Celní režimy - zjednodušení a sladění

26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 165 T. 201, usn. 156, SL-243, SN-253

Cikáni - problematika

Rómové

Církev - hospodářské zabezpečení

22.FS, 23.1.1990, 4; 75

T.234,240, usn. FS-127, SL-196, SN-208

Církve - problematika Slovenska

27.FS, 24.4.1990, 26; 473

pozn.: interpelace posl. Červenky

Civilní služba

Služba civilní

Zákon

Clo

Poplatky celní

Čechy severní - ekologické problémy

28.FS, 3.5.1990, 13; 177

pozn.: dotaz posl. Vébra

ČNR - společná komise s FS

Návrh VÚP - SL/SN

Komise sněmoven

Československá akademie věd

28.FS, 7.5.1990, 17; 338

T.367,409, usn. FS-201, SL-295, SN-305, č. 164/1990 Sb. (částka 29)

Československá federativní republika

26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 249

T.305,348, usn. FS-160, SL-246, SN-258, č. 81/1990 Sb. (částka 19)

Česká a Slovenská Federativní Republika

27.FS, 20.4.1990, 18; 308,343 T.371, usn. FS-179, SL-269, SN-279, č. 101/1990 Sb. (částka č. 21)
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 249,324 T.305,348, usn. FS-160, SL-246, SN-258, č. 81/1990 Sb. (částka č. 19)

ČKD - Energetika

Usnesení FS k výzvě

ČKD - Polovodiče

Usnesení FS k výzvě

ČKD - Slévárny

Usnesení FS k výzvě

ČSSR - smlouvy, úmluvy, dohody

Dohoda

Úmluva

Smlouva

ČSSR - Ústava - změna

Ústava

Zákon ústavní

ČSSR - vnitropolitická situace (podzim 1989)

16.FS, 29.11.1989, 1; 6,74 T.216, usn. FS-106, SL-154, SN-166, pozn.: viz. Prohlášení FS

ČSSR - změna názvu republiky

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 5
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 249 T.305,348, usn. FS-160, SL-246, SN-258, č. 81/1990 Sb. (částka č. 19)
27.FS, 20.4.1990, 18; 308 T.371, usn. FS-179, SL-269, SN-279, č. 101/1990 Sb. (částka č. 21)

Československé státní dráhy

14.FS, 20.-21.6.1989, 8; 208 T.145, usn. FS-86, SL-130, SN-141

Čínská lidová republika

7.FS, 15.12.1987, 3; 99 T.38, usn. FS-27, SL-54, SN-59
13.FS, 21-22.š3.1989, 2; 75 T.115, usn. FS-75, SL-115, SN-124

Činy trestné - odhalování a předcházení

13.FS, 21.-22.3.1989, 6; 92 T.127, usn. FS-79, SL-119, SN-128

ČTK - kontrola

28.FS, 3.5.1990, 13; 169

pozn.: interpelace posl. J. Macka


Přihlásit/registrovat se do ISP