Papež Jan Pavel II. - důstojná ochrana v době návštěvy ČSFR

28.FS, 3.5.1990, 13; 184 pozn.: poděkování interpelace posl Habovštiaka

Parlamentní nezávislá komise na přezkoumání majetku KSČ - zpráva, ustavení

25.FS, 14.3.1990, 6; 121 usn. FS-148, SL-234, SN-244, pozn.: návrh posl. Mohority
28.FS, 9.5.1990, 31; 564 usn. FS-213,215, SL-307,309, SN-317,319

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 215

ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací

FS na 28. společné schůzi SL a SN - dne 9. 5. 1990 přijalo toto usnesení:

1) bere na vědomí zprávu komise FS ČSFR pro majetkové vypořádání politických stran a politických hnutí;

2) vyzývá federální vládu k vydání předpisu, který by zabránil majetkovým převodům a transakcím nad rámce přiměřeného řádného hospodaření KSČ;

3) žádá federální vládudošetřit majetkové poměry politických stran v souladu se závěry výše uvedené zprávyprovést evidenci movitého majetku kromě DKPzjistit výši, způsob nabytí a pohyb finančních prostředků politických stran se zaměřením na výdaje ze státního rozpočtuobjasnit podstatu mezinárodního účtu KSČ, jeho výšku a způsoby použití, včetně všech mezinárodních finančních transakcí, prováděných KSČ mimo tento účetzjistit výši tzv. nepřímých dotací ze státního rozpočtu a z účtů hos- podářských a společenských organizacírozšířit zasedání na inventarizaci majetku politických hnutí a společen- ských organizací v souladu s usnesením FS ze 14. 3. 1990

Kučera v.r.,

Šoltés v.r., Mičieta v.r. v.z. Kukrál v.r.

ověřovatelé předseda Federálního shromáždění

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 148

k návrhu poslance SL V. Mohority na vytvoření parlamentní komise, která zhodnotí a zpracuje analýzu finančních vztahů mezi rozpočtem čsl. federace, republik a politickými stranami.

FS ČSSR na 25. společné schůzi SL a SN - dne 14. 3. 1990 přijalo toto usnesení:

FS ČSSR zřizuje komisi sněmoven FS, která zhodnotí a zpracuje analýzu finančních vztahů mezi rozpočtem čsl. federace, republik a politickými stranami. Komisi stanoví tyto úkoly:

vyhodnotit poskytované dotace politickým stranám z rozpočtu čsl. federace, národních republik a národních vlád, a to v otázkách investičních i dotací do provozních prostředků

vyhodnotit předávání nemovitostí z majetku Komunistické strany Československa do majetku československého státu

FS pověřuje předsednictvo FS, aby jmenovalo členy této komise.

Strnadová v.r., Kubeš v.r. Dubček v.r.
ověřovatelé předseda Federálního shromáždění

Péče veterinární

6.FS, 9.-10.11.1977, 7; 115 T.29,39, usn. FS-21, SL-47, SN-52
22.FS, 23.1.1990, 8; 106 pozn.: interpelace posl. SL Ládra

Pěstitelství - semena

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 212

Petiční právo

Právo petiční

Zákon

Pješčák Ján - jmenován generálním prokurátorem

9.FS, 3.-4.5.1988, -; 6

Plán 8. pětiletý (T.7)

3.FS, 8.12.1986, 2; 7,82 T.7,13, usn. FS-2, SL-19, SN-19, č. 26/1986 Sb.

