Daň důchodová - změna zákona

11.FS, 8.-9.11.1988, 3; 94 T.103, usn. FS-56, SL-93, SN-102, č. 171/1988 Sb. (částka č. 38)
17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 121 T.175, usn. FS-112, SL-168, SN-175, č. 157/1989 Sb. (částka č. 34)
27.FS, 19.4.1990, 12; 137 T.337,384, usn. 173, SL-263, SN-273, č. 108/1990 Sb. (částka č. 24)

Daň pozemková

26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 36 pozn.: dotaz na min. Burského

Daň z obratu

27.FS, 19.4.1990, 11; 127,137

T.339,385, usn. FS-172, SL-262, SN-272, č. 107/1990 Sb. (částka č. 23)

Daň z příjmu obyvatelstva - návrh mpř. vlády J. Čarnogurského o zařazení návrhu zákona do programu jednání 28. schůze FS

28.FS, 7.5.1990, -; 303-307

pozn.: Návrh na rozšíření programu nebyl schválen

Daň z příjmu

Zamezení zdanění

Daň zemědělská

11.FS, 8.-9.11.1988, 4; 104,122 T.102,107, usn. FS-55, SL-92, SN-101, č. 172/1988 Sb. (částka č. 38)
17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 121,129 T.175,206, usn. FS-112, SL-168, SN-175, č. 157/1989 Sb. (částka č. 34)
27.FS, 19.4.1990, 11; 127,137 T.339,385, usn. FS-172, SL-262, SN-272, č. 107/1990 Sb. (částka č. 23)

Daňový únik - zabránění

3.FS, 8.-9.12.1986, 5; 143 T.5, usn. FS-4, SL-21, SN-21
4.FS, 24.3.1987, 3; 104 T.15, usn. FS-9, SL-30, SN-32
5.FS, 22.-23.6.1987, 4; 111 T.20, usn. FS-17, SL-39, SN-44
7.FS, 15.12.1987, 3; 99 T.38, usn. FS-27, SL-54, SN-59
28.FS, 7.5.1990, 19; 353 T.267, usn. FS-188, SL-281, SN-291

Dělníci lesní - dořešení soc. postavení

27.FS, 24.4.1990, -; 461 T.378, usn. SL-277 - pozn.: odpověď min. práce a soc. věcí ČSFR na písemnou interpelaci posl. Gdovinové ze dne 27.2.1990

Demise prezidenta ČSSR

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 6

pozn.: dopis ze dne 10.12.1989

Demise předsedy vlády ČSSR

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 5

pozn.: dopis prezidenta ČSSR ze dne 7.12.1989 P-FS, čl. 61 úst. zákona o čsl. federaci odvolal L. Adamce z funkce

Demise vlády ČSSR

Vláda ČSSR

Děti - soc. prevence negat. jevů

28.FS, 3.5.1990, 13; 174

pozn.: interpelace posl. Ročka

Devizový zákon

17.FS, 12.-13.12.1989, 7; 130 T.172,207, usn. FS-114, SL-170, SN-176, č. 162/1989 Sb. (částka č. 35)
27.FS, 19.4.1990, 13; 145 T.342,376, usn. FS-174, SL-264, SN-274, č. 109/1990 Sb. (částka č. 24)

Díla literární

Zákon o

Autorský zákon

Díla umělecká

Zákon o

Autorský zákon

Díla vědecká

Zákon o

Autorský zákon

Dílo vodní - Gabčíkovo-Nagymaros - usnesení

14.FS, 20.-21.6.1989, 5,6; 171 T.162, usn. FS-87, SL-135, SN-142, pozn.: Fekete - str. 90, Baruš- str. 141

Dny památné a významné

Zpráva předsedy FS

Opatření zákonné P-FS

Zákon

Dny - státní svátky

Dny pracovního klidu

Zpráva předsedy FS

Opatření zákonné P-FS

Zákon

Dny - státní svátky

Dny - státní svátky - volno

27.FS, 23.4.1990, 22; 394,407 T.375, pozn.: str. 407 - projednání odloženo na květen 1990
28.FS, 8.5.1990, 27; 370 T.375, usn. FS-183, SL-273, SN-283

Dny významné

Zákon

Dny - státní svátky

Dohoda

Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně, dne 11.12.1987 a úmluva sjednaná výměnou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR ze dne 18. 12. 1987 a 4. 1. 1988

8.FS, 19.4.1988, 3; 53,68 T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74

Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu železomanganových korekcí

8.FS, 19.4.1988, 4; 68,75

T.51, usn. FS-33, SL-62, 71

Dohoda mezi ČSSR a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení

11.FS, 8.-9.11.1988, 11; 222,230

T.87, usn. FS-61, SL-98, SN-107

Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy

13.FS, 21.-22.3.1989, 6; 92,96

T.127, usn. FS-79, SL-119, SN-128

Dohoda o dočasném pohybu sovětských vojsk na území Československa

26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 237

T.332, usn. FS-157, SL-249, SN-259

Dohodovací řízení - výbor - vytvoření

22.FS, 23.1.1990, 1; 31 usn. 200, SN-212, pozn.:SL - Fanta, Ládr, Škula, Viktorín, Bartončík, Bartoš M., Hůla A., Kmeť, Kryll, Šabata,SN - Hanák, Hyková, Čáslavská, Doležal, Jičínský, Blažej, Hojnoš, Silvanová, Stank, Šimúth
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 320,322 usn. SL-251, SN-261, pozn.:SL - P. Kučera, J. Šabata, M. Šútovec, P. Balgavý, Z. Masopust, L. Kmeť, L. Fanta, K. Viktorín, L. Baldovský, V. Benda,SN - J. Kučerák, R. Zelenay, J. Lentvorský, J. Olej, M. Sýkora, M. Zeman, V. Mikule, J. Cuhra, B. Hynková, E. Vlček
27.FS, 18.4.1990, 1; 37 usn. SL-278, SN-289, pozn.:SL - L. Baľdovský, J. Bartončík, M. Dymáček, M. Géczi, M. Jansta, Ľ. Kmeť, J. Ládr, J. Langoš, J. Nový, SN - M. Andrýsek, J. Juchelka, V. Klůzová, Vl. Klůzová, V. Mikule, M. Zeman, A. Blažej, H. Kočtúch, J. Kečerák, J. Lentvorský, J. Olej
27.FS, 18.4.1990, 18; 308 usn. SL-279, SN-290, pozn.: SL - J. Langoš, P. Kanis, Z. Masopus, M. Géci, Ľ. Baldovský, J. Medřický, T. Hradílek, I. Fišera, K. Viktorín, L. Fanta,SN - J. Cuhra, J. Hladík, J. Juchelka, V. Klůzová, J. Mezník, J. Kučerák, J. Lentvorský, J. Olej, F. Šulka, R. Zelenay
28.FS, 9.5.1990, 22; 608 usn. SL-310, SN-320, pozn.: SL - J. Medřický, K. Löbl, Z. Masopust, J. Gebas, M. Kocáb, Z. Křivský, J. Minka, K. Viktorín, V. Burda, M. Bartoš, SN - J. Kos, J. Olej, J. Dvorský, K. Stome, M. Poslúch, J. Šolc, J. Kučerák, J. Bočková, J. Lux, J. Lentvorský

Doly uranové - požadavky

22.FS, 23.1.1990, 3; 72 pozn.: projev posl. Löbla

Dopis prezidenta ČSSR o jmenování generálního prokurátora

Prokurátor generální

Dopis prezidenta ČSSR o svolání a ukončení zasedání parlamentu

Zasedání FS

Doprava - sam. ministerstva

22.FS, 23.1.1990, 2; 53

T.232, usn. FS-125, SL-194, SN-206

Doprava silniční

27.FS, 23.4.1990, 16; 388,393

T.295, usn. FS-177, SL-267, SN-277, č. 118/1990 SB. (částka 25)

Doprava silniční - zajištění bezpečnosti

13.FS, 21.-22.3.1989, 6; 92

T.127, usn. FS-79, SL-119, SN-128

Doprava - veřejná hromadná - zdražení

28.FS, 3.5.1990, 13; 180

pozn.: interpelace posl. M. Kováře

Dovolená vojáků zákl. služby - úprava

Vojáci - úprava

Zákon

Přísaha vojenská

Drogy

27.FS, 24.3.1990, 26; 463

Družstevnictví - bytové, spotřební a výrobní

10.FS, 14.-16.6.1988, 6; 133 T.66,81, usn. FS-47, SL-81, SN-90
28.FS, 7.5.1990, 16; 287 T.397,436, usn. FS-192, SL-286, SN-296

Družstevnictví - zemědělské

10.FS, 14.-16.6.1988, 4; 105 T.65,79, usn. FS-45, SL-79, SN-88
28.FS, 3.5.1990, 7; 83,110 T.397,436, usn. FS-191, SL-285, SN-295, č. 162/1990 Sb. (částka 29)

Družstva bytová

Byty

Dřevorubci - zařazení do prac. kategorie

27.FS, 24.4.1990, -; 461 T.291,378, usn. SL-277, pozn.: interpelace posl. Golovinové, písemná, 27.2.1990

Důchody - zvýšení

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,95

T.28, usn. FS-15, SL-37, SN-42

Dunaj

PrůplavPřihlásit/registrovat se do ISP