Uctění památky

6.FS, 9.-10.11.1987, -; 5 pozn.: Nováček Zdenko, zemřel 14.8.1987 - VK-SN
8.FS, 19.4.1988, -; 5 pozn.: Himl Antonín, zemřel 27.1.1988, P-FS, VZ-SN
12.FS, 13.-14.12.1988, -; 6 pozn.: oběti zemětřesení v Arménii
14.FS, 20.-21.6.1989, -; 5 pozn.: Kučera Zdeněk, zemřel 22.3.1989, VMI-SL, VPDO-SL

Účet státní závěrečný čsl. federace

Státní závěrečný účet

Údaje o původu

Dohoda

Ochrana původu

Události 17. 11. 1989 - vyšetření

Návrh VÚP-SL/SN

Komise sněmoven FS

Listopad 1989

Úkoly národního hospodářství

Hospodářství národní

Zpráva předsedy vlády

Úkoly vlády ČSSR - konkretizace

Vláda - program. prohlášení

Úmluva

Úmluva konzulární mezi ČSSR a Čínskou lidovou republikou

13.FS, 21.-22.3.1989, 2; 75,82 T.115, usn. FS-75, SL-115, SN-124

Úmluva konzulární mezi ČSSR a Korejskou lidově demokratickou republikou

13.FS, 21.-22.3.1989, 5; 83,91

T.118, usn. FS-78, SL-118, SN-127

Úmluva konzulární mezi ČSSR a Nikaragujskou republikou

11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 154,160

T.93, usn. FS-62, SL-99, SN-108

Úmluva mezinárodní proti apartheidu ve sportu

5.FS, 22.-23.6.1987, 6; 125,131

T.22, usn. FS-19, SL-41, SN-46

Úmluva mezinárodní proti braní rukojmí

7.FS, 15.12.1987, 4; 105,111

T.43, usn. FS-28, SL-55, SN-60

Úmluva o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody

9.FS, 3.-4.5.1988, 2; 103,110

T.60, usn. FS-38, SL-70, SN-79

Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu dne 23. 9. 1971

Protokol o boji s protiprávními činy

Letectví

Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží

Dodatkový protokol k Úmluvě

Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků

9.FS, 3.-4.5.1988, 4; 117,123

T.56, usn. FS-40, SL-72, SN-81

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přijaté ve Vídni dne 11.4.1980 a podepsaná za ČSSR dne 1. 9. 1981

15.FS, 14.-15.11.1989, 11; 217,224

T.169, usn. FS-102, SL-150, SN-161

Úmluva proti mučení a jinému krutému či nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

8.FS, 19.4.1988, 5; 75,81

T.52, usn. FS-34, SL-63, SN-72, pozn.: T.81 - s výhradami

Úmluva sjednaná výměnou nót mezi ČSSR a USA o inspekcích na území ČSSR

8.FS, 19.4.1988, 3; 53,68

T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74

Úmluva vídeňská - návrhy na přístup ČSFR k úmluvě o právu smluv - odvolání výhrady k článku 66

28.FS, 7.5.1990, 20; 359,365

T.268, usn. FS-190, SL-284, SN-294

Úmluva vídeňská o smluvním právu

5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 117 T.21, usn. FS-18, SL-40, SN-45
28.FS, 7.5.1990, 20; 359 T.268, usn. FS-190, SL-284, SN-294, pozn.: odvolání výhrady k čl. 66

Úmluvy ČSSR

8.FS, 19.4.1988, 3; 53 T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74
11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 154 T.93, usn. FS-62, SL-99, SN-108
13.FS, 21.-22.3.1989, 2; 75 T.115, usn. FS-75, SL-115, SN-124
5; 83 T.118, usn. FS-78, SL-118, SN-127
15.FS, 14.-15.11.1989, 11; 217 T.169, usn. FS-102, SL-150, SN-161

Únik daňový

Daňový únik

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - změna názvu

Zákon

Škola vysoká

Uranové doly - vyšetření skutečností

Doly uranové - požadavky

USA

8.FS, 19.4.1988, 3; 53 T.59, usn. FS-35, SL-65, SN-74

Úmluvy - mezinárodní

5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 117 T.21, usn. FS-18, SL-40, SN-45
6; 125 T.22, usn. FS-19, 41, SN-46
7.FS, 15.12.1987, 4; 105 T.43, usn. FS-28, SL-55, SN-60
8.FS, 19.4.1988, 5; 75 T.52, usn. FS-34, SL-63, SN-72
9.FS, 3.-4.5.1988, 2; 103 T.60, usn. FS-38, SL-70, SN-79
4; 117 T.56, usn. FS-40, SL-72, SN-81
15.FS, 14.-15.11.1989, 12; 217 T.170, usn. FS-103, SL-151, SN-162
26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 165 T.201, usn. FS-156, SL-243, SN-253
28.FS, 7.5.1990, 20; 359 T.268, usn. FS-190, SL-284, SN-294