Plánování národohospodářské

14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 175

T.143, usn. FS-85, SL-129, SN-140

Pohraničí - zrušení zákazu malého pohraničního styku

Interpelace

Opatření z r. 1980

Polsko

Plemena zvířat - nová - ochrana práv

Zvířata

Zákon

Podnájem nebytových prostor

Prostory nebytové

Podnik státní

10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 66,101 T.64,78, usn. FS-44, SL-78, 87, č. 88/1988 Sb. (částka 19)
27.FS, 19.4.1990, 5; 165,218 T.341,390, FS-167, SL-257, SN-267, č. 111/1990 Sb. (částka 24)
26; 476 pozn.: dotaz posl. Parkánové - aplikace v zemědělství

Podnik se zahraniční majetkovou účastí

Organizace

Zákon

Podnik se zahraniční majetkovou účastí

Zákon o organizacích

Organizace se zahraniční účastí

Podnikání individuální

Osoby fyzické

Podnikání - podmínky

Vláda ČSFR

Harmonogram

Podnikání soukromé

Soukromé podnikání

Pojištění

27.FS, 24.4.1990, 26; 475 pozn.: dotaz posl. Suchána

Pojištění nemocenské - zaměstnanci, změna

27.FS, 19.4.1990, 8; 154,165

T.287,377, usn. FS-169, SL-259, SN-269, č. 110/1990 Sb. (částka 24)

Politické strany

22.FS, 23.1.1990, 3; 63 T.233,239, usn. FS-126, SL-195, SN-207
28.FS, 9.5.1990, 31; 576,634,611,624 usn. FS-215, SL-309, SN-319

Politika sociální

3.FS, 8.-9.12.1986, 6; 149 T.8, usn. FS-5, SL-22, SN-22

Politika zahraniční ČSSR

6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 9 usn. FS-20, SL-46, SN-51
13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 7 usn. FS-74, SL-119, SN-122

Polská lidová republika

9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 110 T.61, usn. FS-39, SL-71, SN-80, pozn.: smlouva - právní pomoc
11.FS, 8.-9.11.1988, 10; 216 T.90, usn. FS-60, SL-97, SN-106, pozn.: pohraniční toky

Polsko - ekologická jednání

Čechy severní

Ekologie - jednání

Polsko - malý pohraniční styk - zrušení opatření z r. 1980

18.FS, 19.12.1989, 1; 47 pozn.: interpelace posl. SL K. Michalského

Pomoc právní

Vztahy právní

Smlouvy

Poplatky celní - problematika u sov. odcházejících vojsk

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 233,236

pozn.: (min. Barčák)

Pořádek veřejný - ochrana

13.FS, 21.-22.3.1989, 10; 144

T.129, usn. FS-73, SL-114, SN-123, č. 10/1989 Sb. (částka 2)

Poslanci - bývalí, zbaveni poslaneckého mandátu, - uvítání (NS, FS)

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 5

pozn.: Marie Miková, František Vodsloň, Zdeňka Kenclová, Zdeněk Gudrych

Poslanci FS - zákon

13.FS, 21.-22.3.1989, 9; 101

T.126, usn. FS-81, SL-121, SN-130

Poslanci - odvolávání - změna zákona

22.FS, 23.1.1990, 1; 10

T.235,238, usn. FS-124, SL-193, SN-205

Poslanci - otázky a podněty

Otázky a podněty

Poslanci - školení

Semináře

Poslanci - volba - změna zákona

19.FS, 28.12.1989, 2; 11 T.228, usn. FS-121, SL-182, SN-191
22.FS, 23.1.1990, 1; 10 T.235,238, usn. FS-124, SL-193, SN-205

Posmrtná vzpomínka

Uctění památky

Postižení - zdravotně

Invalidé

Praga

Usnesení FS k výzvě

Pravidla rozpočtová

15.FS, 14.-15.11.1989, 3; 139 T.148,187, usn. FS-94, SL-142, SN-153
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 73,80 usn. FS-113, SL-169, SN-184, pozn.: § 17 z. č. 130/1970 Sb.

