Zabezpečení nemocenské

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78 T.26, usn. FS-13, SL-35, SN-40
10.FS, 14.-16.6.1988, 11; 234 T.74,86, usn. FS-52, SL-86, SN-95
28.FS, 4.5.1990, 14; 265 T.396,410, usn. FS-195, SL-289, SN-299, č. 180/1990 Sb. (částku 32)

Zabezpečení sociální

10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 202 T.74,85, usn. FS-51, SL-85, SN-94, č. 100/1988 Sb.
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 220 pozn.: dotaz
27.FS, 19.4.1990, 8; 154 T.287,377, usn. FS-169, SL-259, SN-269, č. 110/1990 Sb. (částka 24)
28.FS, 4.5.1990, 14; 265 T.396,410, FS-195, SL-289, SN-299, č. 180/1990 Sb. (částka 32)

Zahraničí - hospodářské styky

Styky hospodářské

Zákon

Zákon

Zákon o státním plánu rozvoj národního hospodářství na léta 1986 - 1990 (zákon o 8. pětiletém plánu) a společná zpráva VÚP-SL a SN

3.FS, 8.-9.12.1986, 2; 7,82 T.7,13, usn. FS-2, SL-19, SN-19, č. 26/1986 Sb.

Zákon o státním rozpočtu čsl. federace na r. 1987, 1988, 1989

3.FS, 8.-9.12.1986, 4; 89,142 T.11, usn. FS-3, SL-20, SN-20, č. 82/1986 Sb. (částka 26)
7.FS, 15.12.1987, 1; 7,89 T.48, usn. FS-25, SL-52, SN-57, č. 97/1987 Sb.
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 6,78 T.120, usn. FS-64, SL-102, SN-111, č. 195/1988 Sb.
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 9,111 T.307,331, usn. FS-149, SL-236, SN-246, č. 82/1990 Sb. (částka 19)

Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,91 T.25, usn. FS-12, SL-34, SN-39, č.12/1987 Sb., č. 50/1987 Sb.

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,92

T.26, usn. FS-13, SL-35, SN-40, č. 12/1987 Sb., č. 51/1987 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,94

T.27, usn. FS-14, SL-36, SN-41, č. 12/1987 Sb., č. 52/1987 Sb.

Zákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78,95

T.28, usn. FS-15, SL-37, SN-42, č. 12/1987 Sb., č. 53/1987 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (a společné zprávy výborů SL a SN)

5.FS, 22.-23.6.1987, 3; 96,110

T.16,23, usn. FS-16, SL-38, SN-43, č. 12/1987 Sb., č. 54/1987 Sb.

Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla

6.FS, 9.-10.11.1987, 5; 89,106

T.34, usn. FS-23, SL-49, SN-54, č. 89/1987 Sb.

Zákon o státní energetické inspekci

6.FS, 9.-10.11.1987, 6; 106,114

T.33, usn. FS-22, SL-48, SN-53, č. 88/1987 Sb.

Zákon o veterinární péči

6.FS, 9.-10.11.1987, 7; 115,131

T.29,39, usn. FS-21, SL-47, SN-57, č. 87/1987 Sb.

Zákon o zvláštním příspěvku horníkům

7.FS, 15.12.1987, 2; 89,98

T.47, usn. FS-26, SL-53, SN-58, č. 98/1987 Sb.

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

8.FS, 19.4.1988, 2; 34,52

T.49,57, usn. FS-32, SL-61, SN-70, č. 44/1988 Sb.

