Občané - sdružování

Sdružování občanů

Zákon

Občanství - čsl. státní - nabývání, pozbývání

26.FS, 27.-29.3.1990, 8; 160 T.285,317, usn. FS-154, SL-241, SN-251, č. 88/1990 Sb. (částka 19)

Občanství - předpisy - změna

Zákon

Občanství čsl. státní

Období funkční prezidenta - úprava

Prezident

Odbory - zabezpečení plurality

27.FS, 23.4.1990, 21; 441

T.328,399, usn. FS-182, SL-272, SN-282

Odnětí svobody

Smlouva

Předávání odsouzených

Odpovědi na interpelace

249 Odpověď předsedy vlády Slovenské socialistické republiky na interpelaci skupiny poslanců SL a SN FS podanou dne 19. ledna 1990 (T.226)

374 Odpověď na interpelaci poslance SN H. Chromého ze dne 20. 2. 1990 (T.289)

378 Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci poslankyně SL R. Gdovinové

414 Odpověď na interpelaci poslance I. Úlehly ve věci renesance humanistické medicíny v souvislosti s pandemií AIDS

415 Odpověď místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci poslance SL M. Malého (T.346)

416 Odpověď ministra národní obrany ČSFR genplk. ing. M. Vacka na interpelaci poslance M. Malého (T.349)

421 Odpověď ministra životního prostředí České republiky RNDr. B. Moldána, CSc., na interpelaci poslance SL M. Malého ze dne 26. března 1990

429 Odpověď ministra životního prostředí České republiky RNDr. B. Moldána, CSc. na interpelaci poslance SL M. Malého ze dne 26. 1990 (T.346)

437 Odpověď ministra národní obrany ČSFR genplk. M. Vacka na interpelaci poslance SL A. Juriše (T.420)

439 Odpověď ministra národní obrany ČSFR M. Vacka na interpelaci poslanců SL A. Haško, R. Filkuse a J. Minky (T.417)

440 Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS ze dne 23. dubna 1990 (T.408)

441 Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS (T.292)

442 Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS (T.259)

444 Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SL pana J. Bezecného ze dne 14. 3. 1990

445 Odpověď ministra financí ČSFR pana Klause na interpelaci poslankyně SL paní M. Hadačové na 26. společné schůzi SL a SN - dne 27. 3. 1990, k podmínkám financování družstevní bytové výstavby po úpravě velkoobchodních cen stavebních prací k 1. 1. 1990

446 Odpověď ministra financí ČSFR pana Klause na interpelaci poslance SN P. Suchána na 27. spol. schůzi SL a SN - dne 24. 4. 1990 k zákonu o pojišťovnách

447 Odpověď ministra financí ČSFR pana Klause na interpelaci poslance SN M. Kováře za 27. spol. schůzi SL a SN - dne 24. 4. 1990 ve věci mimořádných dotací MFCM ČR JZD AK Slušovice

448 Odpověď ministra financí ČSFR pana Kaluse na interpelaci poslance SL J. Minky na 27. spol. schůzi SL a SN - dne 24. 4. 1990 ve věci kritického stavu životního prostředí v okolí Žiaru nad Hronom

449 Písemná odpověď ministra vnitra ČSFR na interpelaci poslance pana L. Lise na 27. společné schůzi SN a SL - 19. 4. 1990

450 Odpověď ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR na interpelaci skupiny poslanců ve věci odbytového nezajištění nákladních vagonů z výroby s. p. Čs. Vagonky Poprad (T.352)

451 Stanovisko ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky k interpelaci poslance SL ing. P. Bagína ve věci procesu útlumu výroby speciální techniky

452 Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci poslance SL J. Minky

453 Odpověď ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera na interpelaci poslance SL J. Minky ve věci přijetí velmistra svobodnozednářské lóže Grand Orient de France (GOF) p. J. R. Ragachea

454 Odpověď ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera na interpelaci poslance SN P. Orbána ve věci výroku ministra zahraničních věcí Maďarské republiky p. Horna, týkající se historického utváření maďarských hranic

