Samospráva moravsko-slezská

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 547 usn. FS-212, SL-306, SN-316

Sbírka zákonů

15.FS, 14.-15.12.1989, 5; 173

T.165,184, usn. FS-96, SL-144, SN-155

Sbor nápravné výchovy (SNV) - přísaha - změna zák.

Přísaha služební

Zákon

Sbor Veřejné bezpečnosti (SNB) - přísaha - změna zák.

Přísaha služební

Zákon

Sbory zákonodárné - ukončení volebního období

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 9; 79

T.255,271, usn. FS-134, SL-218, SN-229, č. 45/1990 Sb. (částka 11)

Scénář ekonomický

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 592

pozn.: interpelace ústní - Zeman

Sdružování občanů

26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 112

T.281,329, usn. FS-150, SL-237, SN-247, č. 83/1990 Sb. (částka 19)

Semináře (nejsou písemné záznamy)

23.FS, 30.1.1990, -; 5 pozn.: k volebnímu zákonu
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, -; 5 pozn.: k rozpočtu čsl. federace
25.FS, 14.3.1990, -; 5 pozn.: k úst. zákonu o čsl. federaci (Ústava); individuální podnikání fyzických osob, akciové společnosti
27.FS, 23.4.1990, -; 359 pozn.: odvolání semináře k hospodářské reformě

Shromáždění představitelů politických stran a spole- čenských organizací ČSSR (ČSFR)

Návrh...

Shromažďování - právo

Zákon

Právo shromažďovací

Sitár Pavel, JUDr. - gen. prokurátor

5.2.1990 - na vlastní žádost odvolán

Situace ekonomická a sociální v Rimavské Sobotě, Čadci, Velkém Krtíši

Interpelace poslanců

Situace společensko-politická v ČSSR

Vláda - program. prohlášení

Situace vnitropolitická v ČSSR (listopad 1989)

16.FS, 29.11.1989, 1; 6,74 T.216, usn. FS-106, SL-154, SN-166, pozn.: viz. Prohlášení FS

Schůze sněmoven - společné

Program společných schůzí sněmoven

Skinheads

Výzva poslanců FS

Slib poslanců

2.FS, 24.6.1986, -; 9 pozn.: SL - Bušíková
3.FS, 8.-9.12.1986, 1; 7 pozn.: SL - Žákovič, Brabenec SN - Šimuth, Konvit
6.FS, 9.-10.11.1987, 2; 8 pozn.: SN - Koyš Pavel
14.FS, 20.-21.6.1989, 3; 11 pozn.: SL - Běhálek, Václavík SN - Nový, Mirán, Venter, Doležal, Pilek, Priesnitz, Kunkela, Marušinec
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 2; 26 usn. SL-260, SN-261, pozn.: viz. č.t.

Slib prezidenta - složení před sněmovnou SL a SN

21.FS, 29.12.1989, 2; 12

Slib prezidenta - změna textu

19.FS, 28.12.1989, 1; 6 T.227, usn. FS-120, SL-181, SN-190

Slovenská republika - vládní usnesení č. 214/1987 - řešení

23.FS, 30.1.1990, 2; 10

T.226,249, usn. FS-132, SL-209, SN-220

Slušovice - problematika

27.FS, 24.4.1990, 26; 468

Služba civilní

25.FS, 14.3.1990, 2; 61,89

T.282,298, usn. FS-145, SL-231, SN-241

Smlouva

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsaný v New Yorku dne 27.1.1986

3.FS, 9.12.1986, 5; 143,149

T.5, usn. FS-4, SL-21, SN-21

Smlouva mezi vládou ČSSR a Bulharskou lidovou republikou, kterou se mění Úmluva mezi ČSR-BLR o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25.1.1957, ve znění Dohody o její změně ze dne 27.3.1972, podepsaná v Sofii dne 24.4.1986

3.FS, 9.12.1986, 6; 149,154

T.8, usn. FS-5, SL-22, SN-22

Smlouva mezi vládou ČSSR a Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v Brazílii dne 26.8.1986

4.FS, 24.3.1987, 3; 104,108

T.15, usn. FS-9, SL-30, SN-32

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Řecka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Athénách dne 23.10.1986

5.FS, 22.-23.6.1987, 4; 111

T.20, usn. FS-17, SL-39, SN-44

Smlouva mezi vládou ČSSR a Španělskem o právní pomoci uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských

6.FS, 9.-10.11.1987, 8; 132,138

T.35, usn. FS-24, SL-50, SN-55

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu

7.FS, 15.12.1987, 3; 99,104

T.38, usn. FS-27, SL-54, SN-59

Smlouva mezi vládou ČSSR a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských rodinných, pracovních a trestních