Právo petiční

26.FS, 27.-29.3.1990, 5; 137 T.278,319, usn. FS-152, SL-239, SN-249, č. 85/1990 Sb. (částka 19)

Právo shromažďovací

26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 127

T.279,318, usn. FS-151, SL-238, SN-248, č. 84/1990 Sb. (částka 19)

Právo smluvní

5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 117

T.21, usn. FS-18, SL-40, SN-45

Prezident republiky - funkční období (úprava)

28.FS, 2.5.1990, 1; 14

T.302, usn. FS-193, SL-287, SN-297, č. 158/1990 Sb. (částka 29)

Prezident ČSSR - ochrana

Správa ochrany prezidenta ČSSR

Prezident republiky - projev v parlamentu - úvahy, plány - návrh iniciativní

22.FS, 23.1.1990, -; 39
28.FS, 8.5.1990, -; 418 pozn.: rozloučení se při příležitosti ukončení volebního období

Prezident - volba

Volba prezidenta

Prezident ČSSR - demise

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 6 pozn.: dopis ze dne 10.12.1989

Prezident - návrh úst. zákonů

Zákony

Návrhy

Prezidiální sdělení

2.FS, 24.6.1986, -; 5-9
3.FS 8.-9.12.1986, -; 5-7 usn. SL-18, SN-18
4.FS, 24.3.1987, -; 5-6 usn. SL-25, SN-28
5.FS, 22.-23.6.1987, -; 5-6 usn. SL-32, SN-37
6.FS, 9.-10.11.1987, -; 5 usn. SL-44, SN-47

8.FS, 19.4.1988, -; 6

9.FS, 3.-4.5.1988, -; 5

10.FS, 14.-16.6.1988, -; 5

11.FS, 8.-9.11.1988, -; 5

12.FS, 13.-14.12.1988, -; 5

13.FS, 21.-22.3.1989, -; 5

14.FS, 20.-21.6.1989, -; 5

15.FS, 14.-15.11.1989, -; 5

16.FS, 29.11.1989, -; 5

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 5

18.FS, 19.12.1989, -; 5

19.FS, 28.12.1989, -; 5

20.FS, 28.12.1989, -; 5

21.FS, 29.12.1989, -; 5

22.FS, 23.1.1990, -; 5

23.FS, 30.1.1990, -; 5

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 5

25.FS, 14.3.1990, -; 5

26.FS, 27.-29.3.1990, -; 5

27.FS, 18.4.1990, -; 8,16

27.FS, 23.4.1990, -; 359 pozn.: sdělení pro poslance, odložení semináře poslanců
-; 458 pozn.: organizační pokyny, odložení bodu "náměty, dotazy, interpelace"
-; 461 pozn.: neúčast poslanců na zasedání
28.FS, 2.5.1990, -; 7
-; 218 pozn.: upřesnění programu, organizační pokyny

Problematika ekonomická

28.FS, 3.5.1990, 13; 171 pozn.: otázky na vládu ČSFR (P. Čermák)

Problematika finanční

28.FS, 3.5.1990, 13; 171

pozn.: otázky na vládu ČSFR (P. Čermák)

Problematika zdravotní

28.FS, 3.5.1990, 13; 171

pozn.: otázky na vládu ČSFR (P. Čermák)