455 Stanovisko ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky S. Stračára k interpelaci poslance SN pana Comby ve věci postupného snižování neinvestičních dotací na těžbu a úpravu rudy

456 Odpověď ministra národní obrany ČSFR M.Vacka na interpelaci poslance J. Šolce

457 Odpověď ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského na interpelaci skupiny poslanců FS ve věci přenechání nedostatečně obhospodařované a využívané zemědělské půdy

458 Odpověď ministra vnitra ČSFR R. Sachera na interpelaci poslance SN J. Šolce ze dne 25. 4. 1990 ve věci základních útvarů VB a zřízení policejních stanic

459 Odpověď na interpelaci 63/5 pana poslance Pavla Kanice, přednesená na 28. společné schůzi SL a SN - 3. 5. 1990 ve věci soukromých podnikatelů v SR

460 Odpověď místopředsedy vlády ČSFR ThDr. Josefa Hromádky na podnět poslance SN pana Š. Tršky ve věci tělovýchovy a sportu

461 Odpověď ministra vlády ČSFR V. Príkazského na interpelaci poslance FS JUDr. Josefa Macka ze dne 3. 5. 1990 ve věci odmítnutí prohlášení tiskového mluvčího FMV Československou tiskovou kanceláří

Odpovědi na interpelace

28.FS, 8.5.1990, 26; 423

Odpovědi členů vlády na interpelace poslanců

28.FS, 8.-9.5.1990, 26/30; 423-477,532-564

T. 439-442, 444-445, 448, 450, 453, 457, 459, 461, 465, 467-469, 374, 440-442, 454-457, 446, 447, 450, 414-416, 421, 437, usn. FS-214, SL-308, SN-318

Odpověď mpř. vlády ČSSR akad. Čiče na interpelaci skupiny poslanců SL a SN ohledně řešení zaostalých okresů v SSR

23.FS, 30.1.1990, 2; 10,15

T.226,249, usn. FS-132, SL-209, SN-220

Odpověď 1. mpř. vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a mpř. vlády ČSSR pověřeného řízením min. zemědělství a výživy MUDr. Oldřicha Burského na interpelaci posl. SL MVDr. J. Ládra přednesenou na 22.FS, 23. 1. 1990

25.FS, 14.3.1990, 4; 112

T.275, usn. SL-228

Odpověď min. národní obrany ČSSR genplk. M. Vacka na interpelaci poslanců FS M. Dymáčka, L. Lise a M. Palouše k odchodu sovět. vojsk (písemná)

26.FS, 27.-29.3.1990, 13; 203

T.330, usn. FS-158, SL-224, SN-255, pozn.: interpelace podána písemně 27. 2. 1990

Odpovědi min. vnitra ČSSR R. Sachera na interpelaci posl. SN Stütze (z 14. 3. 1990) a na interpelaci posl. SN Chromého (T.366)

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 231

Odpověď min. práce a soc. věcí P. Millera na interpelaci posl. Gdovinové (ohl. dřevorubců)

27.FS, 24.4.1990, -; 462

T.378, usn. SL-277

Odpověď na interpelaci posl. Chromého

27.FS, 24.4.1990, -; 461

T.374, pozn.: pro nepřítomnost poslance nebyla projednána

Odpověď min. Stračára na interpelaci posl. J. Comby ve věci postupného snižování neinvestičních dotací na těžbu a úpravu rudy

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 536

T.359,455

Odpověď min. národní obrany ČSFR ing. M. Vacka na interpelaci posl. M. Šolce ve věci atestačního řízení v armádě

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 536

T.400,456

Odpověď min. zemědělství a výživy O. Burského na interpelaci skupiny poslanců FS ve věci přenechání nedostatečně obhospodařované a využívané půdy (Habovštiak, Juriš, Kovář)

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 537

T.301,457

Odpověď min. vlády ČSFR V. Príkazského na interpelaci posl. J. Macha ve věci článků v Lid. demokracii - odmítnutí tisk. prohlášení tisk. mluvčího FMV

