Harmonogram - reformní kroky vlády ČSFR

27.FS, 24.4.1990, -; 463 usn. FS-189, SN-282, SL-292, pozn.: žádost př. vlády ČSFR

Havel Václav - prezident ČSFR - návrhy úst. zákonů

27.FS, 20.4.1990, 19; 321

T.311,373, usn. FS-180, SL-270, SN-280, č. 102/1990 Sb. (částka 21)

Hladovky u sochy sv. Václava

Výzva veřejnosti

Hlasy z pléna

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 143,146 pozn.: volebním zákonům, hlasování
8; 264 pozn.: k program. prohlášení vlády
; 333,336,339,341 pozn.: k usnesení FS k program. prohlášení vlády
; 362 pozn.: k T.263,265,264
25.FS, 14.3.1990, 1; 46,47,51,52,56,57,58,59 pozn.: k brannému zákonu a k pozměňo- vacím návrhům, apolitičnost armády, stažení pozměňovacích návrhů, k sčítání hlasování, přestávka, hlasování
2; 84 pozn.: civilní služba - hlasování o pozměňo- vacích návrzích
26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 125 pozn.: zákon sdružovací
9; 177 pozn.: letecký zákon
15; 229 pozn.: Litva
16; 238 T.332, pozn.: Stanovisko FS k dohodě o pobytu sovět. vojsk na území Československa
17; 314,324,305,348 pozn.: ke změně názvu státu
27.FS, 18.-20.,23.-24.4.1990, 14; 272,277 pozn.: užívání půdy
7; 292,295 pozn.: interpelace p. Lise na min. Sachera
18; 320,321,338 pozn.: název republiky - změna
25; 364,367 pozn.: soudci - jmenování, odvolání
15; 378,385 pozn.: nájem a pronájem nebytových prostor
17; 437,439 pozn.: soudní rehabilitace
28; 455 pozn.: uctění památky M.R.Štefánika
28.FS, 2.5.1990, -; 13 pozn.: k programu schůze
28.FS, 9.5.1990, 27; 493 pozn.: st. svátky
23/9; 517 pozn.: akciové společnosti
26/30; 533 pozn.: Gabčíkovo
;557 pozn.: otázka Moravy
31; 590/91 pozn.: majetek KSČ
;591 pozn.: vztah FS - vláda
22; 600 pozn.: stanovisko VZ-SL/SN k T.406
-; 607 pozn.: k zasedání parlamentu
31; 627 pozn.: návrh na přerušení zasedání
;628 pozn.: provolání poslanců
;628/29 pozn.: záležitost FS - vláda
;633/34 pozn.: majetek KSČ
22;637/39 dohodovací řízení, neúčast slovenských poslanců
-; 644 pozn.: k Výzvě M. Kocába

Hnutí za občanskou svobodu

Usnesení FS k výzvě

Horní zákon

Bohatství nerostné

Zákon č. 44/1988 Sb.

Horníci - práce o sobotách

Interpelace p. Michalského

Horníci - práce - rekvalifikace - dotaz

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 208

Horníci - příspěvky

7.FS, 15.12.1987, 2; 89 T.47, usn. FS-26, SL-53, SN-58
17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 158 T.191, usn. FS-117, SL-173, SN-179

Hospodářství národní - rozvoj, vývoj

3.FS, 8.-9.12.1986, 2; 7 T.7,13, usn. FS-2, SL-19, SN-19
14.FS, 20.-21.6.1989, 5; 13 usn. FS-83, SL-127, SN-138

Hosté

Böhm T. (generální prokurátor ČSFR)

27.FS, 20.4.1990, 17; 345,428 pozn.: zdůvodňuje vl. návrh zákona T.303 o "Soudní rehabilitaci"
28.FS, 2.5.1990, 4; 26,54 pozn.: odůvodňuje vl. návrh zákona T.325 "Trestní zákon"
5; 26,54 pozn.: odůvodňuje vlád. návrh zákona č. 326 "Trestní řád"
6; 26,54 pozn.: odůvodňuje vlád. návrh zákona T.327 "Výkon trestu odnětí svobody"
28.FS, 7.5.1990, 15; 307,328 pozn.: odůvodňuje návrh zákona T.344 "Prokuratura"

Krejčí (výkonný tajemník Shromáždění polit. stran a společ. organizací ČSSR)

26.FS, 27.-29.3.1990, 11; 183,187 pozn.: odůvodňuje T.265 "Volba soudců z povolání voj. soudů"
27.FS, 23.4.1990, 24,25; 361,364 pozn.: odůvodňuje T.272,387 "Soudci - jmenování, odvolání"

Motejl Ot., JUDr. (předseda Nejvyššího soudu)

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 13; 365 pozn.: vyjádření k předkládaným návrhům soudců
27.FS, 23.4.1990, 24,25; 365 pozn.: k jmenování a odvolání soudců NS

Ondřej J. (předseda Nejvyššího soudu ČSSR)

11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 163,209 pozn.: k T.91 - zpráva socialistická zákonnost

Pješčak J. (generální prokurátor ČSSR)

11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 170 pozn.: zpráva - T.91, socialistická zákonnosti
;212 pozn.: odpověď na dotazy poslanců Bagína a Jiráska

Rychetský Pavel, generální prokurátor ČR

27.FS, 18.4.1990, -; 7-8 pozn.: stanovisko GP-ČR k prohlášení měst. prokurátora Sokola T., dopis
28.FS, 7.5.1990, 15; 326 pozn.: k T.344 "prokuratura"

Veleta O., JUDr. (nám. gener. prokurátora ČSFR)

28.FS, 9.5.1990, 31; 564 pozn.: zpráva ke kontrole majetku polit. stran a KSČ

Hradní stráž ČSSR

23.FS, 30.1.1990, 1; 6

T.247, usn. FS-131, SL-208, SN-219

Hranice - problematika - Stř. Evropa

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 206

pozn.: interpelace posl. Orban

Hranice státní - změny

11.FS, 8.-9.11.1988, 10; 216

T.90, usn. FS-60, SL-97, SN-106


Přihlásit/registrovat se do ISP