Program společných schůzí sněmoven - schválení

1.FS, 13.6.1986, -; 6
2.FS, 24.6.1986, -; 8
3.FS, 8.-9.12.1986, -; 5 usn. SL-18, SN-18
4.FS, 24.3.1987, -; 5 usn. SL-25, SN-28
5.FS, 22.-23.6.1987, -; 5 usn. SL-32, SN-37
6.FS, 9.-10.11.1987, -; 5 usn. SL-44, SN-47
7.FS, 15.12.1987, -; 6 usn. SL-51, SN-56
8.FS, 19.4.1988, -; 6 usn. SL-58, SN-67
9.FS, 3.-4.5.1988, -; 7 usn. SL-67, SN-76
10.FS, 14.-16.6.1988, -; 6 usn. SL-75, SN-84
11.FS, 8.-9.11.1988, -; 7 usn. SL-87, SN-96
12.FS, 13.-14.12.1988, -; 6 usn. SL-101, SN-110
13.FS, 21.-22.3.1989, -; 6 usn. SL-111, SN-120
14.FS, 20.-21.6.1989, -; 7 usn. SL-123, SN-134
15.FS, 14.-15.11.1989, -; 5 usn. SL-138, SN-149
16.FS, 29.11.1989, -; 6 usn. SL-152, SN-167
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 6,21 usn. SL-157, SN-168
18.FS, 19.12.1989, -; 6 usn. SL-176, SN-185
19.FS, 28.12.1989, -; 5 usn. SL-180, SN-189
20.FS, 28.12.1989, -; 5 usn. SL-186, SN-198
21.FS, 29.12.1989, -; 5 usn. SL-190, SN-202
22.FS, 23.1.1990, -; 5 usn. SL-192, SL-204
23.FS, 30.1.1990, -; 5 usn. SL-207, SN-218
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 5,9 usn. SL-211, SN-222
25.FS, 14.3.1990, -; 5 usn. SL-229, SN-238
26.FS, 27.-29.3.1990, -; 6 usn. SL-235, SN-245
27. FS, 18.-20., 23.-24.4.1990, -; 8,15 usn. SL-252, SN-262
-; 360 pozn.: upřesnění programu, přidání bodů
28.FS, 2.5.1990, -; 7,13 usn. SL-283, SN-293
-; 307 pozn.: návrh na rozšíření programu o vl. návrh zákona "o dani z příjmu" nebyl schválen

Programové prohlášení vlády - plnění

Vláda ČSSR - programové prohlášení

Prohlášení FS k událostem v Rumunsku

18.FS, 19.12.1989, -; 144 pozn.: návrh přednesl mpř. FS p. Kučera

Prohlášení FS k vnitropolitické situaci

16.FS, 29.11.1989, 1; 6,74

T.216, usn. FS-106, SL-154, SN-166

Prohlášení k Ústavě ČSSR - zákon č. 100/1960 Sb. - změna

27.FS, 18.4.1990, 1; 16

T.296,392, usn. FS-163, SL-253, SN-263

Prokurátor generální ČSSR - jmenování, odvolání

9.FS, 3.-4.5.1988, -; 6

pozn.: dopisem prezidenta ČSSR ze dne 2.5.1988 (Pješčak)

5.února 1990 - odvolal prezident republiky podle čl 105 Ústavy ve znění úst. zákona č. 155/1969 Sb. JUDr. Pavla Sitára z funkce na jeho žádost (Sitár P.)

a jmenoval JUDr. Tibora Böhma gen. (Böhm T.) prokurátorem

Prokurátor generální ČSSR - zpráva

11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 170

T.91, usn. FS-54, SL-91, SN-100

Prokuratura

12.FS, 13.-14.12.1988, 5; 140 T.121, usn. FS-68, SL-106, SN-115, č. 196/1988 Sb.
28.FS, 7.5.1990, 15; 307 T.344,412, usn. FS-205, SL-299, SN-309, č. 168/1990 Sb. (částka 29)

Prostory nebytové - nájem a podnájem

27.FS, 23.4.1990, 15; 372 T.315,393, usn. FS-176, SL-266, SN-276, č. 116/1990 Sb. (částka 25)

Prostředí životní

Federální výbor

Životní prostředí

Prostředky informační - změny ve vymezení působnosti

28.FS, 7.5.1990, 18; 347

T.338,424, usn. FS-208, SL-302, SN-312

Prostředky hromadné informační - opatření

26.FS, 27.-29.3.1990, 6; 151

T.280,320, usn. FS-153, SL-240, SN-280

Prostředky rozpočtové - hospodaření

Pravidla rozpočtová

Protokol

Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu dne 23. 9. 1971 a podepsaný za ČSSR v Montrealu dne 24. 2. 1988

15.FS, 14.-15.11.1989, 10; 210,216

T.164, usn. FS-101, SL-149, SN-160

Dodatkový protokol k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, přijatý ve Vídni dne 11. 4. 1980