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 537

T.461

Odpověď mpř. vlády ČSFR akad. Čiče na interpelaci poslance P. Kanise ve věci soukromých podnikatelů ve SR

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 537

T.455

Odpověď min. zahr. věcí J. Dienstbiera na interpelaci poslance P. Orbána ve věci výroku min. zahr. věcí Maďarska p. Horna, týkající se historického utváření maďarských hranic

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 537

T.381,454

Odpověď min. zahr. věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci posl. J. Minky ve věci přijetí velmistra svobodnozednářské lóže (GOF) p. R. Ragachea

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 535

T. 453

Odpověď min. financí ing. V. Klause a min. práce a soc. věcí P. Millera na interpelaci p. Minky ve věci životního prostředí v Žiaru n. Hronom

28.FS, 8.5.1990, 26; 476 T.448,452
28.FS, 26/30; 535 pozn.: nesouhlas s odpovědí, podává připomínky písemně

Odpověď akad. Delonga na interpelaci skupiny poslanců SN a SL ve věci pozastavení prací na vodním díle Gabčíkovo (Néméthová, Mesík, Duray, Holčík, Zelenay, Sándorová, Világi, Šremer)

28.FS, 8.5.1990, 26; 475 T.292,441
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 533 T.292, pozn.: ústní odpověď min. Sůvy

Odpověď min.-předsedy SK VTIR akad. Delonga na interpelaci skupiny poslanců ve věci stavby průplavu Dunaj-Odra-Labe z ekologického hlediska (Balgavý, Šremer, Kačicová, Langoš, Černý, Šabata, Bareš, Sláma, Holčík, Kučerák, Hladík, Hruška)

28.FS, 8.5.1990, 26; 475 T.408,440

Odpověď min. nár. obrany genplk. ing. M. Vacka na interpelaci posl. Filkuse, Haška a Minky ve věci odsunu sovětských vojsk ze Sliače a řešení životního prostředí

28.FS, 8.5.1990, 26; 475

T.417,439

Odpověď min. národní obrany genplk. ing. M. Vacka na interpelaci p. A. Juriša ve věci vojenského letiště v Piešťanech

28.FS, 8.5.1990, 26; 474

T.420,437

Odpověď min. živ. prostředí ČR RNDr. B. Moldána na interpelaci p. M. Malého ve věci hospodaření s lesními porosty v ČSFR, zejm. v Severočeském kraji

28.FS, 8.5.1990, 26; 474

T.355,421, pozn.: chybí ještě odpovědi min. Burského a Bočka (ČR)

Odpověď mpř. vlády a min. zahr. věcí ČSFR na interpelaci p. M. Malého ve věci náhrady škod způsobených sovětskými vojsky od 21. srpna 1968 do dnešních dnů

28.FS, 8.5.1990, 26; 474

T.346,415

Odpověď min. život. prostředí ČR RNDr. B. Moldána na interpelaci M. Malého ve věci náhrady škod způsobených vojsky SSSR od 21.srpna 1968 do dnešních dnů

28.FS, 8.5.1990, 26; 474

T.346,429

Odpověď min. nár. obrany ČSFR genplk. ing. M. Vacka na interpelaci p. M. Malého ohl. přehodnocení vojenských prostorů ČSA

28.FS, 8.5.1990, 26; 474

T.416,349

Odpověď mpř. vlády dr. Hromádky na interpelaci posl. Úlehly ve věci renesance humanistické medicíny v souvislosti s pandemií AIDS

28.FS, 8.5.1990, 26; 473

T.351,414

Odpověď mpř. vlády ČR P. Mišoně na interpelaci posl. Chromého ohl. nového návrhu ekologického programu pro elektrárnu Mělník

28.FS, 8.5.1990, 26; 472

T.374,289

Odpověď min. hutnictví ing. Stračára na interpelaci posl. Bagína ve věci procesu útlumu výroby spec. techniky v Dubnici n. Váhom

