5. vláda ČSSR
Jmenována dne:17.6.1981
Oznámeno dne: 2.FS, 30.6.1981; 8
Demise podána dne:13.6.1986
Odvolána dne: 16.6.1986 (dopis prezidenta republiky)

Viz. Index FS- IV.

6. vláda ČSSR
Jmenována dne:16.6.1986
Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5
Demise podána dne:20.4.1988
Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne:16.6.1986
Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5
FS2.FS, 24.6.1986, 1; 9,89 k programovému prohlášení vlády ČSSR
4.FS, 24.3.1987, 2; 8,92 zpráva o plnění programového prohlášení vlády ČSSR a odpovědi na dotazy posl. Štefánika a Davida

ROHLÍČEK Rudolf, doc., ing., DrSc.

I. místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986

FS8.FS, 19.4.1988, 1; 7,30 odův. vl. n. zák. T. 62 "Změny v soustavě feder. org." a odpověď na dotaz posl. Pažické

KORČÁK Josef

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

Odvolán dne: 20.3.1987

Oznámeno dne: 4.FS, 24.3.1987; 5

ADAMEC Ladislav, doc., RSDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 20.3.1987

Oznámeno dne: 4.FS, 24.3.1987; 5

COLOTKA Peter, prof., JUDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

GERLE Ladislav, ing., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

SL

2.SL, 20.10.1987, 1; 7,100 odpovědi na dotazy posl. Laštovičky a Riga, závěr. slovo, úkoly stroj. a elektrotech. průmyslu

HRIVNÁK Pavel, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

LACO Karol., akad.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 5; 117 odův. T.21 Vídeňská úmluva
6; 125 odův. T.22 Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu
6.FS, 9.-10.11.1987, 8; 132 odův. T.35 "Smlouva se Španělskem"
8.FS, 19.4.1988, 2; 34,50 odův. vl. n. "Horní zákon" T.49

LÚČAN Matej, PaedDr., doc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

OBZINA Jaromír, doc., PhDr., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SK VTR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 5

FS4.FS, 24.3.1987, 2; 89 odpověď na dotazy posl. Vondrouše k plnění program. prohl. vlády
5.FS, 22.-23.6.1987, 3; 96 odův. T.16 - st. zkušebnictví a T.23
7.FS, 15.12.1987, 1; 79 odpověď na dotaz posl. Hůly - k T.48
SN3.SN, 19.5.1987, 2; 7 Zpráva o efekt. využívání paliv, energie, surovin, materiálů
2; 104 odpověď posl. Ivaničové, závěr. slovo - palivo a energie

POTÁČ Svatopluk, ing.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS3.FS, 8.-9.12.1986, 2; 7,78 odův. vl. n. zák. T.7, 8. pětiletka

TOMAN Miroslav, ing., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR a ministr zemědělství a výživy ČSSR

Pověřený řízením FMZV

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS

6.FS, 9.-10.11.1987, 7; 115 odův. vl. n. zák. T. 29 "Veterinární péče"

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

Ministr zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 4; 9 přednáší zprávu k otázkám zahr. politiky
-; 76 odpověď na dotaz posl. Kapitoly a Lefflerové a závěr. slovo
7.FS, 15.12.1987, 4; 105 odův. vl. n. T. 43 "Mezinárodní úmluva"
8.FS, 19.14.1988, 3; 53 odův. vl. n. T. 59 "Dohoda o inspekcích"
5; 75 odův. vl. n. T. 52 "Úmluva proti mučení"

VÁCLAVÍK Milán, genplk., ing.

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

VAJNAR Vratislav, dr., CSc.

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

ŽÁK Jaromír, ing.

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS3.FS, 9.12.1986, 4; 89,138 odův. T.11 - STR, čs. federace 1987
5; 143 odův. T.5 - Smlouva ČSSR - Indie
4.FS, 24.3.1987, 3; 104 odův. T.15 - Smlouva ČSSR - Brazílie
5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 6,70 odův. T.31 - SZÚ-1986, závěr. slovo
4; 111 odův. T.20 - Smlouva ČSSR - Řecko
7.FS, 15.12.1987, 1; 7,82 odův. T.48 - STR - 1988 a odpověď na dotaz posl. Stránské a Andrejové
3; 99 odův. T.38 - "Smlouva ČSSR - Čínská lid. republika"

URBAN Bohumil, ing., CSc.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS5.FS, 22.-23.6.1987, 1; 69 odpověď na dotaz posl. Štefánika - SZÚ
SL2.SL, 20.10.1987, 1; 98 vystoupení a odpověď na dotaz posl. Michálkové

ŠTĚRBA Jan, ing.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 28.12.1987

BOĎA Miloslav, ing.

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS3.FS, 9.12.1986, 6; 149 odův. T.8 Smlouva ČSSR - Bulharsko
5.FS, 22.-23.6.1987, 2; 78 odův. T.25, 26, 27, 28
7.FS, 15.12.1987, 2; 89 odův. vl. n. T. 47 "Zvl. příspěvky horníkům"

EHRENBERGER Vlastimil, ing., CSc.

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS6.FS, 9.-10.11.1987, 5; 89,102 odův. vl. n. zák. T.34 "Výroba, rozvod a spotřeba tepla"
6; 106 odův. vl. n. zák. T.33 "St. energetická inspekce"
SN3.SN, 19.5.1987, 2; 58 odpověď na dotaz: palivo a energie
2; 101 odpověď posl. Riškovi: palivo a energie

SAUL Eduard, ing.

Ministr hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

FS8.FS, 19.4.1988, 4; 68 odův. vl. n. zák. T.51 "Dohoda Interokranmetal"
SL2.SL, 20.10.1987, 1; 90 odpověď na dotaz posl. Pražáka
SN3.SN, 19.5.1987, 2; 92 odpověď posl. Humlovi a Habáně - palivo a energie

LUHOVÝ Ladislav, ing., CSc.

Ministr všeobecného strojírenství ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

SL2.SL, 20.10.1987, 1; 94 vystoupení a odpověď na dotaz posl. Římana

KUBÁT Milan, prof., ing., DrSc.

Ministr elektrotechnického průmyslu ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

BLAŽEK Vladimír, ing.

Ministr dopravy ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

JÍRA Jiří, ing.

Ministr spojů ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

OLDŘICH František, RSDr.