15.FS, 14.-15.11.1989, 12; 217,225

T.170, usn. FS-103, SL-151, SN-162

Provizorium rozpočtové

Opatření vlády

Pravidla rozpočtová

Rozpočtové provizorium

Průplav Dunaj-Odra-Labe

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 216,226
27.FS, 24.4.1990, 26; 472 pozn.: interpelace posl. Kučeráka

Přátelství a spolupráce

Smlouvy ČSSR

Předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

15.FS, 14.-15.11.1989, 9; 204 T.163, usn. FS-100, SL-148, SN-159

Předpisy celní

Celní režimy

Předpisy - změny

28.FS, 4.5.1990, 14; 265

T.396,410, usn. FS-195, SL-289, SN-299

Předseda Nejvyššího soudu ČSSR

22.FS, 23.1.1990, 7; 102

T.242, usn. FS-130, SL-199, SN-211, pozn.: zvolen JUDr. O. Motejl

Předseda vlády ČSSR - demise

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 5

pozn.: dopis prezidenta ČSSR ze dne 7. 12. 1989 P-FS, podle čl. 61 úst. zákona o čsl. federaci odvolal z funkce L. Adamce

Předsednictvo FS - zákonná opatření

Zpráva předsedy FS

Opatření zákonné P-FS

Předsednictvo FS - zpráva o činnosti

3.FS, 8.-9.12.1986, 8; 157 T.10
4.FS, 24.3.1987, 5; 110 T.17
5.FS, 22.-23.6.1987, 7; 132 T.30
6.FS, 9.-10.11.1987, 9; 139 T.40
7.FS, 15.12.1987, 6; 115 T.50
8.FS, 19.4.1988, 6; 82 T.58, usn. FS-36, SL-66, SN-75
9.FS, 3.-4.5.1988, 7; 132 T.63
10.FS, 14.-16.6.1988, 12; 239 T.77
11.FS, 8.-9.11.1988, 12; 234 T.104
12.FS, 13.-14.12.1988, 7; 151 T.123
13.FS, 21.-22.3.1989, 12; 147 T.128
14.FS, 20.-21.6.1989, 14; 258 T.153
15.FS, 14.-15.11.1989, 13; 225 T.171
17.FS, 12.-13.12.1989, 10; 172 T.200
22.FS, 23.1.1990, 8; 103 T.241
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 15; 374 T.262
25.FS, 14.3.1990, 5; 116 T.288
26.FS, 27.-29.3.1990, 14; 204 T.308
27.FS, 23.4.1990, 27; 457 T.358
28.FS, 9.5.1990, 32; 640 T.425

Předsednictvo SL

Samostatná schůze SL

Předsednictvo SN

Samostatná schůze SN

Přechody hraniční - otevřené

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 216

Přestupky - amnestie, udělování

28.FS, 7.5.1990, 16/9; 335 T.345, usn. FS-206, SL-300, SN-310

Příjmy obyvatelstva - daň

Daň z příjmu

Přísaha služební

25.FS, 14.3.1990, 3; 90

T.284,300, usn. FS-146, SL-232, SN-242

Přísaha vojenská

25.FS, 14.3.1990, 3; 90

T.284,300, usn. FS-146, SL-232, SN-242

Příspěvek mateřský

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,91 T.25, usn. FS-12, SL-34, SN-39
28.FS, 4.5.1990, 14; 265 T.396,410, usn. FS-195, SL-289, SN-299

Příspěvky zvláštní

Horníci

Zákon

Půda - příprava zákona

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 596 pozn.: interpelace - Lux

Půda - užívání

10.FS, 14.-16.6.1988, 5; 127 T.67,80, usn. FS-46, SL-80, SN-89
27.FS, 19.4.1990, 14; 260 T.343,379, usn. FS-175, SL-265, SN-275


Přihlásit/registrovat se do ISP