28.FS, 8.5.1990, 26; 477

T.451

Odpověď min. hutnictví aj. ing. Stračára na interpelaci skupiny poslanců ve věci odbytového nezajištění nákl. vagónů z výroby Čs. vagonky Poprad (Klimeš, Marton, Sýkora)

28.FS, 8.5.1990, 26; 476

T.352,450

Odpověď min. financí ing. V. Klause na interpelaci posl. M. Kováře ve věci mimořádných dotací JZD Slušovice

28.FS, 8.5.1990, 26; 476

T.446

Odpověď min. financí ing. V. Klause na interpelaci posl. Sucháně ve věci zákona o pojišťovnách

28.FS, 8.5.1990, 26; 476

T.446

Odpověď min. financí ing. V. Klause na interpelaci posl. Hadačové ve věci financování družstevní výstavby po úpravě stav. cen

28.FS, 8.5.1990, 26; 476

T.445

Odpověď min. financí ing. V. Klause na interpelaci posl. Bezecného ve věci řešení vypořádání se s majetkem živnostníků

28.FS, 8.5.1990, 26; 476

T.321,444

Odpověď akad. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců ve věci řešení situace katastrofálního životního prostředí v Severočeském kraji a zdravotním stavu obyvatelstva

28.FS, 8.5.1990, 26; 476

T.259,442

Odra

Průplav

Odsun sovětských vojsk

22.FS, 23.1.1990, 8; 103
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 173
25.FS, 14.3.1990, 6; 136
26.FS, 27.-29.3.1990, 13; 203 T.330, usn. FS-158, SL-224, SN-255, pozn.: odpověď na interpelaci
15; 225
16; 347 T.332, usn. FS-157, SL-249, SN-259
28.FS, 9.5.1990, 29; 527 T.432,433, usn. FS-210, SL-304, SN-314

Odvody do státního rozpočtu - změna zákona, zákon

11.FS, 8.-9.11.1988, 3; 94 T.103, usn. FS-56, SL-93, SN-102
17.FS, 12.-13.12.1989, 4; 81 T.174,205, usn. FS-111, SL-167, SN-174

Ochrana původu - označení

11.FS, 8.-9.11.1988, 11; 222 T.87, usn. FS-61, SL-98, SN-107

Okresy - nejzaostalejší v SSR

Interpelace poslanců

Opatření vlády k zajištění hospodaření

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 73,80

usn. FS-113, SL-169, SN-184

Opatření zákonné P-FS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

11.FS, 8.-9.11.1988, 2; 93

T.99,98, usn. FS-63, SL-100, SN-109, č. 170/1988 Sb. (částka 38)

Opatření zákonné P-FS k ochraně veřejného pořádku

13.FS, 21.-22.3.1989, 10; 144

T.129, usn. FS-73, SL-114, SN-123, č. 10/1989 Sb. (částka 2)

Opatření zákonné P-FS o politických stranách

22.FS, 23.1.1990, 3; 63,74

T.233,239, usn. FS-126, SL-195, SN-207, č. 15/1990 Sb. (částka 4)

Opatření zákonné P-FS, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společenství státem

22.FS, 23.1.1990, 4; 75,87

T.234,240, usn. FS-127, SL-196, SN-208, č. 16/1990 Sb. (částka 4)

Opatření z r. 1980 na československo-polských hranicích

18.FS, 19.12.1989, 1; 47

pozn.: interpelace posl. SL K. Michalského

Organizace odborové

27.FS, 23.4.1990, 21; 441

T.328,399, usn. FS-182, SL-272, SN-282, č. 120/1990 Sb. (částka 25)

Organizace s mezinárodním prvkem v ČSSR - podmínky činnosti

17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 121

T.175,206, usn. FS-112, SL-168, SN-175

Organizace se zahraniční majetkovou účastí (Podniky) - změny

11.FS, 8.-9.11.1988, 5; 122 T.101,105, usn. FS-57, SL-94, SN-103
17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 121 T.175,206, usn. FS-112, SL-168, SN-175
27.FS, 19.4.1990, 9; 219 T.336,360, usn. FS-170, SL-260, SN-270

Orgány ústřední federální

Soustava federálních ústředních orgánů

Ústavní zákon

Orgány ústřední federální - působnost

12.FS, 13.-14.12.1988, 3; 79 T.111,124, usn. FS-66, SL-104, SN-113, č. 194/1988 Sb.