Ministr - předseda VLK ČSSR

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

SABOLČÍK Michal, doc., DrSc.

Ministr - předseda FCÚ

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

JANZA Vladimír, ing.

Ministr - místopředseda SPK

Jmenován dne: 16.6.1986

Oznámeno dne: 2.FS, 24.6.1986; 6

7. vláda ČSSR
Jmenována dne:21.4.1988
Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5
Demise podána dne:11.10.1988
Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 5

ŠTROUGAL Lubomír, JUDr,

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

FS 9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 7,94 k programovému prohlášení vlády ČSSR

ROHLÍČEK Rudolf, doc., ing., DrSc.

I. místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 91
odpověď na dotaz posl. Horečné
10.FS, 14.-16.6.1988, 3; 66,98
odův. vl. n. T.78 "St. podnik" a odpověď na dotaz posl. Bezecného

ADAMEC Ladislav, doc., RSDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

COLOTKA Peter, prof., JUDr., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

POTÁČ Svatopluk, ing.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

OBZINA Jaromír, doc., PhDr., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SK pro VTIR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 2; 103 odův. vl. návrh T.60 (Úmluva)
4; 117 odův. vl. návrh T.56 (Úmluva)
10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 55 odpověď na dotazy posl. Hůly, Žižky a Benešové

LÚČAN Matej, PaedDr., doc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 5

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

Ministr zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 3; 110 odův. vl. n. T.61 (Smlouva)

VÁCLAVÍK Milán, genplk., ing.

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

VAJNAR Vratislav, dr., CSc.

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

ŽÁK Jaromír, ing.

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 7,61 odův. vl. n. usn. T.76 - SZÚ a odpověď na dotaz zprav. SN Csémiho
3; 96 k T.78 - odpovědi na dotazy posl. Belka a Vikézové
10; 230 odpověď na dotaz posl. Servuse k T.74, 85

ŠTERBA Jan, ing.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 9; 181
odův. vl. n. zák. T.72, 84 (zahr. styky)

BOĎA Miloslav, ing.

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 5; 124 odův. vl. n. T.55 (MOP)
10.FS, 14.-16.6.1988, 10; 202,231 odův. vl. n. zák. T.74, 85 (soc. zabezpečení)
11; 234 odův. vl. n. zák. T.73, 88 (nemoc. zabezpečení)

EHRENBERGER Vlastimil, ing., CSc.

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

GERLE Ladislav, ing., CSc.

Ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

TOMAN Miroslav, ing., CSc.

Ministr zemědělství a výživy ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS9.FS, 3.-4.5.1988, 1; 87 odpověď na dotaz posl. Procházky
10.FS, 14.-16.6.1988, 4; 105,125 odův. vl. n. zák. T.79 (družstevnictví)
5; 127 odův. vl. n. zák. T.67,80 (původní zák.)
6; 133 odův. vl. n. zák. T.66,81 (výr. družst.)

BLAŽEK Vladimír, ing.

Ministr dopravy a spojů ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

HRIVNÁK Pavel, ing.

Ministr - řídí FCÚ

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

ONDŘICH František, RSDr.

Ministr - předseda VLK

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 2; 59 odpověď na dotaz posl. Žižky

ČALFA Marián, JUDr.

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 21.4.1988

Oznámeno dne: 9.FS, 3.-4.5.1988; 6

FS10.FS, 14.-16.6.1988, 7; 152 odův. vl. n. zák. T.68,82 (hosp. zákon)
8; 169 odův. vl. n. zák. T.69, 83 (hosp. arbitr.)

8. vláda ČSSR
Jmenována dne:12.10.1988
Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 5

Změny ve vládě - podle § 61 úst. zákona o čsl. federaci - dne 19.6.1989

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

ADAMEC Ladislav, doc., RSDr., CSc.

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 5

Předseda vlády ČSSR v I. i II. změně (1989)

Demise podána dne: 7.12.1989 (prezident republiky ČSSR ji přijal)

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 1; 8,88
k programovému prohlášení vlády ČSSR
14.FS, 20.-21.6.1989, 5; 13,163
zpráva o vývoji NH a současných úkolech
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 6,119
k plnění programového prohlášení vlády ČSSR, závěr. slovo a odpověď na dotazy

HRIVNÁK Pavel, ing.

I. místopředseda vlády ČSSR a předseda SK VTIR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 5

Odvolán dne: 19.6.1989 (z funkce I. mpř. vlády ČSSR a př. SK VTIR), jmenován místopředsedou vlády ČSSR

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 6; 138 odův. vl. n. zák. T.75 (ochranné známky)
11; 222 odův. vl. n. zák. T.87 (dohoda se Španělskem)
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 159 k T.157 (vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros) a odpověď posl. Hůlovi

LÚČAN Matej, PaedDr., doc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

I. místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 19.6.1989

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

FS16.FS, 29.11.1989, 1; 62 vnitropolitická situace ČSSR a odpověď na dotaz ke školství

URBAN Bohumil, ing., CSc.

I. místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 5

Odvolán dne: 19.6.1989 (z funkce př. SPK)

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 7; 175 odův. vl. n. zák. T.143 "Národohospodářské plánování"
; 205 závěr. slovo a odpověď na dotaz posl. Šípka
15.FS, 14.-15.11.1989, 8; 202 k T.160 a odpověď na dotaz posl. Riška
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 20 zpráva o uplatňování zákona o st. podniku
; 103 odpověď na dotazy posl. Krylla, Vedry a Šoltése

OBZINA Jaromír, doc., PhDr., DrSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 5

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 111 odpověď na dotaz posl. Hlaváče - programové prohlášení vlády ČSSR - plnění

JULIŠ Karel, akad. ČSAV

Místopředseda vlády ČSSR a ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

Odvolán dne: 19.6.1989 (z funkce mpř. vlády ČSSR a ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a byl jmeno- ván mpř. vlády ČSSR a př. SK pro VTIR)

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 115 odpověď na dotazy posl. Baruše a Kubeše - plnění programového prohlášení vlády ČSSR
SL3.SL, 10.10.1989, 1; 98 uplatňování zákona o st. podniku a odpověď na dotaz posl. Kliky
SN5.SN, 24.10.1989, 1; 7,101 bytová politika

PITRA František, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 117 odpověď na dotaz posl. Pekařové - k plnění programového prohlášení vlády ČSSR

KNOTEK Ivan, doc., ing., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

Odvolán dne: 19.6.1989

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

JOHANES Jaromír, JUDr.