Zákon o státním podniku

10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 66,101 T.64,78, usn. FS-44, SL-78, SN-87, č. 88/1988 Sb. (částka 17)
27.FS, 19.4.1990, 5; 165,218 T.341,390, usn. FS-167, SL-257, SN-267, č. 111/1990 Sb. (částka 24)

Zákon o zemědělském družstevnictví

10.FS, 14.-16.6.1988, 4; 105,127 T.65,79, usn. FS-45, SL-79, SN-88, č. 90/1988 Sb. (částka 18)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby

10.FS, 14.-16.6.1988, 5; 127,133

T.67,80, usn. FS-46, SL-80, SN-89, č. 95/1988 Sb., (částka 19)

Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví

10.FS, 14.-16.6.1988, 6; 133,151

T.66,81, usn. FS-47, SL-81, SN-90, č. 94/1988 Sb. (částka 19)

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník

10.FS, 14.-16.6.1988, 7; 152,169

T.68,82, usn. FS-48, SL-82, SN-91, č. 98/1988 Sb. (částka 20)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži

10.FS, 14.-16.6.1988, 8; 169,178 T.69,83, usn. FS-49, SL-83, SN-92, č. 99/1988 Sb. (částka 20)
27.FS, 19.4.1990, 4; 119,126 T.350,383, usn. FS-166, SL-256, SN-266, č. 106/1990 Sb. (částka 23)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím

10.FS, 14.-16.6.1988, 9; 181,202 T.72,84, usn. FS-50, SL-84, SN-93, č. 102/1988 Sb. (částka 22)

Zákon o sociálním zabezpečení

10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 202,233

T.74,85, usn. FS-51, SL-85, SN-94, č. 100/1988 Sb. (částka 21)

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení

10.FS, 14.-16.6.1988, 11; 234,239

T.74,86, usn. FS-52, SL-86, SN-95, č. 103/1988 Sb. (částka 22)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani

11.FS, 8.-9.11.1988, 3; 94,103

T.103, usn. FS-56, SL-93, SN-102, č. 171/1988 Sb. (částka 38)

Zákon o zemědělské dani

11.FS, 8.-9.11.1988, 4; 104,122

T.102,107, usn. FS-55, SL-92, SN-101, č. 172/1988 Sb. (částka 38)

Zákon o organizacích se zahraniční majetkovou účastí

11.FS, 8.-9.11.1988, 5; 122,138 T.101,105, usn. FS-57, SL-94, SN-103, č. 173/1988 Sb. (částka 38)
27.FS, 19.4.1990, 9; 219,233 T.336,360, usn. FS-170, SL-260, SN-270, č. 112/1990 Sb. (částka 24)

Zákon o ochranných známkách

11.FS, 8.-9.11.1988, 6; 138,146 T.75,97, usn. FS-58, SL-95, SN-104, č. 174/1988 Sb. (částka 38)

Zákon, kterým se mění zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé

11.FS, 8.-9.11.1988, 7; 146,153

T.96, usn. FS-59, SL-96, SN-105, č. 175/1988 Sb. (částka 38)

Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

12.FS, 13.-14.12.1988, 3; 79,99

T.111,124, usn. FS-66, SL-104, SN-113, č. 194/1988 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

12.FS, 13.-14.12.1988, 4; 103,139

T.100,122, usn. FS-67, SL-105, SN-114, č. 188/1988 Sb.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře

12.FS, 13.-14.12.1988, 5; 140,145

T.121, usn. FS-68, SL-106, SN-115, č. 196/1988 Sb.

Zákon o jednacím řádu FS

13.FS, 21.-22.3.1989, 8; 101

T.125,142, usn. FS-80, SL-120, SN-129, č. 31/1989 Sb. (částka 8)

Zákon o poslancích FS

13.FS, 21.-22.3.1989, 9; 101

T.126,143, usn. FS-81, SL-121, SN-130, č. 32/1989 Sb. (částka 8)

Zákon o národohospodářském plánování

14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 175,208

T.143, usn. FS-85, SL-129, SN-140, č. 67/1989 Sb. (částka 18)

Zákon o organizaci Československé státní dráhy

14.FS, 20.-21.6.1989, 8; 208,230

T.145, usn. FS-86, SL-130, SN-141, č. 68/1989 Sb. (částka 18)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

15.FS, 14.-15.11.1989, 2; 126,135

T.147,186, usn. FS-93, SL-141, SN-152, č. 128/1989 Sb. (částka 30)

Zákon o rozpočtové soustavě ČSSR a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)

15.FS, 14.-15.11.1989, 3; 139,158

T.148,187, usn. FS-94, SL-142, SN-153, č. 129/1989 Sb. (částka 30)

