Předsednictvo Sněmovny lidu

Předseda SL

Vedra Vladimír

zvolen: 1.SL, 12.6.1986; 22
oznámeno: 4.SL, 12.12.1989; 7
rezignace: dne 12.12.1989
oznámeno: 4.SL, 12.12.1989; 7
1.SL, 12.6.1986, 7; 22 pozn.: projev u příležitosti zvolení předs. SL
2.SL, 20.10.1987, 1 pozn.: řídí schůzi SL a prezidiální sdělení

Josef Bartončík, JUDr

zvolen 4.SL, 12.12.1989; 9

4.SL, 12.12.1989, 3; 7,9 usn. SL-175
;9 pozn.: úvodní projev

Místopředseda SL

Hůla Alois

zvolen: 1.SL, 12.6.1986; 28,
rezignace: 30.1.1990
2.SL, 20.10.1987, 1 pozn.: řídí 2. schůzi SL

Moltašová Jana, JUDr., CSc.

zvolena: 6.SL, 30.1.1990; 27

Železniková Eva

zvolena: 1.SL, 12.6.1986; 28
rezignace: 30.1.1990

Langoš Ján, ing.

zvolen: 6.SL, 30.1.1990; 27

Členové

Chodurová Drahomíra

zvolena: 1.SL, 12.6.1986; 28
do:6.SL, 30.1.1990; 27 (uvolněna z funkce)

Dobiáš Jan

zvolen: 1.SL, 12.6.1986; 28
do:6.SL, 30.1.1990; 27 (uvolněn z funkce)

Viktor Sidor, prof., ing.

zvolen: 1.SL, 12.6.1986; 28

Mikundová Oldřiška

zvolena:

6.SL, 30.1.1990; 27

Šabata Jaroslav, PhDr.

zvolen:

6.SL, 30.1.1990; 27

Ověřovatelé Sněmovny lidu

1.SL, 12.6.1986, 14; 30

T.3, usn. 13, pozn.: volba ověřovatelů

Ověřovatelé:

Bartošková Věra

Krátká Alena

Kubeš František

Ládr Jiří

Lichner Ján

Šimůnková Jaroslava, rez. 19.12.1989

Škula Jozef, odv. 30.1.1990

Šoltéz Michal

- od 1.SL, 12.6.1986; 30Přihlásit/registrovat se do ISP