Ministr zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS

11.FS, 8.-9.11.1988, 8; 154 odův. vl. n. T.93 Konzulární úmluva - Nikaragua
13.FS, 21.-22.3.1989, 1; 7 zásadní otázky zahraniční politiky
; 69 závěr. slovo a odpovědi na dotazy posl. Marešové a Galové
2; 75 T.115 - Konzulární úmluva - Čína - ČSSR
3,4,5; 83 T.116, 117, 118 Smlouvy ČSSR - Korea, Úmluva konzulární ČSSR - Korea
14.FS, 20.-21.6.1989, 11; 248 odův. vl. n. T.131 (Smlouva ČSSR - Jemenská republika)
15.FS, 14.-15.11.1989, 7; 191 odův. vl. n. T.161 "Smlouva s NDR"
8; 197 odův. vl. n. T.160 "Smlouva s MLR"
9; 204 odův. vl. n. T.163 "Smlouva s Jugoslávií"

VÁCLAVÍK Milán, arm. gen., ing.

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

KINCL František, ing.

Ministr vnitra ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 10; 216 odův. vl. n. zák. T.90 (hranice s PLR)
13.FS, 21.-22.3.1989, 6; 92 odův. vl. n. T.127 Dohoda ČSSR - Rakousko

STEJSKAL Jan, ing.

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 3; 94 odův. vl. n. zák. T.103 (odvody, důchodové daně)
4; 104 odův. vl. n. zák. T.102 (zemědělská daň)
7; 146 odův. vl. n. zák. T.96 "O st. bance"
9; 230 odpověď na dotaz posl. Riška a Jiráska
12.FS, 13.-14.12.1988, 1; 6,69 odův. vl. n. zák. T.120 "STR - 1989" a odpovědi na dotazy posl. Csémiho, Vomastka, Laštovičky
14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 49 odův. vl. n. us. T.157 "SZÚ čsl. federace 1988"
; 157 závěr. slovo a odpověď na dotaz posl. Škoviery
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 118 odpověď na dotaz posl. Axmana k plnění programového prohlášení vlády ČSSR
2; 126 odův. vl. n. T.147 "Soust. soc. ek. inf."
3; 139 odův. vl. n. zák. T.148 "Rozpočtová soustava a pravidla"

ŠTERBA Jan, ing.

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 5; 122,135 odův. vl. n. zák. T.101 (zahr. majet. účast)
14.FS, 20.-21.6.1989, 9; 231 odův. vl. n. T.150 (RVHP - podmínky)
15.FS, 14.-15.11.1989, 1; 119 odpověď na dotaz posl. Axmana - k plnění programového prohlášení vlády ČSSR
11; 217 odův. vl. n. T.169 "Úmluva OSN"
12; 217 odův. vl. n. T.170 "Dodatkový protokol"

BOĎA Miloslav, ing.

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS12.FS, 13.-14.12.1988, 4; 103,136 odův. vl. n. zák. T.100 (zákoník práce)

KRUMNIKL Antonín, prof., ing., DrSc.

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS

14.FS, 20.-21.6.1989, 6; 160 k T.157 a odpovědi na dotazy posl. Brokeše a Trangoše

ALGAYER Jaromír, ing.

Ministr zemědělství a výživy ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

PODLENA František, ing.

Ministr dopravy a spojů ČSSR

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS14.FS, 20.-21.6.1989, 8; 208 odův. vl. n. zák. T.155 "Organizace ČSD"
; 228 závěr. slovo a odpověď na dotaz posl. Řehkové
15.FS, 14.-15.11.1989, 10; 210 odův. vl. n. T.164 "Protokol"

ŽÁK Jaromír, ing.

Ministr pověřený řízením FCÚ

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

Odvolán dne: 19.6.1989

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

Jmenován dne: 19.6.1989 (mpř. vlády ČSSR a př. SPK)

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 5

ONDŘICH František, RSDr.

Ministr - předseda VLK

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

ČALFA Marián, JUDr.

Ministr

Jmenován dne: 12.10.1988

Oznámeno dne: 11.FS, 8.-9.11.1988; 6

FS11.FS, 8.-9.11.1988, 11; 232 odpověď na dotaz posl. Jiráska
12.FS, 13.-14.12.1988, 2; 79 odův. vl. n. zák. T.112 (soustava feder. ústř. orgánů)
3; 79 odův. vl. n. zák. T.111 (působnost ústř. feder. orgánů)
5; 140 odův. vl. n. zák. T.121 (soudy, prokuratura)
14.FS, 20.-21.6.1989, 10; 238 odův. vl. n. T.151 (smlouva ČSSR - NDR - mládež)
15.FS, 14.-15.11.1989, 5; 173 odův. vl. n. zák. T.165 "Sbírka zákonů"
6; 182 odův. vl. n. zák. T.168 "Ochrana práv rostlin a zvířat"
16.FS, 29.11.1989, 2; 50 vyšetřovací komise FS a odpověď na dotaz posl. Riška
3; 52 odův. vl. n. úst. zák. T.217 "Ústava ČSSR - změny"
SN5.SN, 24.10.1989, 1; 98 bytová politika a odpověď na dotaz posl. Hykové

VODRÁŽKA Ladislav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR pověřený řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

Jmenován dne: 19.6.1989

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 6

ŠEBEK Alfréd, ing.