Zákon o Státní bance československé

15.FS, 14.-15.11.1989, 4; 158,173

T.149,188, usn. FS-95, SL-143, SN-154, č. 130/1989 Sb. (částka 30)

Zákon o Sbírce zákonů

15.FS, 14.-15.11.1989, 5; 173,181

T.165,184, usn. FS-96, SL-144, SN-155, č. 131/1989 Sb. (částka 30)

Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

15.FS, 14.-15.11.1989, 6; 182,191

T. 168,189, usn. FS-97, SL-145, SN-156, č. 132/1989 Sb. (částka 30)

Zákon o odvodech do státního rozpočtu

17.FS, 12.-13.12.1989, 4; 81,96

T.174,205, usn. FS-111, SL-167, SN-174, č. 156/1989 Sb. (částka 34)

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 98

T.179,209, usn. FS-116, SL-172, SN-178, č. 159/1989 Sb. (částka 34)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 98,120

T.178,209, usn. FS-116, SL-172, SN-178, č. 159/1989 Sb. (částka 34)

Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani a zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR

17.FS, 12.-13.12.1989, 6; 121,129

T.175,206, usn. FS-112, SL-168, SN-175, č. 157/1989 Sb. (částka 34)

Zákon devizový

17.FS, 12.-13.12.1989, 7; 130 T.172,207, usn. FS-114, SL-170, SN-176, č. 162/1989 Sb. (částka 35)
27.FS, 19.4.1990, 13; 145 T.342,376, usn. FS-174, SL-264, SN-274, č. 109/1990 Sb. (částka 24)

Zákon o bankách a spořitelnách

17.FS, 12.-13.12.1989, 8; 147,157 T.173,208, usn. FS-115, SL-171, SN-177, č. 158/1989 Sb. (částka 34)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníků

17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 158,172 T.191, usn. FS-117, SL-173, SN-179, č. 160/1989 Sb. (částka 34)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům

17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 158

T.191, usn. FS-117, SL-173, SN-179, č. 160/1989 Sb. (částka 34)

Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1988 Sb., o jednacím řádu FS

19.FS, 28.12.1989, 3; 16

T.230, usn. FS-122, SL-184, SN-197, č. 184/1989 Sb. (částka 37)

Zákon o politických stranách

22.FS, 23.1.1990, 3; 63,74

T.233,239, usn. FS-126, SL-195, SN-207, č. 15/1990 Sb. (částka 4)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společenství státem

22.FS, 23.1.1990, 4; 75,87

T.234,240, usn. FS-127, SL-196, SN-208, č. 16/1990 Sb. (částka 4)

Zákon o zřízení Správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR

23.FS, 30.1.1990, 1; 6,10

T.247, usn. FS-131, SL-208, SN-219, č. 20/1990 Sb. (částka 5)

Zákon o změně názvu vysoké školy

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 7; 31,37

T.246,269, usn. FS-138, SL-222, SN-233, č. 48/1990 Sb. (částka 11)

Zákon o volbách do FS

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 11; 79,148

T.256,273, usn. FS-136, SL-220, SN-231, č. 47/1990 Sb. (částka 11)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 345,359

T.258, usn. FS-137, SL-221, SN-232, č. 49/1980 Sb. (částka 11)

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon

25.FS, 14.3.1990, 1; 7,60

T.283,299, usn. FS-144, SL-230, SN-240, č. 72/1990 Sb. (částka 17)

Zákon o civilní službě

25.FS, 14.3.1990, 2; 61,89

T.282,298, usn. FS-145, SL-231, SN-241, č. 73/1990 Sb. (částka 17)

Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků SNB a SNV, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o SNB

25.FS, 14.3.1990, 3; 90,111

T.284,300, usn. FS-146, SL-232, SN-242, č. 74/1990 Sb. (částka 17)

Zákon o sdružování občanů

26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 112,126

T.281,329, usn. FS-150, SL-237, SN-247, č. 83/1990 Sb. (částka 19)