9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 110,116

T.61, usn. FS-39, SL-71, SN-80

Smlouva mezi ČSSR a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci

13.FS, 21.-22.3.1989, 3; 83,89

T.116, usn. FS-76, SL-116, SN-125

Smlouva mezi vládou ČSSR a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

13.FS, 21.-22.3.1989, 4; 83,90

T.117, usn. FS-77, SL-117, SN-126

Smlouva mezi ČSSR a NDR o spolupráci mládeže ČSSR a NDR

14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 238,248

T.151, usn. FS-89, SL-132, SN-144

Smlouva mezi ČSSR a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

14.FS, 20.-21.6.1989, 11; 248,255

T.131, usn. FS-90, SL-133, SN-145

Smlouva mezi ČSSR a NDR o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Berlíně dne 18.4.1989

15.FS, 14.-15.11.1989, 7; 191,196

T.161, usn. FS-98, SL-146, SN-157

Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Bratislavě dne 28.3.1989

15.FS, 14.-15.11.1989, 8; 197,204

T.160, usn. FS-99, SL-147, SN-158

Smlouva mezi ČSSR a SFRJ o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, podepsaná v Praze dne 23.5.1989

15.FS, 14.-15.11.1989, 9; 204,209

T.163, usn. FS-100, SL-148, SN-159

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Nigerijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a zisku z majetku

28.FS, 7.5.1990, 19; 353,359

T.267, usn. FS-188, SL-281, SN-291

Smlouvy ČSSR (ČSFR)

3.FS, 8.-9.12.1986, 5; 143 T.5, usn. FS-4, SL-21, SN-21
6; 149 T.8, usn. FS-5, SL-22, SN SS
4.FS, 24.3.1987, 3; 104 T.15, usn. FS-9, SL-30, SN-32
5.FS, 22.-23.6.1987, 4; 111 T.20, usn. FS-17, SL-39, SN-44
6.FS, 9.-10.11.1987, 8; 132 T.35, usn. FS-24, SL-50, SN-55
7.FS, 15.12.1987, 3; 99 T.38, usn. FS-27, SL-54, SN-59
9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 110 T.61, usn. FS-39, SL-71, SN-80
13.FS, 21.-22.3.1989, 3; 83 T.116, usn. FS-76, SL-116, SN-125
4; 83 T.117, usn. FS-77, SL-117, SN-126
14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 238 T.151, usn. FS-89, SL-132, SN-144
11; 248 T.131, usn. FS-90, SL-133, SN-145
15.FS, 14.-15.11.1989, 7; 191 T.161, usn. FS-98, SL-146, SN-157
8; 197 T.160, usn. FS-99, SL-147, SN-158
9; 204 T.163, usn. FS-100, SL-148, SN-159
28.FS, 7.5.1990, 19; 353 T.267, usn. FS-188, SL-281, SN-291

SNB - služební poměr

28.FS, 9.5.1990, 26/9; 485 T.388,463, usn. FS-209, SL-303, SN-313

SNB - vysoká škola - zrušení

28.FS, 3.5.1990, 10; 151,157

T.402,443, usn. FS-198, SL-292, SN-302, č. 181/1990 Sb. (částka 33)

Soudci Nejvyššího soudu - odvolání, zvolení

Soudci

Soudci - odvolání z funkce (zproštění)

3.FS, 8.-9.12.1986, 7; 155,156 T.9, usn. FS-6, SL-23, SN-23
12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146,148 T.113, usn. FS-69, SL-107, SN-116
14.FS, 20.-21.6.1989, 12; 256,258 T.152, usn. FS-91, SL-134, SN-146
22.FS, 23.1.1990, 6; 99,101 T.237, usn. FS-129, SL-198, SN-210
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 13; 360,371 T.264, usn. FS-141, SL-225, SN-236
27.FS, 23.4.1990, 24; 361,369 T.272, usn. 185, SL-275, SN-285

Soudci - vojenští

Soudy vojenské

Soudci - volba soudců

3.FS, 8.-9.12.1986, 7; 155,156 T.9, usn. FS-6, SL-23, SN-23
4.FS, 24.3.1987, 4; 109, 109 T.18, usn. FS-10, SL-31, SN-33
7.FS, 15.12.1987, 5; 112,113,114 T.45,44, usn. FS-29,30, SL-56,57, SN-61,62
9.FS, 3.-4.5.1988, 6; 130,131 T.70, usn. FS-42, SL-74, SN-83
12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146,148,148 T.113, usn. FS-69, SL-107, SN-116
;146,150 T.114,119, usn. FS-70,71, SL-108,109, SN-117,118
13.FS, 21.-22.3.1989, 11; 145,146 T.135, usn. FS-82, SL-122, SN-133
14.FS, 20.-21.6.1989, 12; 256,258 T.152, usn. FS-91, SL-134, SN-146
22.FS, 23.1.1990, 7; 99,102 T.242, usn. FS-130, SL-199, SN-211
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 13; 360,369 T.264, usn. FS-141, SL-225, SN-236
26.FS, 27.-29.3.1990, 11; 183,188 T.265, usn. FS-143, SL-224, SN-254
27.FS, 23.4.1990, 24; 361,369 T.272, usn. FS-185, SL-275, SN-285

Soudy - organizace

12.FS, 13.-14.12.1988, 5; 140 T.121, usn. FS-68, SL-106, SN-115, č. 196/1988 Sb.