Orgány - ústřední federální - působnost, změna

28.FS, 8.5.1990, 23; 379 T.407
28.FS, 9.5.1990, 23; 596 pozn.: tisk 407 stažen z jednání FS (str. 597)

OSN - úmluva o smlouvách

15.FS, 14.-15.11.1989, 11; 217 T.169, usn. FS-102, SL-150, SN-161

Osoby fyzické - podnikání

27.FS, 18.4.1990, 6; 88,114

T.294,391, usn. FS-168, SL-258, SN-268, č. 105/1990 Sb. (částka 23)

Otázky a podněty poslanců

25.FS, 14.3.1990, 6; 116-145

pozn.:
majetek KSČ - posl. Malý, Kučera, Mohorita, Zeman, Bezecný, Filkus, Masopust, Machalík, Kocinová, Kanismajetek polit. stran - posl. Kučera, Muraško, Kužílek, Stome (NF), Bubeník (SSM)návrh posl. Kučery - jeho podpora - posl. Zeman, Bezecný; jeho doplněníodsun sovětských vojsk - Haško, J. Macek, Hrbolickýjednání FS - Jičínskýnávrh poslance Mohorityinterpelace: F. Stütz, Haško, Honner, Bezecnýnávrhy - náhrada rehabilitovaným (Roček), zabavený živnostenský majetek (Bezecný)

návrhy:

a) Kučera 119; 131,139-40 usn. FS-147, SL-233, SN-243, pozn.: revize majetku stran polit., NF apod.

b) Mohorita 121 usn. FS-148, SL-234, SN-244, pozn.: na vytvoření nezávislé Parlamentní komise na přezkoumání majetku KSČ

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 204

pozn.:
Litva (J. Mesík, J. Šabata, A. Černý, K. Stome)hranice ve stř. Evropě - Maďarsko (P. Orban)horníci (J. Černík)legislativní záležitosti - lesy (Liščák)soukr. podnikání (V. Sláma, M. Tahy, J. Macek)majetek KSČ (V. Parkánová)Německo (R. Zelenay)zdravotnictví - zásobování léky (Lajkep)ekologické záležitosti (P. Balgavý, J. Hladík, J. Habovštiak, M. Peklo)Federální výbor pro životní prostředí (Šremer)sociální zabezpečení (K. Honner)NV - odvolávání poslanců (L. Kudláček, P. Čermák)zdravotně postižení lidé (M. Kocáb)odchod sovětských vojsk (P. Čermák)stavební zákon (G.Mede)+ odpovědi ministrů (Sachera, Reichela, Barčáka, Millera)

27.FS, 24.4.1990, 26; 463

pozn.:
narkotika (Balgavý)Gabčíkovo (Holčíka)životní prostředí (Karlovarsko)stavební zákon (Frýbortová)turistika zahraniční (Malina)průplav Dunaj-Odra-Labe (Kučerák)Slušovice (Kovář)Slovensko - církve (Červenka)pojištění (Suchán)státní podnik - vztah k zemědělství (Parkánová)Vietnamci (Minka)Svobodní zednáři (Minka)

28.FS, 3.5.1990, 13; 168

pozn.:
studenti bohosloveckých fakult (Géci)ekonomické, finanční, zdravotnické (Čermák)jednání s p. Baťou (Minárová)nezaměstnanost (Slavětínský)ekologie (Vébr)rómské obyvatelstvo (Mede)synchrom ČSFR, Rakousko, Maďarsko (Balgavý)zboží neprodané při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. (Kanis)státoprávní uspořádání (Dymáček)

Ověření platnosti voleb

Volby poslanců

Označení zeměpisné - původu

Dohoda

Ochrana původu

Údaje o původuPřihlásit/registrovat se do ISP