Zákon o právu shromažďovacím

26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 127,137

T.279,318, usn. FS-151, SL-238, SN-248, č. 84/1990 Sb. (částka 19)

Zákon o právu petičním

26.FS, 27.-29.3.1990, 5; 137,147

T.278,319, usn. FS-152, SL-239, SN-249, č. 85/1990 Sb. (částka 19)

Zákon o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků

26.FS, 27.-29.3.1990, 6; 151,156

T.280,320, usn. FS-153, SL-240, SN-280, č. 86/1990 Sb. (částka 19)

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

26.FS, 27.-29.3.1990, 7; 156,159

T.322, usn. FS-162, SL-250, SN-260, č. 87/1990 Sb. (částka 19)

Zákon, kterým se mění předpisy o nabývání a pozbývání čsl. státního občanství

26.FS, 27.-29.3.1990, 8; 160,164

T.285,317, usn. FS-154, SL-241, SN-251, č. 88/1990 Sb. (částka 19)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) ve znění zákona č. 203/1964 Sb. a zákona č. 43/1976 Sb.

26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 174

T.270, usn. FS-155, SL-242, SN-252, č. 90/1990 Sb. (částka 19)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)

26.FS, 27.-29.3.1990, 12; 189,201

T.266,316, usn. FS-159, SL-245, SN-256, č. 89/1990 Sb. (částka 19)

Zákon o akciových společnostech

27.FS, 18.4.1990, 2; 63,88

T.293,382, usn. FS-164, SL-254, SN-264, č. 104/1990 Sb. (částka 23)

Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník

27.FS, 18.4.1990, 3; 38,63

T.304,386, usn. FS-165, SL-255, SN-265, č. 103/1990 Sb. (částka 22)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1962 Sb., o hospodářské arbitráži

27.FS, 18.4.1990, 4; 119,126

T.350,383, usn. FS-166, SL-256, SN-266, č. 106/1990 Sb. (částka 23)

Zákon o státním podniku

27.FS, 18.4.1990, 5; 165

T.341,390, usn. FS-167, SL-257, SN-267, č. 111/1990 Sb. (částka 24)

Zákon o individuálním podnikání fyzických osob (soukromém podnikání osob)

27.FS, 18.4.1990, 6; 88,114

T.294,391, usn. FS-168, SL-258, SN-268, č. 105/1990 Sb. (částka 23)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

27.FS, 18.4.1990, 8; 154,162

T.287,377, usn. FS-169, SL-259, SN-269, č. 110/1990 Sb. (částka 24)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí

27.FS, 18.4.1990, 9; 219,233

T.336,360, usn. FS-170, SL-260, SN-270, č. 112/1990 Sb. (částka 24)

Zákon o hospodářských stycích se zahraničím

27.FS, 18.4.1990, 10; 234,259

T.370,394, usn. FS-171, SL-261, SN-271, č. 113/1990 Sb. (částka 24)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani

27.FS, 18.4.1990, 11; 127,137

T.339,385, usn. FS-172, SL-262, SN-272, č. 107/1990 Sb. (částka 23)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani

27.FS, 19.4.1990, 12; 137,144

T.337,384, usn. FS-173, SL-263, SN-273, č. 108/1990 Sb. (částka 24)

Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.

27.FS, 19.4.1990, 13; 145,154

T.342,376, usn. FS-174, SL-264, SN-274, č. 109/1990 Sb. (částka 24)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákon č. 95/1988 Sb.

27.FS, 18.4.1990, 14; 260,281

T.343,379, usn. FS-175, SL-265, SN-275, č. 114/1990 Sb. (částka 24)

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor

27.FS, 23.4.1990, 15; 372,388

T.315,393, usn. FS-176, SL-266, SN-276, č. 116/1990 Sb. (částka 25)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství

27.FS, 23.4.1990, 16; 388,393

T.295, usn. FS-177, SL-267, SN-277, č. 118/1990 Sb. (částka 25)

Zákon a soudní rehabilitace

27.FS, 20.4.,23.4.1990, 17; 345,409,441

T.303,361, usn. FS-178, SL-268, SN-278, č. 119/1990 Sb. (částka 25)

