Vagónka Poprad

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 205 pozn.: interpelace na vládu ČSSR

Vajnory - návštěva papeže Jana Pavla II.

Zboží neprodané

Varšavská smlouva - vojska

Vojska Varšavské smlouvy

Stanovisko FS

Věci občanské, rodinné a trestní

Vztahy právní

Smlouva

Veterinární péče

Péče veterinární

Veterinární správa státní

Státní veterinární správa

Vídeňská úmluva

Úmluva vídeňská

Úmluva mezinárodní

Vietnamci

Výzva poslanců FS

27.FS, 24.4.1990, 26; 477

pozn.: dotaz posl. Minky

Vláda ČSFR - harmonogram reformy - odložení na konec dubna

27.FS, 24.4.1990, -; 463

usn. FS-189, SL-282, SN-292, pozn.: žádost př. vlády ČSFR

Vláda ČSSR - demise

podána 13.6.1986 (č. 5)

podána 20.4.1988 (č.6)

podána 11.10.1988 (č.7)

2.FS, 24.6.1986, -; 5 pozn.: oznámeno
9.FS, 3.-4.5.1988, -; 5 pozn.: oznámeno
11.FS, 8.-9.11.1988, -; 5 pozn.: oznámeno
17.FS, 12.-13.12.1989, -; 5 pozn.: oznámeno odvolání členů vlády (8. vláda)

Vláda ČSSR - demise předsedy vlády

17.FS, 12.-13.12.1989, -; 5 pozn.: dopis prezidenta ČSSR ze dne 7. 12. 1989, P-FS, čl. 61 úst. zákona o čsl. federace odvolal z funkce Adamce L.

Vláda ČSSR - jmenování nové vlády, změny

jmenována prezidentem ČSSR

dne 16.6.1986 (č. 6)

dne 21.4.1988 (č. 7)

dne 12.10.1988 (č. 8)

dne 19.6.1989

dne 3.12.1989

dne 10.12.1989 - Národního porozumění

2.FS, 24.6.1986, -; 5 pozn.: oznámeno
9.FS, 3.-4.5.1988, -; 5 pozn.: oznámeno
11.FS, 8.-9.11.1988, -; 5 pozn.: oznámeno
14.FS, 20.-21.6.1989, -; 5 pozn.: oznámeno
17.FS, 12.-13.12.1989 -; 5 pozn.: oznámeny změny, vytvoření vlády Národního porozumění
27.FS, 18.4.1990, -; 16 pozn.: dopis prezidenta republiky ze dne 6. 4. 1990, oznámeny změny, odvolání - viz. Vláda

Vláda ČSSR - programové prohlášení, zpráva o plnění

2.FS, 24.6.1986, 1; 9 usn. FS-1, SL-17, SN-17
4.FS, 24.3.1986, 2; 8 usn. FS-8, SL-29, SN-31
9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 7 usn. FS-37, SL-69, SN-78
11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 8 usn. FS-53, SL-89, SN-98
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 6 usn. FS-92, SL-140, SN-151
18.FS, 19.12.1989, 1; 6,116 usn. FS-118, SL-178, SN-185
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 38-76,342 usn. FS-133, SL-217, SN-228

Vláda ČSSR - vyslovení důvěry

2.FS, 24.6.1986, 1; 96 usn. FS-1, SL-17, SN-17
9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 98 usn. FS-37, SL-69, SN-78
11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 92 usn. FS-53, SL-89, SN-98
18.FS, 19.12.1989, 1; 116 usn. FS-118, SL-178, SN-185

Vláda ČSSR - změny

4.FS, 24.3.1987, -; 5 pozn.: odvolání dne 20. 3. 1987 dopisem prezidenta z funkce mpř. vlády - Josefa Korčáka, jmenování do funkce Ladislava Adamce
27.FS, 18.4.1990, -; 16 pozn.: odvolání min. Reichela, (6. 4. 1990 - dopis prezidenta) jmenování min. Burského, Delonga, mpř. Valeše

Vlastnictví - (ústavní zákony) - změna

27.FS, 18.4.1990, 1; 16 T.296,392, usn. FS-163, SL-253, SN-263

Vodní toky

Zákon ústavní

Hranice státní - změny

Vody hraniční

Vody hraniční

11.FS, 8.-9.11.1988, 10; 216

T.90, usn. FS-60, SL-97, SN-106

Vojáci - úprava dovolené

25.FS, 14.3.1990, 3; 90

T.284,300, usn. FS-146, SL-232, SN-242

Vojenský výcvik - studenti bohosloveckých fakult

28.FS, 3.5.1990, 13; 168

pozn.: otázka posl. Géciho

Vojska sovětská - odsun

26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 347 T.332, usn. FS-157, SL-249, SN-259
29.FS, 9.5.1990, 29; 527 T.432,433, usn. FS-210, SL-304, SN-314