Ministr vlády ČSSR pověřený řízením FCÚ

Jmenován dne: 19.6.1989

Oznámeno dne: 14.FS, 20.-21.6.1989; 6

I. zMěNA VE VLáDě ČSSR

dne: 19.6.1989
Oznámeno dne:14.FS, 20.-21.6.1989; 5
ADAMEC Ladislav, doc., RSDr., CSc.
předseda vlády ČSSR
HRIVNÁK Pavel, ing.
místopředseda vlády ČSSR
LÚČAN Matej, PaedDr., doc.
I. místopředseda vlády ČSSR
do: 3.12.1989
URBAN Bohumil, ing., CSc.
I. místopředseda vlády ČSSR
OBZINA Jaromír, doc., PhDr., DrSc.
místopředseda vlády ČSSR
do: 3.12.1989
JULIŠ Karel, akad. ČSAV
místopředseda vlády ČSSR a př. SK VTIR
do: 3.12.1989
PITRA František, ing.
místopředseda vlády ČSSR
JOHANES Jaromír, JUDr.
ministr zahraničních věcí ČSSR
VÁCLAVÍK Milán, arm. gen., ing.
ministr národní obrany ČSSR
do: 3.12.1989
KINCL František, ing.
ministr vnitra ČSSR
do: 3.12.1989
STEJSKAL Jan, ing.
ministr financí ČSSR
ŠTĚRBA Jan, ing.
ministr zahraničního obchodu ČSSR
do: 3.12.1989
BOĎA Miloslav, ing.
ministr práce a sociálních věcí ČSSR
do: 3.12.1989
KRUMNIKL Antonín, prof., ing., DrSc.
ministr paliv a energetiky ČSSR
ALGAYER Jaromír, ing.
ministr zemědělství a výživy ČSSR
PODLENA František, ing.
ministr dopravy a spojů ČSSR
ŽÁK Jaromír, ing.
místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK
ONDŘICH František, RSDr.
ministr - předseda VLK
do: 3.12.1989
ČALFA Marián, JUDr.
ministr
do: 3.12.1989
VODRÁŽKA Ladislav, ing.
místopředseda vlády ČSSR pověřený řízením
federálního ministerstva hutnictví, strojíren-
ství a elektrotechniky
ŠEBEK Alfréd, ing.
ministr vlády ČSSR pověřený řízením FCÚ
do: 3.12.1989

II. Změna ve vládě ČSSR

dne: 3.12.1989

Odvoláni dne: 3.12.1989

na návrh předsedy vlády ČSSR a doporučení P-ÚV NF ČSSR, rozhodnutím ze dne 3.12.1989 odvolal prezident republiky ČSSR podle čl. 61 ústavního zákona o čsl. federaci

LÚČAN Matej, PaedDr., doc. z funkce I. mpř. vlády ČSSR
JULIŠ Karel, akad. ČSAV z funkce mpř. vlády ČSSR a př. SK VTIR
OBZINA Jaromír, doc., PhDr., DrSc. z funkce mpř. vlády ČSSR
VÁCLAVÍK Milán, arm. gen., ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením fed. min. národní obrany
KINCL František, plk., ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením fed. min. vnitra ČSSR
ONDŘICH František, RSDr. z funkce ministra vlády ČSSR a předsedy VLK ČSSR
ŠTĚRBA Jan, ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením fed. min. zahraničního obchodu
BOĎA Miloslav, ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením fed. min. práce a sociálních věcí
ŠEBEK Alfréd, ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FCÚ
ČALFA Marián, JUDr. z funkce ministra vlády ČSSR

Členové vlády ČSSR

Jmenováni dne: 3.12.1989

rozhodnutím dne 3.12.1989 jmenováni prezidentem ČSSR na návrh předsedy vlády ČSSR a doporučení P-ÚV NF podle čl. 61 úst. zákona o čsl. federaci

slib složen na Pražském hradě do rukou prezidenta ČSSR

ADAMEC Ladislav
předseda vlády ČSSR
demise 7.12.1989
ČALFA Marián, JUDr.
I. mpř. vlády ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
HROMÁDKA Josef, JUDr.
mpř. vlády ČSSR
URBAN Bohumil
mpř. vlády ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
PITRA František
mpř. vlády ČSSR
HRIVNÁK Pavel
mpř. vlády ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
ŽÁK Jaromír
mpř. vlády ČSSR a př. SPK
odvolán dne 10.12.1989
VODRÁŽKA Ladislav
mpř. vlády ČSSR pověřený řízením minis- terstva hutnictví, strojírenství a elektro- techniky
odvolán dne 10.12.1989 (pověřen stejnou funkcí)
JOHANES Jaromír
ministr zahraničních věcí ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
VACEK Miroslav, ing.
ministr vlády ČSSR pověřený řízením fed. ministerstva národní obrany
PINC František, ing.
ministr vlády ČSSR pověřený řízením fed. ministerstva vnitra
odvolán dne 10.12.1989 (pověřen jinou funkcí)
STEJSKAL Jan
ministr financí ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
KOŘÍNKOVÁ Květoslava, ing., CSc.
ministryně vlády ČSSR a předsedkyně VLK ČSSR
BARČÁK Andrej, ing.
ministr vlády ČSSR pověřený řízením fed. ministerstva zahraničního obchodu
ŠEBEK Alfréd, ing.
ministr vlády ČSSR pověřený řízením fed. ministerstva práce a sociálních věcí
odvolán dne 10.12.1989
DVOŘÁK Ladislav, ing.
ministr vlády ČSSR pověřený řízením FCÚ
REICHEL František, MVDr., ing., CSc.
ministr vlády ČSSR
odvolán dne 10.12.1989 (téhož dne pověřen jinou funkcí)
KRUMNIKL Antonín
ministr paliv a energetiky ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
ALGAYER Jaromír
ministr zemědělství a výživy ČSSR
odvolán dne 10.12.1989
PODLENA František
ministr dopravy a spojů ČSSR
ROTH Viliam, ing.
ministr vlády ČSSR
odvolán dne 10.12.1989

III. Změna ve vládě ČSSR

dne: 7.12.1989

po podání demise předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce, pověřil prezident ČSSR I. mpř. vlády ČSSR Mariána Čalfu sestavením nové vlády ČSSR

7.12.1989

demise předsedy vlády ČSSR přijatá prezidentem ČSSR podle čl. 61 úst. zákona o čsl. federaci, který ho tak odvolal z funkce.