Zákon o používání státních symbolů ČSFR

27.FS, 20.4.1990, 20; 332,345

T.335, usn. FS-180, SL-270, SN-280, č. 115/1990 Sb. (částka 25)

Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli

27.FS, 23.4.1990, 21; 441,451

T.328,399, usn. FS-182, SL-272, SN-282, č. 120/1990 Sb. (částka 25)

Zákon k uctění památky M. R. Štefánika

27.FS, 23.4.1990, 28; 451,457 T.368, usn. FS-187, SL-280, SN-288, č. 117/1990 Sb. (částka 25)

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád

28.FS, 2.5.1990, 5; 26,73

T.326,434, usn. FS-203, SL-307, SN-297, č. 178/1990 Sb. (částka 32)

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon

28.FS, 2.5.1990, 4; 26,73

T.325,434, usn. FS-202, SL-296, SN-306, č. 175/1990 Sb. (částka 31)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

28.FS, 2.5.1990, 6; 26,74

T.327,434, usn. FS-204, SL-298, SN-308, č. 179/1990 Sb. (částka 32)

Zákon o zemědělském družstevnictví

28.FS, 3.5.1990, 7; 83,110

T.397,436, usn. FS-191, SL-285, SN-295, č. 162/1990 Sb. (částka 29)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)

28.FS, 3.5.1990, 9; 117,151

T.313,426, usn. FS-196, SL-290,. SN-300, č. 171/1990 Sb. (částka 30)

Zákon o zrušení Vysoké školy SNB

28.FS, 3.5.1990, 10; 151,157

T.402,443, usn. FS-198, SL-292, SN-302, č. 181/1990 Sb. (částka 33)

Zákon o teologických fakultách

28.FS, 3.5.1990, 11; 157,161

T.356,428, usn. FS-197, SL-291, SN-301, č. 163/1990 Sb. (částka 29)

Zákon o vysokých školách

28.FS, 3.-4.5.1990, 12; 162,284

T.309,427, usn. FS-195, SL-289, SN-299, č. 172/1990 Sb. (částka 30)

Zákon o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů

28.FS, 4.5.1990, 14; 265,273

T.396,410, usn. FS-195, SL-289, SN-299, č. 180/1990 Sb. (částka 32)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře

28.FS, 7.5.1990, 15; 307,335

T.344,412, usn. FS-205, SL-299, SN-309, č. 168/1990 Sb. (částka 29)

Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví

28.FS, 7.5.1990, 16; 287,302

T.397,436, usn. FS-192, SL-286, SN-296, č. 176/1990 Sb. (částka 31)

Zákon o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů ČSFR

28.FS, 7.5.1990, 16/a; 335

T.345, usn. FS-206, SL-300, SN-310, č.165/1990 Sb. (částka 29)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření P-FS č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb.

28.FS, 7.5.1990, 17; 338,346

T.367,409, usn. FS-201, SL-295, SN-305, č. 164/1990 Sb. (částka 29)

Zákon o změnách ve vymezení působnosti ČSFR a jejich organizačním zabezpečení ve věci tisku a jiných informačních prostředků; zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení FUTI

28.FS, 7.5.1990, 18; 347,352

T.338,424, usn. FS-208, SL-302, SN-312, č. 166/1990 Sb. (částka 29)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy a kterým se upravují některé další vztahy, týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

28.FS, 9.5.1990, 25; 481,485

T.466, usn. FS-207, SL-301, SN-311, č. 173/1990 Sb. (částka 30)

Zákon o občanských komisích působících v rezortech MV a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, ve znění zák. č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.

28.FS, 9.5.1990, 26/9; 485

T.388,463, usn. FS-209, SL-303, SN-313, č. 169/1990 Sb. (částka 29)

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech ve znění pozdějších předpisů

28.FS, 8.5.1990, 27; 370,497

T.375,470, usn. FS-183, SL-273, SN-283, č. 167/1990 Sb. (částka 29)

Zákon ústavní

Ústavní zákon o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

8.FS, 19.4.1988, 1; 7,33

T.62, usn. FS-31, SL-64, SN-73, č. 42/1988 Sb.