Úmluva mezinárodní o zjednodušení celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18.5.1973 a její přílohy A2, A3, A4, C3

26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 165,173 T.201, usn. FS-156, SL-243, SN-253

Usnesení 7. schůze SN ze dne 27. 5. 1970 - zrušení

27.FS, 23.4.1990, 23; 370

T.389, usn. FS-184, SL-274, SN-284

Usnesení 8. schůze SL ze dne 27. 5. 1970 - zrušení

27.FS, 23.4.1990, 23; 370

T.389, usn. FS-184, SL-274, SN-284

Usnesení FS k závěrečné zprávě o činnosti společné komise sněmoven FS a ČNR pro dohled na vyšetření událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze

28.FS, 9.5.1990, 22/9; 505

T.431, usn. FS-211, SL-305, SN-315

Usnesení FS o obnovení moravsko-slezské samosprávy

28.FS, 9.5.1990, 26/30; 547,558

usn. FS-212, SL-306, SN-316

Usnesení FS k výzvě odborových svazů ČKD Energetika, Polovodiče, Slévárny, Praga, Konfederace polit. vězňů a hnutí za občanskou svobodu ve věci majetku KSČ

28.FS, 9.5.1990, 31; 582,620

usn. FS-213, SL-307, SN-317

Usnesení FS - schválení

2.FS, 24.6.1986, 1; 96 usn. FS-1, SL-17, SN-17
4.FS, 24.3.1987, 2; 103 usn. FS-8, SL-29, SN-31
5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 74 T.31, usn. FS-11, SL-33, SN-38
6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 85 usn. FS-20, SL-46, SN-51
9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 98 usn. FS-37, SL-69, SN-78
10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 66 T.76, usn. FS-43, SL-77, SN-86
11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 92 usn. FS-53, SL-89, SN-98
9; 216 T.91, usn. FS-54, SL-91, SN-100
13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 75 usn. FS-74, SL-119, SN-122
14.FS, 20.-21.6.1989, 5; 13,169 usn. FS-83, SL-127, SN-138
6; 49,170 T.157, usn. FS-84, SL-128, SN-139
;171 T.162, usn. FS-87, SL-135, SN-142, pozn.: stanovisko k vodnímu dílo Gabčíkovo-Nagymáros
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 6,126 usn. FS-92, SL-140, SN-151
17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 26,58 T.211, usn. FS-110, SL-165, SN-173, pozn.: zpráva vyšetřovací komise k 17.11.1989
18.FS, 19.12.1989, 1; 6,116 T.225, usn. FS-118, SL-178, SN-187
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 38,342 usn. FS-133, SL-217, SN-228, pozn.: k program. prohlášení vlády NP
28.FS, 9.5.1990, 22/9; 505 T.431, usn. FS-211, SL-305, SN-315, pozn.: vyšetřovací komise
26/30; 558 usn. FS-212, SL-306, SN-316, pozn.: moravskoslezská samospráva
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 564 usn. FS-214, SL-308, SN-318, k interpelacím - odpovědi
29; 527 T.433, usn. FS-210, SL-304, SN-314, pozn.: komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk
usn. FS-188, SL-281, SN-291, pozn.: ke smlouvě s Nigerií
usn. FS-190, SL-284, SN-294, Vídeňská úmluva
usn. FS-215, SL-309, SN-319, pozn.: ve věci majetku polit. stran
usn. FS-213, SL-309, SN-317, pozn.: k výzvě odborových svazů ČKD, KPV, MDS

Usnesení FS ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací

28.FS, 9.5.1990, 31; 576,634,611,624 usn. FS-215, SL-309, SN-319

Ústava Československé socialistické republiky (a federace čsl.) - změny

16.FS, 29.11.1989, 3; 52,62 T.217, usn. FS-104, SL-155, SN-164, č. 135/1989 Sb. (částka 31)
18.FS, 19.12.1989, 2; 117,143 T.224, usn. FS-119, SL-179, SN-188, pozn.: volba prezidenta - prodloužení volebního období
19.FS, 28.12.1989, 1; 6,10 T.227, usn. FS-120, SL-181, SN-190, č. 182/1989 Sb. (částka 37), pozn.: slib prezidenta
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10; 79 T.257,272, usn. FS-135, SL-219, SN-230, č. 46/1990 Sb. (částka 11), pozn.: mandáty - volby
27.FS, 18.4.1990, 1; 53,16,56 T.392,296, usn. FS-163, SL-253, SN-263, č. 100/1990 Sb. (částka 21)

Ústava ČSSR - změna - volby - mandáty

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10; 79 T.257,272, usn. FS-135, SL-219, SN-230

Uznání výkonu rozhodnutí

Vztahy právní

Smlouva

ŠpanělskoPřihlásit/registrovat se do ISP