Vojska sovětská - pobyt na území Československa

26.FS, 27.-29.3.1990, 16; 237 T.332, usn. FS-157, SL-249, SN-259

Vojska Varšavské smlouvy - vstup do ČSSR - srpen 1968

17.FS, 12.-13.12.1989, 3; 63

T.212, usn. FS-109, SL-164, SN-170

Volba místopředsedů FS

1.FS, 13.6.1986, 2; 12 usn. SL-15, SN-15
4.FS, 24.3.1987, 1; 6 usn. SL-27, SN-29
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 60,68 usn. SL-174, SN-172
20.FS, 28.12.1989, 3; 16,20 usn. SL-189, SN-201

Volba 1. místopředsedy FS

1.FS, 13.6.1986, 2; 12 usn. SL-15, SN-15
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 60,68 usn. SL-174, SN-171
20.FS, 28.12.1989, 2; 16,17 usn. SL-188, SN-200

Volba poslanců - změna zákona

19.FS, 28.12.1989, 2; 11 T.228, usn. FS-121, SL-182, SN-191

Volba prezidenta (Vladislavský sál)

21.FS, 29.12.1989, 1; 10

usn. FS-123, SL-191, SN-203

Volba prezidenta - změna úst. zákona č. 143/1968 Sb.

18.FS, 19.12.1989, 2; 117

T.224, usn. FS-119, SL-179, SN-188, č. 161/1989 Sb. (částka 35)

Volba předsedy FS

1.FS, 13.6.1986, 1; 10 usn. SL-14, SN-14
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 25,60 usn. SL-162, SN-169
20.FS, 28.12.1989, 1; 6,13 usn. SL-187, SN-199

Volba soudců

Soudci - volba do funkce

Zákon

Volba soudců z povolání vojenských soudců

Soudy vojenské

Volby do Federálního shromáždění

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 11; 79 T.256,273, usn. FS-136, SL-220, SN-231, č. 47/1990 Sb.

Volby funkcionářů FS

1.FS, 13.6.1986, 1; 11 usn. SL-14, SN-14, pozn.: (př. FS)
2; 13 usn. SL-15, SN-15, pozn.: (mpř. FS)
4.FS, 24.3.1987, 1; 7 usn. SL-27, SN-29, pozn.: (mpř. FS)
13.FS, 21.-22.3.1989, 7; 99 usn. SN-132, pozn.: (člen P-FS)
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 25 usn. SL-162, SN-169, pozn.: (př. FS)
1; 60 usn. SL-174, SN-171,172, pozn.: (I. mpř. FS, mpř. FS)
20.FS, 28.12.1989, 1; 6,13 usn. SL-187, SN-199, pozn.: (př. FS)
2; 16,17 usn. SL-188, SN-200, (I. mpř. FS)
3; 16,20 usn. SL-189, SN-201, (mpř. FS)
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 5; 28,29 T.260,261, usn. SL-215, SN-226, pozn.: (P-FS
6; 30 T.260,261, usn. SL-216, SN-227, pozn.: (mpř. FS)

Volby poslanců FS - doplňovací

6.FS, 9.-10.11.1987, 1; 6,8 usn. SN-48, pozn.: Pavel Koyš
14.FS, 20.-21.6.1989, 1; 7,9 usn. SL-124, pozn.: Luboš Běhálek, Václav Václavík
2; 9,10 usn. SN-135, pozn.: Václav Nový, Josef Mixán, Radomír Vinter, Jiří Doležal, Gustav Pilch, Alois Priesnitz, Jozef Kunkela, Ivan Marušinec
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 1; 19,25 T.260,261, usn. SL-212, SN-223

Volební řád

Řád volební

Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP (VDP RVHP - 1968 - 1988) schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10. - 11. 10. 1988

14.FS, 20.-21.6.1989, 9; 231,237 T.150, usn. FS-88, SL-131, SN-143

Výbor dohodovacího řízení - složení členů

22.FS, 23.1.1990, 1; 31,52 usn. SL-200, SN-212, pozn.: dohodovací výbor - SL - 1. verze - návrh na členy: Klika, Fanta, Ládr, Škuta, Bagín, Viktorín, Bartošková, Kocáb, Benda, Bartončík
na základě jednání v poslaneckých klubech předložena 2. verze členů dohodovacího výboru za SL: Konstantin Viktorín, Škula, Šabata, Ládr, Kryll, Kmeť, Hůla, Fanta, Benda, Bartončíkza SN: Jičínský, Čáslavská, Doležal, Hyková, Hanák, Silvanová, Stanko, Blažej, Hojnoš, Šimúth

Výbor federální pro životní prostředí

Federální výbor...

