Rada obrany státu

28.FS, 2.5.1990, 2; 17 T.398, usn. FS-200, SL-294, SN-304, č. 160/1990 Sb. (částka 29)

Rada obrany státu - odvolání, jmenování (§ 5 úst. zák. č. 10/1969 Sb.)

Dopis prezidenta republiky ČSSR ze dne 28. 11. 1989

Odvolal z funkce předsedy ROS RSDr. Miloše Jakeše, na základě jeho žádosti ze dne 27. 11. 1989

Dopis prezidenta republiky ČSSR ze dne 4. 12. 1989

Odvolal z funkce členů ROS arm. gen. ing. Milána Václavíkaa genpor. Františka Vincla

a téhož dne jmenoval do funkcí členů ROS genplk. ing. Miroslava Vackaa ing. Františka Pince

Dopis prezidenta republiky ČSSR ze dne 9. února 1990, odvolává z funkce členů

dne 8. února 1990:Karla Urbánka, Ladislava Adamce, Ignáce Janáka, Jaromíra Žáka, Rudolfa Hegenbarta a Františka Pince

Dne 8. února 1990 jmenoval:Mariána Čalfu; mpř. Valtra Komárka a členy Vladimíra Dlouhého, Milana Čiče, Jiřího Dienstbiera, Richarda Sachera

Dne 9. února 1990 jmenoval:Petra Pitharta, Jiřího Křižana a sekretariát: ROS - odbor obrany a bezpečnosti ÚPV ČSSR a sekretářem ředitel uvedeného odboru

Rada vzájemné hospodářské pomoci

14.FS, 20.-21.6.1989, 9; 231

T.150, usn. FS-88, SL-131, SN-143

Rakety středního a kratšího doletu - likvidace

SSSR - USA - Smlouva

Inspekce územní

SSSR

Rakouská republika

13.FS, 21.-22.3.1989, 6; 92

T.127, usn. FS-79, SL-119, SN-128

Reforma - vláda ČSFR

Vláda ČSFR

Harmonogram

Rekvalifikace soudní

27.FS, 20.4., 23.4.1990, 17; 345,409,441

T.303,361, usn. FS-178, SL-268, SN-278, č. 119/1990 Sb., pozn.: přerušena rozprava

Reparace Německa

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 595

pozn.: interpelace písemná - M. Jansta

Republika československá - změna názvu

ČSSR

Československá federativní republika

Česká a Slovenská Federativní Republika

Republika - název - změna

Prezident republiky - projev

Republiky - kompetence (úst. zákony, změna)

27.FS, 18.4.1990, 1; 16

T.296,392, usn. FS-163, SL-253, SN-263

Rezignace funkcionářů FS

16.FS, 29.11.1989, -; 5 pozn.: Indra - uvolnění z funkce př. FS a člena P-FS
19.FS, 28.12.1989, -; 18 pozn.: Kukrál - př. FS - na základě dohody s polit. stranami a OF a iniciativami
20.FS, 28.12.1989, -; 5 pozn.: St. Stank - na funkci I. mpř. FS
-; 6 A. Blažej na funkci př. SN

Rezignace poslanců na funkce členů P-FS

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 6 pozn.: Biľak, Fekete, Hoffmann, Indra, Jakeš, Janík, Kabrhelová, Lenárt, Marko, Šalgovič, Štáfek, Vedra, Zavadil, Žalman
20.FS, 28.12.1989, -; 6 pozn.: Trávníček, Zagiba

Rezignace poslanců SL a SN (na funkci poslance SL)

Samostatné schůze SL

Rezignace poslanců SL a SN (na funkci poslance SN)

Samostatné schůze SN

Revize majetku všech politických stran a NF

25.FS, 14.3.1990, 6; 119 usn. FS-147, SL-233, SN-243, pozn.: návrh posl. P. Kučery

Režimy celní

Celní režimy

Rómové - problematika obyvatelstva

28.FS, 3.5.1990, 13; 178

pozn.: otázka poslance ma min. Millera (M.Malý)

Rómové

Výzva poslanců FS

Rostliny - nové odrůdy - ochrana práv

15.FS, 14.-15.11.1989, 6; 182

T.168,189, usn. FS-97, SL-145, SN-156

Rozkaz č. 11

Armáda - atestace

Rozpočet státní

Státní rozpočet ČSSR

Rozpočtová pravidla

Pravidla rozpočtová

Rozpočtové provizorium (1. 1. - 31. 3. 1990)

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 73,80

usn. FS-113, SL-169, SN-184

Rukojmí

7.FS, 15.12.1987, 4; 105

T.43, usnesení FS-28, SL-55, SN-60

Rumunsko - prohlášení FS k událostem

Prohlášení

FS - Prohlášení

Různé

26.FS, 27.-29.3.1990, 19; 318

Řád jednací FS

13.FS, 21.-22.3.1989, 8; 101 T.125, usn. FS-80, SL-120, SN-129
19.FS, 28.12.1989, 3; 16 T.230, usn. FS-122, SL-184, SN-197

Řád trestní

28.FS, 2.5.1990, 5; 26,73 T.326,434, usn. FS-203, SL-307, SN-297, č. 178/1990 Sb. (částka 32)

Řád volební

1.FS, 13.6.1986, -; 7

pozn.: dle 1. ust. schůze SL z 12. 6. 1986 a 1. ust. schůze SN z 12. 6. 1986

Řecká republika

5.FS, 22.-23.6.1987, 4; 111

T.20, usn. FS-17, SL-39, SN-44

Řízení trestní soudní

17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 98,120

T.178,209, usn. FS-116, SL-172, SN 178


Přihlásit/registrovat se do ISP