Soudy vojenské - volby soudců, zproštění funkce soudců

3.FS, 8.-9.12.1986, 7; 155 T.9, usn. FS-6, SL-23, SN-23
7.FS, 15.12.1987, 5; 112 T.45, usn. FS-30, SL-57, SN-62
12.FS, 13.-14.12.1988, 6; 146 T.106,114, usn. FS-71,72, SL-109,110, SN-118,119
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 13; 360 T.263, usn. FS-139, SL-223, SN-234
26.FS, 27.-29.3.1990, 11; 183 T.265, usn. FS-143, SL-224, SN-254
27.FS, 23.4.1990, 25; 361,367 T.387, usn. FS-186, SL-276, SN-286

Soukromé podnikání

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 212,227,230

Soukromé podnikání osob

27.FS, 18.4.1990, 6; 88,114 T.294,391, usn. FS-168, SL-258, SN-268, č. 105/1990 Sb. (částka 23)

Soustava federálních ústředních orgánů - změny, opatření

8.FS, 19.4.1988, 1; 7 T.62, usn. FS-31, SL-64, SN-73, č. 42/1988 Sb.
12.FS, 13.-14.12.1988, 2; 79 T.112, usn. FS-65, SL-103, SN-112, č. 193/1988 Sb.
22.FS, 23.1.1990, 2; 53 T.232, usn. FS-125, SL-194, SN-206, č. 13/1990 Sb. (částka 4)

Soustava rozpočtová ČSSR

15.FS, 14.-15.11.1989, 3; 139 T.148,187, usn. FS-94, SL-142, SN-153

Soustava sociálně-ekonomických informací

15.FS, 14.-15.11.1989, 2; 126,135

T.147,186, usn. FS-93, SL-141, SN-152

Spoje - sam. ministerstva

22.FS, 23.1.1990, 2; 53

T.232, usn. FS-125, SL-194, SN-206

Společenství náboženská - hospodářské zabezpečení

22.FS, 23.1.1990, 4; 75

T.234,240, usn. FS-127, SL-196, SN-208

Společnosti akciové

Akciové společnosti

Spolupráce - mládež

Mládež

Smlouva

NDR

Spolupráce a přátelství

Smlouvy ČSSR

Spolupráce - trestné činy a doprava

Dohoda

Rakouská republika

Činy trestní

Sport

5.FS, 22.-23.6.1987, 6; 125

T.22, usn. FS-19, SL-41, SN-46

Spořitelny

17.FS, 12.-13.12.1989, 8; 147

T.173,208, usn. FS-115, SL-171, SN-177

Správa ochrany prezidenta ČSSR

23.FS, 30.1.1990, 1; 6

T.247, usn. FS-131, SL-208, SN-219

Správa státní - působnost federálních ústředních orgánů - změna

28.FS, 8.5.1990, 23; 379 T.407
28.FS, 9.5.1990, 23; 596 T.407, pozn.: T.407 stažen z jednání FS (str. 597)

Správa státní - ústřední federální orgány - působnost

Zákon o působnosti...

Orgány ústřední federální - působnost

Srpen 1968 - Stanovisko FS

17.FS, 12.-13.12.1989, 3; 63 T.212, usn. FS-109, SL-164, SN-170

SSM - majetek

25.FS, 14.3.1990, 6; 118

SSSR

8.FS, 19.4.1988, 3; 53

T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74

SSSR - provolání k parlamentům

Nejvyšší sovět SSSR

SSSR - USA - smlouva o likvidaci raket středního a kratšího doletu

Dohoda ČSSR

Inspekce územní

SSSR

Stanovisko FS

Stanovisko FS ČSSR k Provolání Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 19.11.1986 k parlamentům a národům světa v zájmu odvrácení jaderného nebezpečí

3.FS, 8.-9.12.1986, 3; 82,85

T.12, usn. FS-7, SL-24, SN-24

Stanovisko FS ČSSR k dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa

26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 237

T.332, usn. FS-157, SL-249, SN-259

Stanovisko FS ČSSR ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968

17.FS, 12.-13.12.1989, 3; 63,66

T.212, usn. FS-109, SL-164, SN-170

Stanovisko GP-ČR k dopisu městského prokurátora JUDr. Tomáše Sokola

27.FS, 18.4.1990, -; 7-8

Stanovisko ÚV KSČ a vlády ČSSR k podepsané "Smlouvě o likvidaci raket středního a kratšího doletu" mezi SSSR a USA

7.FS, 15.12.1987, -; 5

Stanovisko vlády ČSSR - MOP a MKP

9.FS, 3.-4.5.1988, 5; 124

T.55, usn. FS-41, SL-73, SN-84

Stát - státoprávní uspořádání

28.FS, 3.5.1990, 13; 188

pozn.: dotaz na vládu poslance Dymáčka

Státní banka československá

Zákon o...