Oznámeno dne: 17.FS, 12.-13.12.1989; 5

Prezident republiky ČSSR na návrh designovaného předsedy vlády ČSSR JUDr. Mariána Čalfy, který ho projednal s představiteli politických stran a občanských iniciativ rozhodnutím ze dne 10.prosince 1989 odvolal z funkcí podle čl.61 ústavního zákona o čsl. federaci tyto ministry:

Oznámeno dne: 17.FS, 12.-13.12.1989; 5

ČALFA Marián, JUDr. z funkce I. mpř. vlády ČSSR
URBAN Bohumil, ing., CSc. z funkce I. mpř. vlády ČSSR
HRIVNÁK Pavel z funkce mpř. vlády ČSSR
ŽÁK Jaromír z funkce mpř. vlády ČSSR a př. SPK
VODRÁŽKA Ladislav z funkce mpř. vlády ČSSR pověřeného řízením FMHSE
JOHANES Jaromír z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FMZV
PINC František, ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FMV
STEJSKAL Jan z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FMF
ŠEBEK Alfréd, ing. z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FMPSV
REICHEL František, MVDr., ing., CSc. z funkce ministra vlády ČSSR
KRUMNIKL Antonín z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FMPE
ALGAYER Jaromír z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením FMZVž
ROTH Viliam, ing. z funkce ministra vlády ČSSR

Vláda národního porozumění
Jmenována dne: 10.12.1989
Oznámeno dne: 17.FS, 12.-13.12.1989; 5 (V. vol. obd.)
Demise dne: 27.6.1990
Oznámeno dne: 2.FS, 29.6.1990; 7 (VI. vol. obd.)

III. změna vlády ČSSR

Jmenována dne: 10.12.1989 (podle § 61 úst. zákona o čsl. federaci)
Slib složen dne: 10.12.1989 (členů vlády ČSSR do rukou prezidenta ČSSR)
Vláda: 20 členů (9 KSČ, 2 ČSS, 2 ČSL, 7 B)
Oznámeno dne: 17.FS, 12.-13.12.1989; 5

Poznámka: Dodatečně bude obsazena funkce mpř. vlády předsedou vlády SSR. Ministerstvo vnitra ČSSR bude zatím řízeno předsedou vlády a jeho dvěma prvními místopředsedy.

V. volební období FS

29. P-FS, 13.12.1989- do rukou předsedy FS St. Kukrála složil akad. Čič slib jako mpř. federální vlády (předseda slov. vlády)

29.12.1989 - prezident republiky Václav Havel dopisem ukončil podzimní zasedání FS ke dni 30.12.1989

30.12.1989 - prezident republiky pověřuje dr. Sachera řízením FMV

1.1.1990 - prezident republiky jmenuje JUDr. Pavla Sitára generálním prokurátorem ČSSR- 31.P-FS, 23.1.1990

13.2.1990 - ing. Slavomír Stračár byl jmenován ministrem hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSRsložil slib- prof. Jaroslav Sůva byl jmenován ministrem paliv a energetiky ČSSR složil slib

Změny ve vládě ČSFR

7. dubna 1990 - na návrh předsedy federální vlády M.Čalfy prezident republiky

odvolal
a)z funkcí 1. mpř. vlády: Valtra KomárkaJána Čarnogurského
b)z funkce mpř. vlády a předsedy SK VTIR Františka Reichela
c)z funkce mpř. vlády Oldřicha Burského

jmenoval
a)mpř. vlády: Valtra KomárkaJána Čarnogurského
Václava Valeše Jiřího Dienstbiera
b)mpř. vlády a předsedu SK VTIR: Armina Delonga
c)ministrem zemědělství a výživy ČSFR: Oldřicha Burského

12.5.1990

ministr pověřený řízením federálního ministerstva zemědělství a výživy:

JUDr. ing. Rudolf Kutnar (ČSS)

ministr vlády ČSFR

Ing. Karel Havlík (ČSL)

Oldřich Burský (ČSS) podal 12.5.1990 demisi na funkci ministra

ČALFA Marián, JUDr (KSČ)

Předseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS17.FS, 12.-13.12.1989, 4; 93 odpověď na dotazy k T.174, 205
18.FS, 19.12.1989, 1; 6,113 přednáší programové prohlášení vlády ČSSR
21.FS, 29.12.1989, 1; 7 odův. volbu prezidenta
; 10 oznámení p. Havlovi, že byl zvolen prezidentem republiky
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 38-76 k plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společenskopolitická situace, konkretizace úkolů na nejbližší období
; 220 odpovědi na část otázek, omluvení odchodu
27.FS, 23.4.1990, -; 462 písemná žádost ze dne 27.3.1990 na FS o prodloužení termínu předložení harmonogramu práce vlády ČSFR

KOMÁREK Valtr, doc., ing., DrSc., člen korespondent ČSAV

I. mpř. vlády ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Prezident republiky dopisem ze dne 6.4.1990 odvolal z funkce I. mpř. federální vlády. (na návrh M. Čalfy)

Jmenován dne: 6.4.1990 (mpř. federální vlády)

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 88 odpovědi na dotazy poslanců na vládu k prog. prohlášení
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 321 odpověď na dotazy poslanců na vládu k prog. prohlášení
-; 335 k usnesení FS k prog. prohlášení vlády
27.FS, 18.4.1990, 3; 38 odův. vl. n. zák. T.404, hospodářský zákoník
2; 63,80,75 odův. vl. n. zák. T.293, akciové společnosti, odpověď na návrh p. Novosáda
6; 88,107 odův. vl. n. zák. T.293, soukromé podnikání, odpověď na připomínku p. Bakšaye
5; 165,208 odův. vl. n. zák. T.341,390 "Státní podnik"
27.FS, 23.4.1990, 15; 372,383 odův. vl. n. zák. T.315 "Nájem a podnájem nebytových prostor"
28.FS, 7.5.1990, 16; 287, 297 odův. vl. n. zák. T.397 "Bytové, výrobní, spotřební aj. družstevnictví"

ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr. (B)

I. mpř. vlády ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Prezident republiky dopisem ze dne 6.4.1990 odvolal z funkce I. mpř. federální vlády. (na návrh M. Čalfy)

Jmenován dne: 6.4.1990 (mpř. federální vlády)

