HUSÁK Gustáv

Prezident ČSSR

Generální tajemník ÚV KSČdo: 17.12.1987

Předseda ÚV NF ČSSRdo: 3.2.1988

Podal demisi 10. prosince 1989 (dopis P-FS ČSSR)

Oznámeno dne: 17.FS, 12.-13.12.1989; 6

Zemřel 17.11.1991

FS2.FS, 24.6.1986, -; - účast na zasedání FS
3.FS, 8.12.1986, -; - účast na zasedání FS
4.FS, 24.3.1987, -; - účast na zasedání FS
5.FS, 22.6.1987, -; - účast na zasedání FS
6.FS, 9.-10.11.1987, -; - účast na zasedání FS
7.FS, 15.12.1987, -; - účast na zasedání FS
8.FS, 19.4.1988, -; - účast na zasedání FS
9.FS, 3.-4.5.1988, -; - účast na zasedání FS
10.FS, 14.-16.6.1988, -; - účast na zasedání FS
11.FS, 8.-9.11.1988, -; - účast na zasedání FS
12.FS, 13.-14.12.1988, -; - účast na zasedání FS
14.FS, 20.-21.6.1989, -; - účast na zasedání FS
15.FS, 14.-15.11.1989, -; - účast na zasedání FS

HAVEL Václav

Prezident ČSSR

Zvolen dne: 29.12.1989 (Vladislavský sál)

FS21.FS, 29.12.1989, 2; 12 skládá slib
22.FS, 23.1.1990, -; 39 projev - předkládá FS informace o hradní stráži, KPR, Hradu - rekonstrukci - plány:- zahraniční záležitosti- ústavní záležitosti- zákonodárné iniciativy pro FSa) název republikyb) státní znakc) název armády
28.FS, 8.5.1990, -; 418 projev při příležitosti ukončení voleb. období parlamentu, poděkování za práci

Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky a o st. symbolech Republiky česko-slovenské

Návrh prezidenta ČSSR na ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

Návrh prezidenta ČSSR na ústavní zákon o státních znacích České republiky, Slovenské republiky a Československé republiky

Návrh prezidenta ČSSR na zákon o změně názvu vysoké školy

Návrh prezidenta ČSSR na zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1969 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)Přihlásit/registrovat se do ISP