Federace čsl. - změna - volby - mandáty

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10; 79 T.257,272, usn. FS-135, SL-219, SN-230
27.FS, 23.4.1990, -; 53 T.392, č. 100/1990 Sb. (částka 21)

FS - činnost - zpráva o P-FS, P-SL, P-SN a o výborech SL a SN

3.FS, 8.-9.12.1986, 8; 157 T.10
4.FS, 24.3.1987, 5; 110 T.17
5.FS, 22.-23.6.1987, 7; 132 T.30
6.FS, 9.-10.11.1987, 9; 139 T.40
7.FS, 15.12.1987, 6; 115 T.50
8.FS, 19.4.1988, 6; 82 T.58, usn. FS-36, SL-66, SN-75
9.FS, 3.-4.5.1988, 7; 132 T.63
10.FS, 14.-16.6.1988, 12; 239 T.77
11.FS, 8.-9.11.1988, 12; 234 T.104
12.FS, 13.-14.12.1988, 7; 151 T.123
13.FS, 21.-22.3.1989, 12; 147 T.128
14.FS, 20.-21.6.1989, 14; 258 T.153
15.FS, 14.-15.11.1989, 13; 225 T.171
17.FS, 12.-13.12.1989, 10; 172 T.200
22.FS, 23.1.1990, 8; 103 T.241
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 15; 374 T.262
25.FS, 14.3.1990, 5; 116 T.288
26.FS, 27.-29.3.1990, 14; 204 T.308
27.FS, 23.4.1990, 27; 457 T.358
28.FS, 9.5.1990, 32; 640 T.425

FS - prohlášení k událostem v Rumunsku

18.FS, 19.12.1989, -; 144,144 pozn.: návrh přednesl mpř. FS- dr. B. Kučera

FS - prohlášení k vnitropolitické situaci v ČSSR

Prohlášení FS

Situace vnitropolitická

ČSSR - vnitropolitická situace

FS - stanovisko ke vstupu vojsk v srpnu 1968 do ČSSR

Stanovisko FS...

Vojska Varšavské smlouvy

FS - úkoly a úloha parlamentu v r. 1990 - přehled

22.FS, 23.1.1990, -; 6

pozn.: přednesl př. FS p. Dubček

Federální orgány

Soustava fed. ústř. orgánů

Ústavní zákon

Federální výbor pro životní prostředí - návrh na zřízení

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 219

pozn.: posl. Šrencer

Federální výbor pro životní prostředí

28.FS, 8.5.1990, 22; 379 T.406
28.FS, 9.5.1990, 22; 596,639 pozn.: návrh na jeho zřízení nebyl schválen

Formy vlastnické - změny

Vláda ČSFR

Harmonogram

FUTI - zrušení

28.FS, 7.5.1990, 18; 347,352 T.338,424, usn. 208, SL-302, SN-312, č. 166/1990 Sb. (částka 29)


Přihlásit/registrovat se do ISP