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16

FS17.FS, 12.-13.12.1989, 5; 98 odův. vl. n. zák. T.179,178 (trestní zákon, trestní soudní řízení)
; 116 Stanovisko I. mpř. vlády ČSSR
18.FS, 19.12.1989, 1; 102 odpověď na dotaz p. Pekařové k prog. prohl. vlády ČSSR
22.FS, 23.1.1990, 1; 26 informace o stanoviska vlády ČSSR k projednávanému zákonu - T.235 a odpověď na dotaz p. Riška
3; 63 odův. n. zák. op. P-FS T.233 "O politických stranách"
23.FS, 30.1.1990, 1; 6,9 odův. vl. n. zák. o zřízení správy ochrany prezidenta ČSSR a o Hradní stráži ČSSR - T.247
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 306 odpovědi na dotazy poslanců k program. prohlášení vlády
25.FS, 14.3.1990, 1; 44 omluva za odchod ze FS, předává odův. vl. n. zák. min. Vackovi - T.282
26.FS, 27.-29.3.1990, 3; 112,123 odův. vl. n. zák. T.281, Zákon sdružovací
26.FS, 27.-29.3.1990, 4; 127,134 odův. vl. n. zák. T.279 "Zákon shromažďovací"
5; 137,144 odův. vl. n. zák. T.278 "St. občanství"
27.FS, 18.4.1990, 2; 78 k akciovým společnostem
6; 104 reakce na připomínky posl. k soukromému podnikání
; 113 poznámka k soukromému podnikání
27.FS, 19.4.1990, 4; 119 odův. vl. n. zák. T.350 o hospodářské arbitráži
5; 210 vysvětlení k protinávrhům ke stát. podniku
27.FS, 24.4.1990, 26; 488 potvrzuje, že 2.května budou připraveny odpovědi na interpelace
28.FS, 2.5.1990, 1; 14 odův. n. úst. zák. T.302 - funkční období prezidenta
2; 17 odův. n. vl. úst. zák. T.398
28.FS, 3.5.1990, 13; 199 odpověď na dotaz posl. Stomeho
28.FS, 7.5.1990, -; 303,306 návrh, aby do programu zasedání byl zařazen návrh zák. "o dani z příjmu obyvatelstva"
17; 338,334 odův. vl. n. zák. - T. 367 o "ČSAV"
18; 347 odův. vl. n. zák.- T. 338 - zrušení "FUTI"
19; 353 odův. vl. n. zák.- T. 267 "Smlouva s Nigerijskou fed. rep."
20; 359 odův. vl. n. zák.- T. 268 "Vídeňská úmluva"
28.FS, 8.5.1990, 22,23; 384 k T.406,407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 534 stanovisko vlády ČSFR k T.292
26/30; 543 odpověď na ústavní interpelaci posl. Dymáčka ve věci státoprávního uspořádání a st. správy
31; 588,591 k majetku KSČ, ohledně podávání návrhů zákona
; 612,613 vysvětlení vztahu FS - vláda, k usnesení FS (návrh komise)
; 621 k právní otázce výzvy poslanců (návrh komise)
26/30; 594,595 odpověď na ústní interpelaci posl. Zemana ohledně ekonom. scénáře vlády
-; 645 závěrečná věc k zasedání FS při ukončení V. voleb. období FS

Interpelace:

Písemná odpověď na interpelaci posl. SL MVDr. J. Ládra ze dne 23.1.1990 na 22.FS (T.275)

25.FS, 14.3.1990, 112

Odpověď 1. mpř. vlády ČSSR JUDr. Jána Čarnogurského a místopředsedy vlády ČSSR pověřeného řízením ministerstva zemědělství a výživy ČSSR MVDr. Oldřicha Burského na interpelaci poslance Sněmovny lidu MVDr. Jiřího Lédra přednesenou na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23.1.1990

ČIČ Milan, akademik (KSČ)

Místopředseda vlády ČSSR

Předseda vlády SSR

FS23.FS, 30.1.1990, 2; 10 odpověď na interpelaci - T.226 - doplnění - T.249 (území SSR)

Odpověď na interpelaci 63/5 pana poslance Pavla Kanise, přednesená na 28. společné schůzi SL a SN 3.5.1990 ve věci soukromých podnikatelů

PITHART Petr, JUDr.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 13.2.1990

PITRA František, ing. (KSČ)

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Odvolán dne: 13.2.1990

FS

17.FS, 12.-13.12.19896, 3; 65 odpověď na dotaz posl. Škuly ve vztahu k T.212

DLOUHÝ Vladimír, ing., CSc.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SPK

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS24.FS, 27.-28.2-1.3.1990, 8; 310 odpovědi na dotazy poslanců k programovému prohlášení vlády ČSSR
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 91 k STR - 1990 - vystoupení a odpovědi na dotazy
27.FS, 19.4.1990, 5; 190 ke st. podniku (T. 341)
27.FS, 24.4.1990, 26; 478 odpověď na dotaz posl. Frýbortové a Maliny

HROMÁDKA Josef, ThDr. (B)

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS22.FS, 23.1.1990, 4; 75 odův. n. zák. op. P-FS - T. 234 (církev - hospod. zabezpečení)
; 83 odpověď na dotaz posl. Konvita
; 11 vyjádření se k návrhu na doplnění novely zák. č. 218/1949 Sb.
26.FS, 27.-29.3.1990, 12; 189,198 odův. vl. n. zák.- T. 266 "Autorský zákon"
; 199 závěrečné slovo, připomínka
17; 249,311 odův. n. prez. rep. - T. 305 (změna názvu státu)
27.FS, 20.4.1990, 19; 321 odův. návrh prezidenta ČSFR- T. 311 - "St. symboly"
27.FS, 24.4.1990, 26; 485 odpověď na interpelaci posl. Balgavého
28.FS, 3.5.1990, 13; 192 odpověď na dotaz posl. Géciho
28.FS, 9.5.1990, 27; 494 k T.375, 470 (st. svátky)

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR ThDr. Josefa Hromádky na podnět poslance Sněmovny Národů pana Štefana Tršky ve věci tělovýchovy a sportu

VACEK Miroslav, genplk., ing. (KSČ)

Ministr národní obrany ČSSR

Jmenován dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Povýšení prezidentem republiky ČSFR do hodnosti armádního generála: 28.FS, 3.5.1990; 174

