

národní výbory a národnosti

výboru ČNR pro národní výbory

 

a národnosti

   

Jaroslav KARBAŠ v. r.

ing. Josef KAŇA v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

místopředseda ČNR a předseda

obchod, služby a dopravu

výboru ČNR pro obchod, služby

 

a dopravu


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP