Náboženská společenství

Společenství náboženská

Náhrady rehabilitovaným - podnět pro ministerstvo spravedlnosti ČR

25.FS, 14.3.1990, 6; 136

Nájem nebytových prostor

Prostory nebytové

Narkotika

27.FS, 24.4.1990, 26; 463

Národní fronta ČSSR - návrhy P-ÚV

Návrh P-ÚV NF

Národní výbory - rekonstrukce

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 222,225

Národohospodářské plánování

Plánování národohospodářské

Zákon o ...

Násilí - protiprávní činy

Protokol

Letectví

Boj s protiprávními činy

Návrh iniciativní posl. SL M. Kocába na přijetí stanoviska FS k dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa

26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 237,241 T.332, usn. FS-157, SL-249, SN-259

Návrh na vytvoření společného výboru dohodovacího řízení

22.FS, 23.1.1990, 1; 31,52 usn. SL-200, SN-212
26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 320,322 usn. SL-251, SN-261
27.FS, 18.4.1990, 1; 37 usn. SL-278, SN-289
18; 308 usn. SL-279, SN-290

Návrh posl. Stomeho na doplnění novely zákona č. 218/1949 Sb. (čl. 1 bod 1) § 1

22.FS, 23.1.1990, 4; 80,86 T.234, pozn.: schválena změna samost. oběmi sněmovnami

Návrh posl. Honnera o změně názvu Vysoké školy technické v Bratislavě

25.FS, 14.3.1990, 6; 142

Návrh posl. Kováře na znovuobsazení VÚP-SN/SL

25.FS, 14.3.1990, 6; 145

Návrh prezidenta ČSSR na ústavní zákon o změně názvu ČSSR, ČSR, SSR

T.244

Návrh prezidenta ČSSR na ústavní zákon o st. znacích ČR, SR a Československé republiky

T.245

Návrh prezidenta ČSSR na zákon o změně názvu vysoké školy

T.246

Návrh prezidenta ČSSR na zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1969 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých

T.248

Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky

T.305

Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o st. znaku Republiky československé, standartě prezidenta a st. pečeti Republiky československé

T.306

Návrh prezidenta ČSSR na vydání ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky a o st. symbolech Republiky česko-slovenské

T.311

Návrh prezidenta Československé federativní republiky na vydání ústavního zákona o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 20.4.1990, 19; 321

T.311,373, usn. FS-180, SL-270, SN-280

Návrh prohlášení FS k událostem v Rumunsku

FS - prohlášení

Prohlášení

Rumunsko

Návrh usnesení FS k závěrečné zprávě o činnosti společné komise sněmoven FS a ČNR pro dohled na vyšetření událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze

28.FS, 9.5.1990, 22/9; 504

T.431, usn. FS-211, SL-305, SN-315

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

28.FS, 8.5.1990, 23; 379

T.407, pozn.: tisk stavěn z jednání FS (str. 597)

Návrh usnesení FS k otázce moravsko-slezské samosprávy a daňové reformy

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 558

usn. FS-212, SL-306, SN-316

Návrh usnesení FS, kterým se budou na vědomí odpovědi na interpelace obsažené v parl. tiscích č. 414-416, 421, 437, 439-442, 444, 445, 448, 450-453, 457, 459, 461, 465, 467-469, 374, 440-442, 454, 455-457, 446, 447, 450

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 564

usn. FS-214, SL-308, 318

Návrh usnesení FS ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací

28.FS, 9.5.1990, 31; 518,635

usn. FS-215, SL-309, SN-319

Návrh VÚP-SL a SN na zrušení usnesení 8. schůze SL a 7. schůze SN ze dne 27. května 1970

27.FS, 23.4.1990, 23; 370,371

T.389, usn. FS-184, SL-274, SN-284

Návrh VÚP-SL/SN na zřízení společné komise sněmoven FS a ČNR pro dohled na vyšetření událostí ze 17. 11. 1989 v Praze

16.FS, 29.11.1989, 2; 49,52

T.218, usn. FS-105, SL-156, SN-165

Návrh P-ÚV NF ČSSR

Návrh P-ÚV NF ČSSR na volbu soudců z povolání vojenských soudců a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů

3.FS, 9.12.1986, 7; 155 T.9, usn. FS-6, SL-23, SN-23
7.FS, 15.12.1987, 5; 112 T.45, usn. FS-30, SL-57, SN-62
12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146 T.106, usn. FS-72, SL-110, SN-119

Návrh P-ÚV NF ČSSR na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR

4.FS, 24.3.1987, 4; 109 T.18, usn. FS-10, SL-31, SN-33
7.FS, 15.12.1987, 5; 112 T.45, usn. FS-29, SL-56, SN-61
9.FS, 3.-4.5.1988, 6; 130 T.70, usn. FS-42, SL-74, SN-83
12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146 T.119, usn. FS-70, SL-108, SN-117

Návrh P-ÚV NF ČSSR na zproštění funkce soudce z povolání vojenského soudu

12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146 T.114, usn. FS-71, SL-109, SN-118

Návrh P-ÚV NF ČSSR na odvolání z funkce mpř. Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu soudce a mpř. Nejvyššího soudu ČSSR

12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146

T.113, usn. FS-69, SL-107, SN-116

Návrh P-ÚV NF ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR

13.FS, 21.-22.3.1989, 11; 145

T.135, usn. FS-82, SL-122, SN-133

Návrh P-ÚV NF ČSSR na volbu soudců a na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu ČSSR

14.FS, 20.-21.6.1989, 12; 256,258

T.152, usn. FS-91, SL-134, SN-146

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v NF ČSSR na zproštění z funkce předsedy Nejvyššího soudu ČSSR a soudců Nejvyššího soudu ČSSR

22.FS, 23.1.1990, 6; 99,101

T.237, usn. FS-129, SL-198, SN-210

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v NF ČSSR na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR

22.FS, 23.1.1990, 7; 99,102

T.242, usn. FS-130, SL-199, SN-211

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací

- na zproštění z funkcí soudců z povolání vojenských soudů,

- na volbu soudců z povolání vojenských soudů

- na zproštění z funkce mpř. Nejvyššího soudu ČSSR a na volbu mpř.

Nejvyššího soudu ČSSR

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 13; 360

T.263,265,264, usn. FS-139,141, SL-223,225, SN-234,236, pozn.: T.265 odložen

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR na volbu soudců z povolání vojenských soudů

26.FS, 27.-29.3.1990, 11; 183

T.265, FS-143, SL-224, SN-254

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSFR na volbu a odvolání funkcí soudců Nejvyššího soudu ČSFR

27.FS, 23.4.1990, 24; 361,369

T.272, usn. FS-185, SL-275, SN-285

Návrh shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSFR na volbu soudce vojenského soudu

27.FS, 23.4.1990, 25; 361,369

T.387, usn. FS-186, SL-276, SN-286

Návrh Stanoviska FS k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 19. 11. 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí

3.FS, 8.-9.12.1986, 3; 82

T.12, usn. FS-7, SL-24, SN-24

Návrh vládní

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní a příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi, dne 27.1.1986

3.FS, 8.-9.12.1986, 5; 143

T.5, usn. FS-4, SL-21, SN-21

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR - BLR, kterou se mění Úmluva mezi ČSR-BLR o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. 1. 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 27. 3. 1972, podepsaná v Sofii dne 24. 4. 1986 (T.8)

3.FS, 9.12.1986, 6; 149,154

T.8, usn. FS-5, SL-22, SN-22

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v obou dané z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brazilii dne 26. 8. 1986

4.FS, 24.3.1987, 3; 104,108, T.15

usn. FS-9, SL-30, SN-32

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní a příjmu, podepsaná v Athénách dne 23.10.1986

5.FS, 22.-23.6.1987, 4; 111,117

T.20, usn. FS-17, SL-39, SN-44

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS k souhlasu Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23.5.1969

5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 117

T.21, usn. FS-18, SL-40, SN-45

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu, přijatá v New Yorku dne 10. 12. 1985 a podepsaná za ČSSR dne 25. 2. 1987

5.FS, 22.-23.6.1987, 6; 125

T.22, usn. FS-19, SL-41, SN-46

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a Španělskem o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, podepsaná v Madridu dne 4. 5. 1987

6.FS, 9.-10.11.1987, 8; 132 T.35, usn. FS-24, SL-50, SN-55

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 11. 6. 1987

7.FS, 15.12.1987, 3; 99

T.38, usn. FS-27, SL-54, SN-59

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí, přijatá v New Yorku dne 17. 12. 1979

7.FS, 15.12.1987, 4; 105

T.43, usn. FS-28, SL-55, SN-60

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Dohoda mezi ČSSR, SSSR a NDR o inspekcích v souvislosti se Smlouvou mezi SSSR a USA o likvidaci jejich raket středního a kratšího doletu, podepsaná v Berlíně, dne 11. 12. 1987 a úmluva sjednaná výměrou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR, ze dne 18. 12. 1987 a 4. 1. 1988

8.FS, 19.4.1988, 3; 53

T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Dohoda o vytvoření společné organizace "Interokeanmetall" pro vyhledávání, průzkum a přípravu železomanganových konkrecí, podepsaná v Moskvě dne 27. 4. 1987

8.FS, 19.4.1988, 4; 68

T.51, usn. FS-33, SL-62, SN-71

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Úmluva proti mučení a jinému krutému či nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, podepsaná za Československo v New Yorku, dne 8. 9. 1986

8.FS, 19.4.1988, 5; 75

T.52, usn. FS-34, SL-63, SN-72

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody, podepsaná ve Vídni dne 26. 9. 1986

9.FS, 3.-4.5.1988, 2; 103

T.60, usn. FS-38, SL-70, SN-79

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 21. 12. 1987

9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 110

T.61, usn. FS-39, SL-71, SN-80

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Úmluva o Systému posuzování jakosti a artifikace vzájemně dodávaných výrobků, podepsaná v Moskvě dne 14. 10. 1987

9.FS, 3.-4.5.1988, 4; 117

T.56, usn. FS-40, SL-72, SN-81

Návrh vládní, kterým se podle čl. 19, odst. 5, písm. b) a odst. 6, písm. b) Ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají FS texty úmluv a doporučení přijatých na 71. a 72. zasedání MKP v Ženevě v r. 1985 a v r. 1986 se Stanoviskem vlády ČSSR

9.FS, 3.-4.5.1988, 5; 124

T.55, usn. FS-41, SL-73, SN-82

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Konzulární úmluva mezi ČSSR a Nikaragujskou republikou, podepsaná v Managui dne 15. června 1988

11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 154

T.93, usn. FS-62, SL-99, SN-108

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Dohoda mezi ČSSR a Královstvím Španělska o ochraně označení původu, údajů o původu a jiných zeměpisných označení, podepsaná v Madridu dne 2. 2. 1988

11.FS, 8.-9.11.1988, 11; 222

T.87, usn. FS-61, SL-98, SN-107

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Konzulární úmluva mezi ČSSR a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Pekingu dne 5. 9. 1988

13.FS 21.-22.3.1989, 2; 75

T.115, usn. FS-75, SL-115, SN-124

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci podepsaná v Pchjong-jangu dne 11. 9. 1988

13.FS, 21.-22.3.1989, 3; 83

T.116, usn. FS-76, SL-116, SN-125

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Pchjong-jangu dne 11. 9. 1988

13.FS, 21.-22.3.1989, 4; 83

T.117, usn. FS-77, SL-117, SN-126

Návrh vládní, kterým se předkládá FS k souhlasu Konzulární úmluva mezi ČSSR a Korejskou lidově demokratickou republikou, podepsaná v Pchjong-jangu dne 11. 9. 1988

13.FS, 21.-22.3.1989, 5; 83

T.118, usn. FS-78, SL-118, SN-127

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy, podepsaná v Praze dne 21. 6. 1988

13.FS, 21.-22.3.1989, 6; 92

T.127, usn. FS-79, SL-119, SN-128

Návrh vládní, kterým se předkládají k souhlasu FS Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP 1968/1988), schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10. - 11. 10. 1988

14.FS, 20.-21.6.1989, 9; 231

T.150, usn. FS-88, SL-131, SN-143

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a NDR o spolupráci mládeže ČSSR a NDR, podepsaná v Praze dne 3. 5. 1989

14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 238

T.151, usn. FS-89, SL-132, SN-144

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 19. 1. 1989

14.FS, 20.-21.6.1989, 11; 248

T.131, usn. FS-90, SL-133, SN-145

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a NDR o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Berlíně dne 18. 4. 1989

15.FS, 14.-15.11.1989, 7; 191

T.161, usn. FS-98, SL-146, SN-157

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bratislavě dne 28. 3. 1989

15.FS, 14.-15.11.1989, 8; 197,204

T.160, usn. FS-99, SL-147, SN-158

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Smlouva mezi ČSSR a SFRJ o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, podepsaná v Praze dne 23. 5. 1989

15.FS, 14.-15.11.1989, 9; 204

T.163, usn. FS-100, SL-148, SN-159

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnosti civilního letectví, přijatou v Montrealu dne 23. 9. 1971 a podepsaný za ČSSR v Montrealu dne 24. 2. 1988

15.FS, 14.-15.11.1989, 10; 210

T.164, usn. FS-101, SL-149, SN-160

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijatá ve Vídni dne 11. 4. 1980 a podepsaná za ČSSR dne 1. 9. 1981

15.FS, 14.-15.11.1989, 11; 217

T.169, usn. FS-102, SL-150, SN-161

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatý ve Vídni dne 11. 4. 1980

15.FS, 14.-15.11.1989, 12; 217

T.170, usn. FS-103, SL-151, SN-162

Návrh vládní, kterým se předkládá k souhlasu FS Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18. 5. 1973 a její přílohy A2, A3, A4, C1

26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 165

T.201, usn. FS-156, SL-243, SN-253

Návrh vládní o změnách předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 4.5.1990, 14; 265

T.396,410, usn. FS-195, SL-289, SN-299

Návrh vládní, kterým se předkládá FS ČSFR

a) návrh na přístup ČSFR k Vídeňské úmluvě o právu smluv mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi

b) návrh na odvolání výhrady čl. 66 Vídeňské úmluvy o smluvním právu

28.FS, 7.5.1990, 20; 359

T.268, usn. FS-190, SL-284, SN-294

Návrh vládní ústavního zákona

Návrh vládní ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

8.FS, 19.4.1988, 1; 7

T.62, usn. FS-31, SL-64, SN-73, č. 42/1988 Sb.

Návrh vládní ústavního zákona o změnách průběhu státních hranic na hraničních tocích vodních s PLR

11.FS, 8.-9.11.1988, 10; 216

T.90, usn. FS-60, SL-97, SN-106

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

12.FS, 13.-14.12.1988, 2; 79

T.112, usn. FS-65, SL-103, SN-112, č. 193/1988 Sb.

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky

16.FS, 29.11.1989, 3; 52

T.217, usn. FS-104, SL-155, SN-164

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci (volba prezidenta)

18.FS, 19.12.1989, 2; 117 T.224, usn. FS-119, SL-179, SN-188

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (slib prezidenta)

19.FS, 28.12.1989, 1; 6

T.227, usn. FS-120, SL-181, SN-190

Návrh vládní ústavního zákona o volbě nových poslanců zákonodárných sborů

19.FS, 28.12.1989, 2; 11

T.228, usn. FS-121, SL-182, SN-191

Návrh vládní ústavního zákona o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů a společná zpráva výborů SL/SN

22.FS, 23.1.1990, 1; 10

T.235,238, usn. FS-124, SL-193, SN-205

Návrh vládní ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

22.FS, 23.1.1990, 2; 53

T.232, usn. FS-125, SL-194, SN-206

Návrh vládní ústavního zákona o skončení volebního období zákonodárných sborů a společná zpráva výborů SL a SN

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 9; 79

T.255,271, usn. FS-134, SL-218, SN-229

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o čsl. federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR a společná zpráva výborů SL/SN (volby - mandáty)

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10; 79

T.257,272, usn. FS-135, SL-219, SN-230

Návrh vládní ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky

26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 249

T.305,348, usn. FS-160, SL-246, SN-258, pozn.: neschv. str. 315,317 a pozměň. návrh SSO a DS

Návrh vládní ústavního zákona o změně názvu Československé federativní republiky

27.FS, 20.4.1990, 18; 308

T.371, usn. FS-179, SL-269, SN-279

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst. zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR a úst. zákon č. 143/1968 Sb. o čsl. federaci a společná zpráva výborů SL a SN (prohlášení k Ústavě 1960, vlastnictví - čl. 7, 8, 9, kompetence republik - čl. 10, 12, 24)

27.FS, 18.4.1990, 1; 16

T.296,392, usn. FS-163, SL-253, SN-263

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se doplňuje zákon č. 143/1968 Sb. ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci (funkční období prezidenta)

28.FS, 2.5.1990, 1; 14, 302

T. 302, usn. FS-193, SL-287, SN-297

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu

28.FS, 2.5.1990, 2; 17

T.398, usn. FS-200, SL-294, SN-304

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst. zákon č. 143/1968 Sb. o čsl. federaci a společná zpráva výborů SL a SN (životní prostředí)

28.FS, 2.5.1990, 3; 21,78

T.347,422, usn. FS-199, SL-293, SN-303, č. 159/1990 Sb.

Návrh vládní ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje úst. zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN (§ 24 - školství za úhradu)

28.FS, 3.5.1990, 8; 110

T.312,411, usn. FS-194, SL-288, SN-298

Návrh ústavního zákona o zřízení Federálního výboru pro životní prostředí (Iniciativní návrh výborů pro životní prostředí SL a SN k vydání...)

28.FS, 8.5.1990, 22; 379 T.406
28.FS, 9.5.1990, 22; 596 pozn.: str. 639 - nebyl schválen

Návrh vládní zákona

Návrh vládní zákona o státním plánu rozvoje NH na l. 1986-1990 (zákon i 8. pětiletém plánu) a společná zpráva VÚP-SL a VÚP-SN (T.7,13)

3.FS, 8.12.1986, 2; 7 T.7,13, usn. FS-2, SL-19, SN-19, č. 26/1986 Sb. (částka)

Návrh vládní zákona o st. rozpočtu československé federace na r. 1987 (T.11), 1988, 1989, 1990 (+ společná zpráva výborů SL/SN)

3.FS, 8.-9.12.1986, 4; 89,142 T.11, usn. FS-3, SL-20, SN-20, č. 26/1986 Sb.
7.FS, 15.12.1987, 1; 7,89 T.48, usn. FS-25, SL-52, SN-57, č. 97/1987 Sb.
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 6,78 T.120, usn. FS-64, SL-102, SN-111, č. 195/1988 Sb.
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 9,111 T.307,331, usn. FS-149, SL-236, SN-246, č. 82/1990 Sb. (částka 19)

Návrh vládní zákona o změnách zákona o mateřském příspěvku

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,91 T.25, usn. FS-12, SL-34, SN-39, č. 12/1987 Sb.

Návrh vládní zákona o změnách v nemocenském zabezpečení

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,92

T.26, usn. FS-13, SL-35, SN-40, č. 12/1987 Sb.

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,94

T.27, usn. FS-14, SL-36, SN-41, č. 12/1987 Sb.

Návrh vládní zákona o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,95

T.28, usn. FS-15, SL-37, SN-42, č. 12/1987 Sb.

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb. o st. zkušebnictví, společná zpráva výborů SL a společná zpráva výborů SN

5.FS, 22.-23.6.1987, 3; 96,110

T.16,23, usn. FS-16, SL-38, SN-43, č. 12/1987 Sb.

Návrh vládní zákona o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla

6.FS, 9.-10.11.1987, 5; 89

T.34, usn. FS-23, SL-49, SN-54

Návrh vládní zákona o státní energetické inspekci

6.FS, 9.-10.11.1987, 6; 106

T.33, usn. FS-22, SL-48, SN-53

Návrh vládní zákona o veterinární péči, společná zpráva výborů SL a SN

6.FS, 9.-10.11.1987, 7; 115

T.29,39, usn. FS-21, SL-47, SN-52

Návrh vládní zákona o zvláštním příspěvku horníkům

7.FS, 15.12.1987, 2; 89

T.47, usn. FS-26, SL-53, SN-58

Návrh vládní zákona o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a společná zpráva výborů SL a SN

8.FS, 19.4.1988, 2; 34

T.49,57, usn. FS-32, SL-61, SN-70, č. 44/1988 Sb.

Návrh vládní zákona o státním podniku, společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 66 T.64,78, usn. FS-44, SL-78, SN-87, č. 88/1988 Sb. (částka 17)
27.FS, 19.4.1990, 5; 165 T.341,390, usn. FS-167, SL-257, SN-267, č. 111/1990 Sb. (částka 24)

Návrh vládní zákona o zemědělském družstevnictví, společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 4; 105 T.65,79, usn. FS-45, SL-79, SN-88, č. 90/1988 Sb. (částka 18)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 5; 127 T.67,80, usn. FS-46, SL-80, SN-89, č. 95/1988 Sb. (částka 19)
27.FS, 19.4.1990, 14; 260 T.343,379, usn. FS-175, SL-265, SN-275, č. 114/1990 Sb. (částka 24)

Návrh vládní zákona o bytovém, spotřebním a výborním družstevnictví a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 6; 133 T.66,81, usn. FS-47, SL-81, SL-90, č. 94/1988 Sb. (částka 19)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník, společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 7; 152 T.68,82, usn. FS-48, SL-82, SN-91, č. 98/1988 Sb. (částka 20)
27.FS, 18.4.1990, 3; 38 T.304,386, usn. FS-165, SL-255, SN-265, č. 103/1990 Sb. (částka 22)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 8; 169,178 T.69,83, usn. FS-49, SL-83, SN-92, č. 99/1988 Sb. (částka 20)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničním a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 9; 181,202 T.72,84, usn. FS-50, SL-84, SN-93, č. 102/1988 Sb. (částka 22)
27.FS, 19.4.1990, 10; 234,259 T.370,394, usn. FS-171, SL-261, SN-271, č. 113/1990 Sb. (částka 24)

Návrh vládní zákona o sociálním zabezpečení a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 202,233 T.74,85, usn. FS-51, SL-85, SN-94, č. 100/1988 Sb. (částka 21)

Návrh vládní zákona o změnách v nemocenském zabezpečení a společná zpráva výborů SL a SN

10.FS, 14.-16.6.1988, 11; 234,239

T.74,86, usn. FS-52, SL-86, SN-95, č. 103/1988 Sb. (částka 22)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani

11.FS, 8.-9.11.1988, 3; 94,103

T.103, usn. FS-56, SL-93, SN-102, č. 171/1988 Sb. (částka 38)

Návrh vládní zákona o zemědělské dani a společná zpráva výborů SL a SN

11.FS, 8.-9.11.1988, 4; 104

T.102,107, usn. FS-55, SL-92, SN-101

Návrh vládní zákona o organizacích se zahraniční majetkovou účastí a společná zpráva výborů SL/SN

11.FS, 8.-9.11.1988, 5; 122 T.101,105, usn. FS-57, SL-94, SN-103
27.FS, 19.4.1990, 9; 219 T.336,360, usn. FS-170, SL-260, SN-270

Návrh vládní zákona o ochranných známkách a společná zpráva výborů SL/SN

11.FS, 8.-9.11.1988, 6; 138 T.75,97, usn. FS-58, SL-95, SN-104

Návrh vládní zákona, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé

11.FS, 8.-9.11.1988, 7; 146

T.96, usn. FS-59, SL-96, SN-105

Návrh vládní zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy a společná zpráva výborů SL a SN

12.FS, 13.-14.12.1988, 3; 79

T.111,124, usn. FS-66, SL-104, SN-113, č. 194/1988 Sb.

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a společná zpráva výborů SL a SN

12.FS, 13.-14.12.1988, 4; 103

T.100,122, usn. FS-67, SL-105, SN-114, č. 188/1988 Sb.

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře

12.FS, 13.-14.12.1988, 5; 140

T.121, usn. FS-68, SL-106, SN-115, č. 196/1988 Sb.

Návrh vládní zákona o národohospodářském plánování a společná zpráva výborů SL a SN

14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 175

T.143, usn. FS-85, SL-129, SN-140

Návrh vládní zákona o organizaci Československé státní dráhy a společná zpráva výborů SL a SN

14.FS, 20.-21.6.1989, 8; 208

T.145, usn. FS-86, SL-130, SN-141

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb. o jednotné soustavě sociálně-ekonomických informací a společná zpráva výborů SL/SN

15.FS, 14.-15.11.1989, 2; 126,135

T.147,186, usn. FS-93, SL-141, SN-152, č. 128/1989 Sb. (částka 30)

Návrh vládní zákona o rozpočtové soustavě ČSSR a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla) a společná zpráva výborů SL/SN

15.FS, 14.-15.11.1989, 3; 139

T.148,187, usn. FS-94, SL-142, SN-153, č. 129/1989 Sb. (částka 30)

Návrh vládní zákona o Státní bance československé a společná zpráva výborů SL/SN

15.FS, 14.-15.11.1989, 4; 158

T.149,188, usn. FS-95, SL-143, SN-154, č. 130/1989 Sb. (částka 30)

Návrh vládní zákona o Sbírce zákonů a společná zpráva VÚP-SL/SN

15.FS, 14.-15.12.1989, 5; 173

T.165,184, usn. FS-96, SL-144, SN-155, č. 131/1989 Sb. (částka 30)

Návrh vládní zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat a společná zpráva výborů SL/SN

15.FS, 14.-15.11.1989, 6; 182

T.168,189, usn. FS-97, SL-145, SN-156, č. 132/1989 Sb. (částka 30)

Návrh vládní zákona o odvodech do státního rozpočtu a společná zpráva výborů SL/SN

17.FS, 12.-13.12.1989, 4; 81

T.174,205, usn. FS-111, SL-167, SN-174

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. (tisk 179), a vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (T.178) a společná zpráva výborů SL a SN k min. (T.209)

17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 98,120

T.179,178,209, usn. FS-116, SL-172, SN-178

Návrh vládní zákona o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb. o zemědělské dani a zákona č. 116/1985 sb. o podmínkách činnosti organizací na č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR (zákon o důchodové dani) (t.175) a společná zpráva výborů SL a SN (T.206)

17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 121

T.175,206, usn. FS-112, SL-168, SN-175

Návrh vládní zákona devizového (T.172) a společná zpráva výborů SL a SN (T.207)

17.FS, 12.-13.12.1989, 7; 130

T.172,207, FS-114, SL-170, SN-176

Návrh vládní zákona o bankách a spořitelnách (T.173) a společná zpráva výborů SL a SN (T.208)

17.FS, 12.-13.12.1989, 8; 147

T.173,208, usn. FS-115, SL-171, SN-174

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb. o zvláštním příspěvku horníkům

17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 158

T.191, usn. FS-117, SL-173, SN-179

Návrh vládní zákona o zřízení správy ochrany presidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR

23.FS, 30.1.1990, 1; 6

T.247, usn. FS-131, SL-208, SN-219, č. 20/1990 Sb. (částka 5)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon a společná zpráva výborů SL a SN

25.FS, 14.3.1990, 1; 7

T.283,299, usn. FS-144, SL-230, SN-240

Návrh vládní zákona o civilní službě a společná zpráva výborů SL a SN

25.FS, 14.3.1990, 2; 61

T.282,298, usn. FS-145, SL-231, SN-241

Návrh vládní zákona, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy příslušníků SNB a SNV, upravuje řádná dovolená vojáků v zákl. službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o SNB, a společná zpráva výborů SL a SN

25.FS, 14.3.1990, 3; 90

T.284,300, usn. FS-146, SL-232, SN-242

Návrh vládní zákona o sdružování občanů a společná zpráva výborů SL a SN

26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 112

T.281,329, usn. FS-150, SL-237, SN-247

Návrh vládní zákona o právu shromažďovacím a společná zpráva výborů SL a SN

26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 127

T.279,318, usn. FS-151, SL-238, SN-248

Návrh vládní zákona o právu petičním a společná zpráva výborů SL a SN

26.FS, 27.-29.3.1990, 5; 137

T.278,319, usn. FS-152, SL-239, SN-249

Návrh vládní zákona o některých opatřeních o oblasti periodického tisku a ostatních informačních hromadných prostředků a společná zpráva výborů SL/SN

26.FS, 27.-29.3.1990, 6; 151

T.280,320, usn. FS-153, SL-240, SN-280

Návrh vládní zákona, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání čsl. státního občanství a společná zpráva výborů SL a SN

26.FS, 27.-29.3.1990, 8; 160

T.285,317, usn. FS-154, SL-241, SN-251

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (tzv. letecký zákon) ve znění zákona č. 203/1964 Sb., a zákona č. 43/1976 Sb.

26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 174

T.270, usn. FS-155, SL-242, SN-252

Návrh vládní zákona o akciových společnostech a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 18.4.1990, 2; 63

T.293,382, usn. FS-164, SL-254, SN-264

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1963 Sb., o hospodářské arbitráži a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 19.4.1990, 4; 119,126

T.350,383, usn. FS-166, SL-256, SN-266

Návrh vládní zákona o individuálním podnikání fyzických osob a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 18.4.1990, 6; 88

T.294,391, usn. FS-168, SL-258, SN-268

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 19.4.1990, 8; 154

T.287,377, usn. FS-169, SL-259, SN-269

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1988 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 19.4.1990, 10; 234,259

T.370,394, usn. FS-171, SL-261, SN-271

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 19.4.1990, 11; 127

T.339,385, usn. FS-172, SL-262, SN-272

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 19.4.1990, 12; 137

T.337,384, usn. FS-173, SL-263, SN-273

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 19.4.1990, 13; 145

T.342,376, usn. FS-174, SL-264, SN-274

Návrh vládní zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 23.4.1990, 15; 372

T.315,393, usn. FS-176, SL-266, SN-276

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství

27.FS, 23.4.1990, 16; 388

T.295, usn. FS-177, SL-267, SN-277

Návrh vládní zákona o soudní rehabilitaci a společná zpráva výborů SL/SN

27.FS, 20.-23.4.1990, 17; 345,409

T.303,361, usn. FS-178, SL-268, SN-278, pozn.: přerušená rozprava (str. 345)

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 2.5.1990, 4; 26

T.325,434, usn. FS-202, SL-296, SN-306

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 2.5.1990, 5; 26

T.326,434, usn. FS-203, SL-307, SN-297

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965, o výkonu trestu odnětí svobody a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 2.5.1990, 6; 26

T.327,434, usn. FS-204, SL-298, SN-308

Návrh vládní zákona o zemědělském družstevnictví a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 3.5.1990, 7; 83 T.397,436, usn. FS-191, SL-285, SN-295

Návrh vládní zákona o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 7.5.1990, 16; 287

T.397,436, usn. FS-192, SL-286, SN-296

Návrh vládní zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o ČSAV ve znění zákonného opatření P-FS č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 7.5.1990, 17; 338

T.367,409, usn. FS-201, SL-295, SN-305

Návrh vládní zákona o změnách ve vymezení působnosti ČSFR a jejich organizačním zabezpečení ve věcech tisku a jiných informačních prostředků a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 7.5.1990, 18; 347

T.338,424, usn. FS-208, SL-302, SN-312

Návrh vládní zákona, kterým se předkládá FS ČSFR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní a příjmu a zisku z majetku

28.FS, 7.5.1990, 19; 353

T.267, usn. FS-188, SL-281, SN-291

Návrh vládní usnesení

Návrh vládní usnesení, kterým FS ČSSR schvaluje SZÚ - 1986, 1987, 1988 československé federace

5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 6,74 T.31, usn. FS-11, SL-33, SN-38
10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 7,66 T.76, usn. FS-43, SL-77, SN-86
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 49,170 T.157, usn. FS-84, SL-128, SN-139

Návrh zákona

Návrh zákona o jednacím řádu FS

13.FS, 21.-22.3.1989, 8; 101 T.125, usn. FS-80, SL-120, SN-129

Návrh zákona o poslancích FS

13.FS, 21.-22.3.1989, 9; 101

T.126, usn. FS-81, SL-121, SN-130

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu FS

19.FS, 28.12.1989, 3; 16

T.230, usn. FS-122, SL-184, SN-197

Návrh zákona o změně názvu vysoké školy a společná zpráva výborů SL a SN

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 7; 31

T.246,269, usn. FS-138, SL-222, SN-233

Návrh zákona o volbách do FS a společná zpráva výborů SL a SN

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 11; 79

T.256,273, usn. FS-136, SL-220, SN-231

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 345

T.258, usn. FS-137, SL-221, SN-232

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

26.FS, 27.-29.3.1990, 7; 156

T.322, usn. FS-162, SL-250, SN-260

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) a společná zpráva výborů SL a SN

26.FS, 27.-29.3.1990, 12; 189

T.266,316, usn. FS-159, SL-245, SN-256

Návrh zákona o používání státních symbolů ČSFR

27.FS, 20.4.1990, 20; 332

T.335, usn. FS-180, SL-270, SN-280

Návrh zákona o zabezpečování plurality odborů a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 23.4.1990, 21; 441

T.328,399, usn. FS-182, SL-272, SN-282

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů a společná zpráva výborů SL a SN

27.FS, 23.4.1990, 22; 394 T.375, pozn.: projednání odloženo na květen 1990
28.FS, 8.5.1990, 27; 370 T.375,470, usn. FS-183, SL-273, SN-283

Návrh zákona o uctění památky M.R.Štefánika

27.FS, 23.4.1990, 28; 451 T.368, usn. FS-187, SL-280, SN-288

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 3.5.1990, 9; 117

T.313,426, usn. FS-196, SL-290, SN-300

Návrh zákona o zrušení Vysoké školy SNB a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 3.5.1990, 10; 151

T.402,443, usn. FS-198, SL-292, SN-302

Návrh zákona o teologických fakultách a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 3.5.1990, 11; 157

T.356,428, usn. FS-197, SL-291, SN-301

Návrh zákona o vysokých školách a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 3.-4.5.1990, 12; 162

T.309,427, usn. FS-195, SL-289, SN-299

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 7.5.1990, 15; 307

T.344,412, usn. FS-205, SL-299, SN-309

Návrh zákona o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů ČSFR

28.FS, 7.5.1990, 16/a; 335

T.345, usn. FS-206, SL-300, SN-310

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech

28.FS, 9.5.1990, 23/9; 505-526

T.438, pozn.: SL a SN se usnesla neprojednat zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech

Návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy

28.FS, 9.5.1990, 25; 481

T.466, usn. FS-207, SL-301, SN-311

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB a společná zpráva výborů SL a SN

28.FS, 9.5.1990, 26/9; 485

T.388,463, usn. FS-209, SL-303, SN-313

Návrh zákonného opatření P-FS o politických stranách a společná zpráva výborů SL/SN

22.FS, 23.1.1990, 3; 63

T.233,239, usn. FS-126, SL-195, SN-207

Návrh zákonného opatření P-FS, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společenství státem a společná zpráva výborů SL/SN

22.FS, 23.1.1990, 4; 75

T.234,240, usn. FS-127, SL-196, SN-208

Název republiky - změna

ČSSR

Československá federativní republika

Česká a Slovenská Federativní Republika

Název státu

26.FS, 27.-29.3.1990, -; 241 pozn.: dopis prezidenta republiky V. Havla
17; 249 T.305,348, usn. FS-160, SL-246, SN-258, č. 81/1990 Sb. (částka 19)
27.FS, 20.4.1990, 18; 308 T.371, usn. FS-179, SL-269, SN-279, č. 101/1990 Sb. (částka 21)

Nebezpečí jaderné

3.FS, 8.-9.12.1986, 3; 82 T.12, usn. FS-7, SL-24, SN-24

Nehoda jaderná

9.FS, 3.-4.5.1988, 2; 103

T.60, usn. FS-38, SL-70, SN-79

Nehoda radiační

Nehoda jaderná

Úmluva o pomoci

Nejvyšší soud ČSSR - volba soudců a zproštění z funkce soudců

Soudci - odvolání z funkce, volba do funkce

Nejvyšší soud ČSSR - zpráva

11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 163

T.91, usn. FS-54, SL-91, SN-100

Nejvyšší sovět SSSR - Provolání ze dne 19. 11. 1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí

3.FS, 8.-9.12.1986, 3; 82

T.12, usn. FS-7, SL-24, SN-24

Nemocenské pojištění

Zákon

Zaměstnanci

Pojištění

Německá demokratická republika

8.FS, 19.4.1988, 3; 53 T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74
14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 238 T.151, usn. FS-89, SL-132, SN-144
15.FS, 14.-15.11.1989, 7; 191 T.161, usn. FS-98, SL-146, SN-157

NDR - ekologická jednání

Čechy severní

Ekologie - jednání

Německo - problematika sjednocení

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 215

Nezaměstnanost obyvatelstva

28.FS, 3.5.1990, 13; 175 pozn.: otázka na min. posl. Slavětínského

Nigerijská federativní republika

28.FS, 7.5.1990, 19; 353

T.267, usn. FS-188, SL-281, SN-291

Nikaragujská republika

11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 154

T.93, usn. FS-62, SL-99, SN-108


Přihlásit/registrovat se do ISP