FS17.FS, 12.-13.12.1989, 2; 47,51 k T.211 (ke zprávě vyšetřovací komise k 17. listopadu 1989) a odpovědi na dotazy posl. Lébla
18.FS, 19.12.1989, 1; 98 odpovědi na dotazy posl. Zamazala, Škuly a Tomse k programovému prohlášení vlády ČSSR
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 314 odpovědi na dotazy posl. k programovému prohlášení vlády ČSSR
25.FS, 14.3.1990, 1; 7 odův. vl. n. zák. branného - T. 283
; 32 odpovědi na dotazy posl. Bakšaye, Muraška, Fišery, Glace, Bubeníka
; 55 vysvětlení ministra k vl. návrhu
2; 61 odův. vl. n. zák. o civilní službě - T. 282
; 84 vysvětlení ministra k vl. návrhu posl. Černému
3; 90 odův. vl. n. zák. - T. 284 (přísaha, dovolená vojáků, SNB)
; 102 závěrečné slovo a odpovědi na dotazy
26.FS, 27.-29.3.1990, 13; 202 odpověď na dotaz posl. Dymáčka (k písem. interpelaci - T.330)
28.FS, 4.5.1990, 12; 223 k T.309 - vysoké školy a pozměňovací návrhy
13; 203,208 odpovědi na dotazy posl. Čermáka, Fišery, Flösslerové, Slámy, Géciho

Odpověď ministra národní obrany ČSSR genplk. ing. Miroslava Vacka na interpelaci poslanců FS Michala Dymáčka, Ladislava Lise a Martina Palouše.Interpelace k odchodu sovětských vojsk.Interpelace podána písemně dne 27.2.1990; odpověď podána písemně.

KOŘÍNKOVÁ Květoslava, ing., CSc. (B)

Ministryně - předsedkyně VLK

Jmenována dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS28.FS, 3.5.1990, 13; 200 odpověď na dotaz posl. Čermáka
28.FS, 8.5.1990, 27; 372 k T.375 (st. svátky)
22,23; 403 k T.406, 407 (FVŽP)
28.FS, 9.5.1990, 31; 567,623 podává zprávu VLK ČSFR ke kontrole majetku politických stran a KSČ

BARČÁK Andrej, ing. (KSČ)

Ministr zahraničního obchodu ČSSR

Jmenován dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 307 odpovědi na dotazy poslanců a k programovému prohlášení vlády ČSSR
26.FS, 27.-29.3.1990, 10; 165,170 odův. vl. n. - T. 201 "Úmluva o celních režimů"
; 172 odpověď na dotaz posl. Filkuse, připomínka k úmluvě
15; 233,236 odpověď na dotaz posl. Čermáka ohledně celních předpisů pro sov. vojáky a jejich rodiny
27.FS, 18.4.1990, 2; 73,75 reakce na vystoupení posl Fišery, odpověď na dotaz př. SN Stanka
27.FS, 19.4.1990, 9; 219,226 odův. vl. n. zák. - T. 336 "Podnik se zahraniční majetkovou účastí"
10; 234,247 odův. vl. n. - T. 370 "hospod. styky se zahraničím"
; 253,256 odpověď na dotaz posl. Tichavského, poznámka k návrhům
; 257 odpověď na dotaz posl. J. Macka - ohledně TUZEXU
28.FS, 3.5.1990, 13; 211 odpověď na dotaz posl. Čermáka a Kováře
; 217 poznámka k dotazu posl. Kováře

DVOŘÁK Ladislav, ing. (ČSS)

Ministr pověřený řízením FCÚ

Jmenován dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 109 odpovědi na dotazy poslanců Mráze k programovému prohlášení vlády ČSSR
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 99 k T.307 - STR - 1990 a odpovědi na dotazy
27.FS, 18.4.1990, 6; 108,109 odpověď na připomínku Bakšaye - soukromé podnikání
28.FS, 3.5.1990, 13; 192 odpověď na dotaz posl. Čermáka

PODLENA František, ing. (KSČ)

Ministr dopravy a spojů ČSSR

Jmenován dne: 3.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 6

Zproštěn funkce dne: 13.2.1990

Jmenován dne: 13.2.1990 (ministrem vlády ČSSR pověřený řízením fed. ministerstva dopravy)

FS22.FS, 23.1.1990, 2; 53 odův. vl. n. úst. zák. - T. 232 "Soustava feder. ústř. orgánů"
; 60 odpovědi na dotazy
26.FS, 27.-29.3.1990, 9; 174 odův. vl. n. zák. - T. 270 (civilní letectví)
; 179,180 odpověď ministra na dotazy poslanců Macka J. a Kocába, závěrečné slovo
27.FS, 23.4.1990, 16; 388 odův. vl. n. - T. 295 "silniční doprava a vnitrostátní zasílatelství"
27.FS, 24.4.1990, 26; 483 odpověď na část interpelace posl. Kováře
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 539 odpověď na dotaz posl. Kováře

REICHEL František, MVDr., ing., CSc. (ČSL)

Místopředseda vlády ČSSR a př. SK VTIR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Odvolán dne: 6.4.1990 (na návrh př. vlády M. Čalfy dopisem prezidenta republiky ČSFR ze dne 6.4.1990)

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 105 odpovědi na dotazy poslanců Baruše aj. k programovému prohlášení vlády ČSSR
; 111 upřesnění odpovědi na dotazy
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 80 vystoupení k rezortu a odpovědi na dotazy poslanců - STR - 1990
15; 233 odpověď na dotazy posl. Medeho a Pekla, Habovštiaka

BURSKÝ Oldřich, MVDr. (ČSS)

Místopředseda vlády ČSSR pověřený řízením MZVž

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Odvolán dne: 6.4.1990 (na návrh př. vlády M. Čalfy dopisem prezidenta republiky ČSFR ze dne 6.4.1990)

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16 (jmenován dne 6.4.1990 ministrem zemědělství a výživy)

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 110 odpovědi na dotazy poslanců Zamazala k programovému prohlášení vlády ČSSR
27.FS, 19.4.1990, 14; 260 odův. vl. n. zák. - T. 343 - užívání půdy a zeměd. majetek
; 273,276 odpověď na dotaz posl. Novosáda, vysvětlení
; 277 upřesnění odpovědi
27.FS, 24.4.1990, 26; 480 odpověď na dotaz posl. Parkánové
28.FS, 2.5.1990, -; 79 odpověď na dotaz posl. Pospíšila a upřesnění programu schůze
28.FS, 3.5.1990, 7; 83,103,105 odův. vl. n. zák. - T. 397 "zemědělské družstevnictví"
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 562 odpověď na vystoupení posl. Kováče ve věci Slušovic