Zákon ústavní o změnách průběhu státních hranic na hraničních vodních tocích s PLR

11.FS, 8.-9.11.1988, 10; 216,222

T.90, usn. FS-60, SL-97, SN-106, č. 169/1988 Sb. (částka 38)

Zákon ústavní, kterým se mění ústavní zákon č. 126/1970 Sb., o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

12.FS, 13.-14.12.1988, 2; 79,97

T.112, usn. FS-65, SL-103, SN-112, č. 193/1988 Sb.

Zákon ústavní, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR

16.FS, 29.11.1989, 3; 52,62

T.217, usn. FS-104, SL-155, SN-164, č. 135/1989 Sb. (částka 31)

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci (volba prezidenta)

18.FS, 19.12.1989, 2; 117,143

T.224, usn. FS-119, SL-179, SN-188, č. 161/1989 Sb. (částka 35) - není publikováno ve Sbírce

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci (slib prezidenta)

19.FS, 28.12.1989, 1; 6,10

T.227, usn. FS-120, SL-181, SN-190, č. 182/1989 Sb. (částka 37)

Zákon ústavní o volbě nových poslanců zákonodárných sborů

19.FS, 28.12.1989, 2; 11,16

T.228, usn. FS-121, SL-182, SN-191, č. 183/1989 Sb. (částka 37)

Zákon ústavní o odvolávání poslanců zastupitelských sborů a volbě nových poslanců národních výborů

22.FS, 23.1.1990, 1; 10,91

T.235,238, usn. FS-124, SL-193, SN-205, č. 14/1990 Sb. (částka 4)

Zákon ústavní o změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády ČSSR

22.FS, 23.1.1990, 2; 53,62

T.232, usn. FS-125, SL-194, SN-206, č. 13/1990 Sb. (částka 4)

Zákon ústavní o skončení volebního období zákonodárných sborů

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 9; 79,144

T.255,271, usn. FS-134, SL-218, SN-229, č. 45/1990 Sb. (částka 11)

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci a ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR (změna: počet posl. mandátů; textu slibu poslanců)

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 10; 79,145

T.257,272, usn. FS-135, SL-219, SN-230, č. 46/1990 Sb. (částka 41)

Zákon ústavní o změně názvu státu (kterým se mění název republiky)

26.FS, 27.-29.3.1990, 17; 249,324(SN)

T.305,348, usn. FS-160, SL-246, SN-258, č. 81/1990 Sb. (částka 19)

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci (prohlášení k Ústavě 1960, formy vlastnictví - čl. 7,8,9, kompetence republik - čl. 10,12,24)

27.FS, 18.4.1990, 1; 16,56

T.296,392, usn. FS-163, SL-253, SN-263, č. 100/1990 Sb. (částka 21)

Zákon ústavní o změně názvu Československé federativní republiky

27.FS, 18.4.1990, 18; 308,343,321

T.371, usn. FS-179, SL-269, SN-279, č. 101/1990 Sb. (částka 21)

Zákon ústavní o státních symbolech ČSFR

27.FS, 18.4.1990, 19; 321,330

T.311,373, usn. FS-180, SL-270, SN-280, č. 102/1990 Sb. (částka 21)

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. ve znění ústavního zákona č. 161/1989 Sb., o československé federaci (funkční období prezidenta)

28.FS, 2.5.1990, 1; 14,16

T.302, usn. FS-193, SL-287, SN-297, č. 158/1990 Sb. (částka 29)

Zákon ústavní, kterým se mění ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu

28.FS, 2.5.1990, 2; 17,20

T.398, usn. FS-200, SL-294, SN-304, č. 160/1990 Sb. (částka 29)

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čsl. federaci (životní prostředí)

28.FS, 2.5.1990, 3; 21,78

T.347,422, usn. FS-199, SL-293, SN-303, č. 150/1990 Sb. (částka 29)

Zákon ústavní, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSSR ve znění ústavního zákona č. 62/1978 Sb. (školství za úhradu)

28.FS, 2.5.1990, 8; 110,117

T.312,411, usn. FS-194, SL-288, SN-298, č. 161/1990 Sb. (částka 29)

Zákony ústavní - změny (čl. 7, 8, 9, 24, 10, 12)

27.FS, 18.4.1990, 1; 16

T.296,392, usn. FS-163, SL-253, SN-263

Zákon devizový

17.FS, 12.-13.12.1989, 7; 130,147

T.172,207, usn. FS-114, SL-170, SN-176, č. 161/1989 Sb. (částka 34)

Zákon trestní

17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 98,120 T.179,209, usn. FS-116, SL-172, SN-178
28.FS, 2.5.1990, 4;26,73 T.325,434, usn. FS-202, SL-296, SN-306, č. 175/1990 Sb. (částka 31)

Zákonné opatření

Opatření zákonné

Zákoník hospodářský

10.FS, 14.-16.6.1988, 7; 152 T.68,82, usn. FS-48, SL-82, SN-91
27.FS, 18.4.1990, 3; 38 T.304,386, usn. FS-165, SL-255, SN-265, č. 103/1990 Sb. (částka 22)

Zákoník občanský

26.FS, 27.-29.3.1990, 7; 156 T.322, usn. FS-162, SL-250, SN-260, č. 87/1990 Sb. (částka 19)

Zákoník práce

5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78 T.27, usn. FS-14, SL-36, SN-41
12.FS, 13.-14.12.1988, 4; 103 T.100,122, usn. FS-67, SL-105, SN-114, č. 188/1988 Sb.

Zákonnost socialistická

11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 163 T.91, usn. FS-54, SL-91, SN-100

Zamezení zdanění - dvojího

3.FS, 8.-9.12.1986, 5; 143 T.5, usn. FS-4, SL-21, SN-21
4.FS, 24.3.1987, 3; 104 T.15, usn. FS-9, SL-30, SN-32
7.FS, 15.12.1987, 3; 99 T.38, usn. FS-27, SL-54, SN-59
28.FS, 2.5.1990, 19; 353 T.267, usn. FS-188, SL-281, SN-291

Zaměstnanci - nemocenské pojištění

27.FS, 19.4.1990, 8; 154,165 T.287,377, usn. FS-169, SL-259, SN-269, č. 110/1990 Sb. (částka 24)

Zasedání FS - svolání, ukončení (dopis prezidenta ČSSR), čl. 61 úst. zákona o čsl. federaci

4.FS, 24.3.1987, -; 5 pozn.: svolání jarního zasedání k 2. 3. 1987 dopisem prezidenta republiky ze dne 27. 2. 1987
8.FS, 19.4.1988, -; 5 pozn.: svolání jarního zasedání k 1. 3. 1988 dopisem ze dne 29. 2. 1988
13.FS, 21.-22.3.1989, -; 5 pozn.: svolání jarního zasedání k 1. 3. 1989 dopisem ze dne 28. 2. 1989
15.FS, 14.-15.11.1989, -; 5 pozn.: svolání podzimního zasedání FS k 18. 9. 1989 dopisem ze dne 15. 9. 1989
22.FS, 23.1.1990, -; 5 pozn.: svolání jarního zasedání FS ke dni 15. 1. 1990 dopisem prezidenta ze dne 13. 1. 1990

Zasílatelství vnitrostátní

27.FS, 23.4.1990, 16; 388,393 T.295, usn. FS-177, SL-267, SN-277, č. 118/1990 Sb. (částka 25)