Banka státní československá

Státní rozpočet čsl. federace (STR) - 1987,1988,1989

3.FS, 8.-9.12.1986, 4; 89 T.11, usn. FS-3, SL-20, SN-20, č. 26/1986 Sb. (částka 82)
7.FS, 15.12.1987, 1; 7 T.48, usn. FS-25, SL-52, SN-57, č. 97/1987 Sb.
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 6 T.120, usn. FS-64, SL-102, SN-111, č. 195/1988 Sb. (částka 43)
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 9,111 T.307,331, usn. FS-149, SL-236, SN-246, č. 82/1990 Sb. (částka 19)

Státní veterinární správa

22.FS, 23.1.1990, 8; 106 pozn.: interpelace posl. SL Ládra

Státní závěrečný účet čsl. federace 1986, 1987, 1988

5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 6,74 T.31, usn. FS-11, SL-33, SN-38
10.FS, 14.-16.6.1987, 2; 7,66 T.76, usn. FS-43, SL-77, SN-86
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 49,170 T.157, usn. FS-84, SL-128, SN-139

Stavební zákon

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 227

27.FS, 24.4.1990, 26; 471

Stonava - výstavba závodu

Interpelace p. Michalského

Strany politické

Politické strany

Stráž hradní

Prezident republiky - projev

Stráž hradní ČSSR

Hradní stráž

Střelivo

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 345 T. 258, usn. FS-137, SL-221, SN-232

Studenti bohosloveckých fakult

28.FS, 3.5.1990, 13; 168

pozn.: otázka posl. Géciho

Styky hospodářské - se zahraničím

10.FS, 14.-16.6.1988, 9; 181 T.72,84, usn. FS-50, SL-84, SN-93
27.FS, 19.4.1990, 10; 234 T.370,394, usn. FS-171, SL-261, SN-271

Svátky státní

Zákon

Dny - státní svátky

Zpráva předsedy FS

Opatření zákonné P-FS

Svoboda - odnětí (výkon trestu)

28.FS, 2.5.1990, 6; 26,74 T.327,434, usn. FS-204, SL-298, SN-308

Symboly státní

27.FS, 20.4.1990, 19; 321

T.311,373, usn. FS-180, SL-270, SN-280, č. 102/1990 Sb. (částka 21)

Symboly státní - používání

27.FS, 20.4.1990, 20; 332,345

T.335, usn. FS-180, SL-270, SN-280, č. 115/1990 Sb. (částka 25)

Synchron ČSFR, Maďarska a Rakouska

28.FS, 3.5.1990, 13; 179

pozn.: otázka na min. Delonga poslance Balgavého

Systém posuzování jakosti výrobků

9.FS, 3.-4.5.1988, 4; 117

T.56, usn. FS-40, SL-72, SN-81

Systém sociální prevence mládeže - legislativní zpracování

28.FS, 3.5.1990, 13; 174

pozn.: interpelace posl. Ročka

Škola vysoká SNB - zrušení

Zákon

SNB

Škola vysoká - změna názvu

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 7; 31

T.246,269, usn. FS-138, SL-222, 233, č. 48/1990 Sb. (částka 11)

Školení poslanců

Semináře

Školy střední

Školský zákon

Zákon

Školy vysoké

28.FS, 3.-4.5.1990, 12; 162,284

T.309,427, usn. FS-195, SL 289, SN-299, č. 172/1990 Sb. (částka 30)

Školy - základní

Školský zákon

Zákon

Školský zákon

28.FS, 3.5.1990, 9; 117,151

T.313,426, usn. FS-196, SL-290, SN-300, č. 171/1990 Sb. (částka 30)

Školství - úhrada

28.FS, 3.5.1990, 8; 110,117

T.312,411, usn. FS-194, SL-288, SN-298, č. 161/1990 Sb. (částka 29)

Španělsko

6.FS, 9.-10.11.1987, 8; 132 T.35, usn. FS-24, SL-50, SN-55
11.FS, 8.-9.11.1988, 11; 222 T.87, usn. FS-61, SL-98, SN-107

Štefánik M. R. - uctění památky

27.FS, 23.4.1990, 28; 451, 457 T.368, usn. FS-187, SL-280, SN-288, č. 117/1990 Sb. (částka 25)


Přihlásit/registrovat se do ISP