Výbory SL a SN - změny - volby do..., přeřazení, zařazení, uvolnění z...

6.FS, 9.-10.11.1987, 3; 9 usn. SN-49, pozn.: P. Koyš - VK-SN
10.FS, 14.-16.6.1988, 1; 7 usn. SL-76, SN-85, pozn.: Kapek A. - VPDO-SL, Tesař F. - VPDO-SL, Korčák J. - VBB-SL, Laco K. - VÚP-SL, Kubát M. - VPR-SL, Pirošík V. - VSP-SL, Trávníček T. - VZ-SN, Pirč J. - VBB-SN, Návratová H. VBB-SN, Sabolčík M. - VPR-SN, Veselá Ji. - VPR-SN
14.FS, 20.-21.6.1989, 4; 12 T.158(SL), 159(SN), usn. SL-125, SN-136, pozn.: Bahyl P. - VPDO-SL, Běhálek L. - VPDO-SL, Biľak V. - VZ-SL, Blažek V. - VPR-SL, Chňoupek B. - VK-SL, Šimek Vl. - VÚP-SL, Štrougal L. - VPR-SL
uvolnění z: Erban E. - z VÚP-SN, Hrebík J. - z VPDO-SN, Koyš P. - z VK-SN, Návratová H. - z VBB- SN, Nemcsková H. - z VBB-SN, Veselá Ji. - z VPR-SN
zvoleni do: Beňo M. - VSP-SN, Doležal J. - VPR-SN, Hrebík J. - VBB-SN, Kunkela J. - VZ-SN, Liščák V. - VMI-SN, Marušinec J. - VK-SN, Mixán J. - VBB-SN, Nemcsková H. - VPDO-SN, Nový Václav - VBB-SN, Pilch G. - VSP-SN, Priesnitz A. - VÚP-SN, Vinter R. - VZV-SN
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 3; 27 T. 260 SL, 261 SN, usn. SL-213, SN-224, pozn.: viz. T.260,261
4; 28 T.260 SL, 261 SN, usn. SL-214, SN-225
26.FS, 27.-29.3.1990, 1; 8 usn. SL-248, pozn.: Ivan Laluha z VK do VSP-SL

Výbory ústavně právní SL/SN - návrh na ustanovení komise vyšetřovací

16.FS, 29.11.1989, 2; 49 T.218, usn. FS-105, SL-156, SN-165

Výbory ústavně právní - návrhy

Návrh VÚP - SL/SN

Výchova tělesná - organizace

Zákon

Tělesná výchova

Výkon rozhodnutí

Uznání výkonu rozhodnutí

Výkon trestu

Smlouva

Předávání odsouzených

Výroba - zajištění v zemědělství

27.FS, 19.4.1990, 14; 260

T.343, 379, usn. FS-175, SL-265, SN-275

Výrobky - certifikace a jakost

Úmluva o

Systém posuzování

Vysoká škola SNB - zrušení

Zákon

SNB

Škola vysoká

Výstavba bytová - družstva

Byty

Vyšetřování zásahu pořádkových jednotek (17. 11. 1989 - Praha) - zpráva

17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 26 T.211, usn. FS-110, SL-165, SN-173
22.FS, 23.1.1990, 1; 92 T.236, usn. FS-128, SL-197, SN-209
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 14; 373 T.276
28.FS, 9.5.1990, 22/9; 501 T.430,431, usn. FS-211, SL-305, SN-315

Výzva dělníků Federálnímu shromáždění ohledně majetku KSČ

28.FS, 9.5.1990, 31; 582

Výzva poslanců FS (návrh M. Kocába)

28.FS, 9.5.1990, -; 640

Výzva poslancům Nejvyššího sovětu SSR a Nejvyššího sovětu Litevské republiky

26.FS, 27.-29.3.1990, 18; 317 pozn.: podpisy ve foyer

Výzva veřejnosti (majetek KSČ - hladovky)

28.FS, 9.5.1990, 31; 620

pozn.: návrh posl. Kučery

Vztahy právní

6.FS, 9.-10.11.1987, 8; 132 T.35, usn. FS-24, SL-50, SN-55
9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 110 T.61, usn. FS-39, SL-71, SN-80
13.FS, 21.-22.3.1989, 4; 83 T.117, usn. FS-77, SL-117, SN-126
14.FS, 20.-21.6.1989,11, 248 T.131, FS-90, SL-133, SN-145
15.FS, 14.-15.11.1988, 7; 191 T.161, FS-98, SL-146, SN-157
8; 197 T.160, FS-99, SL-147, SN-158


Přihlásit/registrovat se do ISP