Index

k zápisům o společných schůzích SL a SN

a k zápisům o samostatných schůzích sněmoven FS ČSSR/ČSFR

V. volební období

23. - 24. 5. 1986 - 5. 6. 1990

Základní informace pro práci s Indexem FS V.

Index ke stenografickým zprávám ze zasedání sněmoven FS V. navazuje na dosud vydané indexy, ve kterých je shrnuta činnost parlamentu vždy za příslušné volební období.

Součástí indexu je přehled o prezidentech, federální vládě a orgánech FS.

Jmenný rejstřík poslanců je uspořádán podle již zaběhnutého schématu vydávaných indexů tzn. jméno, příjmení poslance, vědecký či akademický titul, volební období, sněmovna, číslo volebního obvodu a jeho název, stranická příslušnost, národnost. K údajům o poslancích dále patří datum a číslo schůze, kdy byl složen slib, členství v orgánech FS, funkce, rezignace, zproštění funkce nebo úmrtí. Na závěr je předložen seznam vystoupení příslušného poslance na plenárních schůzích.

Za jmenným rejstříkem poslanců je přiložen seznam poslanců podle volebních obvodů, který upřesňuje, kdo z poslanců zvolených před 17.11.1989 zůstal na místě poslance ve svém volebním obvodě, a kdo byl kým po 17.11.1989 vystřídán.

Vystoupení jsou dělena na společné schůze SL a SN a na samostatné schůze sněmoven (SL, SN).

V levé straně stránky arabská číslice před silně vyraženým označením FS, SL, SN znamená číslo schůze, následuje datum, kurzívou psaná číslice označuje bod programu a poslední číslo určuje stránku, na které začíná vystoupení poslance. V pravé straně stránky je heslovitě uvedena problematika, která se týká vystoupení poslance.

Obdobným způsobem je řešen i věcný rejstřík, který se skládá ze 3 částí, tzn. věcný rejstřík ze společných schůzí SL a SN a věcné rejstříky ze samostatných schůzí SL a SN. Příslušné heslo je vyraženo tučným písmem, pod ním je údaj, ve které schůzi byla tato problematika projednávána, nebo odkaz na heslo jiné, pod kterým se tato problematika nachází.

Na závěr Indexu je přiložen přehled sněmovních tisků.

Vzhledem k politickým a společenským změnám po 17.11.1989, rozšířil se i počet sněmovních tisků. Poslanci v polistopadovém parlamentu využili možnosti interpelovat členy vlády, a část odpovědí byla vydána rovněž tiskem.

Pro upřesnění, předkládáme jako součást tohoto Indexu i seznam interpelací a seznam odpovědí vlády na tyto interpelace.Přihlásit/registrovat se do ISP