Zboží - dodávky mezi organizacemi RVHP

14.FS, 20.-21.6.1989, 9; 231

T.150, usn. FS-88, SL-131, SN-143

Zboží - mezinárodní koupě

15.FS, 14.-15.11.1989, 11; 217

T.169, usn. FS-102, SL-150, SN-161

Zboží - mezinárodní koupě - promlčení

15.FS, 14.-15.11.1989, 12; 217

T.170, usn. FS-103, SL-151, SN-162

Zboží - neprodané - náhrada - slib

28.FS, 3.5.1990, 13; 187

pozn.: dotaz na akad. Čiče - poslanec Kanis

Zboží - skupování

Poplatky celní

Zbraně

24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 12; 345

T.258, usn. FS-137, SL-221, SN-232

Zbraně - výroba - problematika

28.FS, 3.5.1990, 13; 183

pozn.: interpelace na min. Stračára - posl. Tahy

Zdanění dvojí - z příjmu a majetku

Zamezení zdanění

Smlouva

Zdravotně-postižení lidé

Invalidé

Zednáři svobodní

27.FS, 24.4.1990, 26; 477

pozn.: dotaz posl. Minky

Zemědělské družstevnictví

Družstevnictví zemědělské

Zákon

Zemětřesení

Arménie

Zkušebnictví státní

5.FS, 22.-23.6.1987, 3; 96

T.16,23, usn. FS-16, SL-38, SN-43

Změny ve výborech SL a SN

Výbory SL a SN - změny

Znaky republiky, státní - změny

Prezident republiky - projev

Známky ochranné

11.FS, 8.-9.11.1988, 6; 138

T.75,97, usn. FS-58, SL-95, SN-104

Zpráva komise FS pro zpracování analýzy finančních vztahů mezi rozpočtem čsl. federace, republik, politickými stranami a politickými hnutími

28.FS, 9.5.1990, 31; 564

usn. FS-213,215, SL-307,309, SN-317,319

Zpráva komise sněmoven FS a ČSR pro parlamentní kontrolu objektivnosti vyšetřování zásahu pořádkových jednotek 17. 11. 1989 v Praze

17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 26 T.211, usn. FS-110, SL-165, SN-173
22.FS, 23.1.1990, 5; 92 T.236, usn. FS-128, SL-197, SN-209
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 14; 373 T.276
28.FS, 9.5.1990, 22/a; 501,505 T.430,431, usn. FS-211, SL-305, SN-315

Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR a generálního prokurátora ČSSR o stavu socialistické zákonnosti

11.FS, 8.-9.11.1988, 9; 163 T.91, usn. FS-54, SL-91, SN-100

Zpráva o činnosti komise FS pro dohled nad stažením sovětských vojsk z Československa

28.FS, 9.5.1990, 29; 527,530

T.432,433, usn. FS-210, SL-304, SN-314

Zpráva o činnosti P-FS, P-SL, P-SN a výborů SL a SN

Předsednictvo FS

FS - činnost

Zpráva o zásadních otázkách zahraniční politiky ČSSR

Politika zahraniční

Zpráva předsedy FS o zákonném opatření P-FS, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1957 Sb., o státním svátku, o dnech pracovních klidu a o památných a významných dnech

11.FS, 8.-9.11.1988, 2; 93

T.99,98, usn. FS-63, SL-100, SN-109, č. 170/1988 Sb. (částka 38)

Zpráva předsedy FS o zákonném opatření P-FS k ochraně veřejného pořádku

13.FS, 21.-22.3.1989, 10; 144

T.130, usn. FS-73, SL-114, SN-123, č. 30/1989 Sb. (částka 8)

Zpráva předsedy vlády ČSSR o vývoji NH a současných úkolech

14.FS, 20.-21.6.1989, 5; 13

usn. FS-83, SL-127, SN-138

Zvířata - nová plemena - ochrana práv

15.FS, 14.-15.11.1989, 6; 182

T.168,189, usn. FS-97, SL-145, SN-156

Železnice - organizace

14.FS, 20.-21.6.1989, 8; 208

T.145, usn. FS-86, SL-130, SN-141

Životní prostředí - federální výbor (problematika)

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 219
28.FS, 8.5.1990, 22; 379 T.406
28.FS, 9.5.1990, 22; 639 pozn.: návrh na jeho řízení nebyl schválen

Životní prostředí - interpelace

27.FS, 24.4.1990, 26; 467 pozn.: interpelace p. Konečného

Životní prostředí - problematika

26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 231
28.FS, 2.5.1990, 3; 21 T.347,422, usn. FS-199, SL-293, SN-303


Přihlásit/registrovat se do ISP