Odpověď ministra zemědělství a výživy ČSFR O. Burského na interpelaci skupiny poslanců FS ve věci přenechání nedostatečně obhospodařované a využívané zemědělské půdyInterpelace posl. SL MVDr. Jiřího Ládra přednesena na 22.FS dne 23.1.1990T.275, 25.FS, 14.3.1990, 112 (odpověď vzata na vědomí usn. SL - 228)

DIENSTBIER Jiří (B)

Ministr zahraničních věcí ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

Jmenován dne: 6.4.1990 (dopisem prezidenta republiky ČSFR ze dne 6.4.1990 místopředsedou vlády ČSFR)

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16

FS18.FS, 19.12.1989, 1; 86 odpovědi na dotazy poslanců Michalského, Svěrčiny, Moltašové k programovému prohlášení vlády ČSSR

Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci poslance SL Michala Malého (tisk 346)

Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci poslance SN Petera Orbána ve věci výroku ministra zahraničních věcí Maďarské republiky p. Horna týkající se historického utváření maďarských hranic

Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci poslance SL J. Minky ve věci přijetí velmistra svobodozednářské lóže Grand Orient de France (GOF) p. J. R. Ragachea

KLAUS Václav, ing., CSc. (B)

Ministr financí ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS17.FS, 12.-13.12.1989, -; 73 vysvětlení provizorního rozpočtového hospodaření od 1.1. - 31.3.1990
; 79 tzv. rozpočtové provizorium
4; 81 odův. vl. n. zák. - T. 174 "Odvody do st. rozpočtu"
; 91,93 odpověď na dotaz posl. Bezecného
6; 121 odův. vl. n. zák. - T. 175 (Důchodová daň, zemědělská daň, činnost organ. se zahraniční účastí)
; 128 odpověď na dotaz posl. Šutky a závěrečné slovo
7; 130 odův. vl. n. zák. - T. 172 (Devizový zákon)
; 143 odpověď na dotaz posl. Kantorové
8; 147,154 odův. vl. n. - T. 173 (Banky a spořitelny)
18.FS, 19.12.1989, 1; 111 odpovědi na dotazy poslanců k programovému prohlášení vlády ČSSR
24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 302 odpovědi na dotazy k programovému prohlášení vlády ČSSR
; 331 Stanovisko k návrhu usnesení
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 9,102 odův. vl. n. zák. o STR - 1990 - T. 307; závěrečné slovo a odpověď na dotazy
27.FS, 19.4.1990, 11; 127,135 odův. vl. n. zák. - T. 339 o dani z obratu; zeměděl. dani - dotaz k návrhu posl. Novosada
12; 137 odův. vl. n. zák. - T. 337 o důchodové dani
13; 145 odův. vl. n. zák. - T. 342 "devizový zákon"
; 152 odpověď na připomínky posl. Dymáčka, odpověď - závěrečné slovo
27.FS, 24.4.1990, 26; 486 odpověď na dotaz posl. Suchána

Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SL pana J. Bezecného ze dne 14.3.1990

Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslankyně SL paní M. Hadačové na 26. společné schůzi SL a SN dne 27.3.1990 k podmínkám financování družstevní bytové výstavby po úpravě velkoobchodních cen stavebních prací k 1.1.1990

Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SN P. Suchána na 27. společné schůzi SL a SN dne 24.4.1990 k zákonu o pojišťovnách

Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SN M Kováře na 27. společné schůzi SL a SN dne 24.4.1990 ve věci mimořádných dotací MFCM ČR JZD AK Slušovice

Odpověď ministra financí ČSFR pana V. Klause na interpelaci poslance SL J. Minky na 27. společné schůzi SL a SN dne 24.4.1990 ve věci kritického stavu životního prostředí v okolí Žiaru nad Hronom

MILLER Petr (B)

Ministr práce a sociálních věcí ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 5

FS17.FS, 12.-13.12.1989, 9; 158 odův. vl. n. zák. - T. 191 (zvl. příspěvek horníkům)
; 169 odpověď na dotaz posl. Bagína
18.FS, 19.12.1989, 1; 103 odpovědi na dotazy poslanců k programovému prohlášení vlády ČSSR
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 82 vystoupení k STR - 1990
15; 234 odpovědi na dotazy poslanců k soc. politice
27.FS, 19.4.1990, 8; 154 odův. vl. n. zák. - T. 287 "sociální a nemocenské zabezpečení"
; 162 odpověď na dotaz posl. Konvita
27.FS, 24.4.1990, 26; 481,484 odpověď na dotaz posl. Minky
28.FS, 3.5.1990, 13; 193,198 odpovědi na dotazy poslanců Medeho a Čermáka
28.FS, 4.5.1990, 14; 265,271 odův. vl. n. - T. 396 - změna předpisů nemoc., sociálního zabezpečení aj. předpisů

Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslance SL J. Minky

Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslankyně SL Růženy Gdovinové

PINC František, ing. (KSČ)

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 6

Odvolán dne: 13.2.1990

FS17.FS, 12.-13.12.1990, 9; 169 odpověď na dotaz posl. Štixe, Michalského

VODRÁŽKA Ladislav, ing. (KSČ)

Ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 6

Odvolán dne: 13.2.1990

STRAČÁR Slavomír, ing.

Ministr hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR

Jmenován dne: 13.2.1990

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 75 odpovědi na dotazy poslanců a informace o rezortu
27.FS, 18.4.1990, 2; 75 vyjádření k návrhům posl. Fišery a Novosada, akciové společnosti
27.FS, 18.4.1990, 5; 204 státní podnik - vystoupení k připomínkám
28.FS, 3.5.1990, 13; 208 odpověď na dotaz posl. Tahy

Odpověď ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR na interpelaci skupiny poslanců ve věci odbytového nezajištění nákladních vagonů z výroby s.p. Čs. vagonky Poprad (tisk 352)

Stanovisko ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR k interpelaci poslance SL ing. Pavola Bagína ve věci procesu útlumu výroby speciální techniky

Stanovisko ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR Slavomíra Stračára k interpelaci poslance SN pana Comby ve věci postupného snižování neinvestičních dotací na těžbu a úpravu rudy

SŮVA Jaroslav, prof., ing., CSc

Ministr paliv a energetiky ČSSR

Jmenován dne: 13.2.1990

FS24.FS, 27.-28.2.-1.3.1990, 8; 318 odpovědi na dotazy poslanců k programovému prohlášení vlády ČSSR
26.FS, 27.-29.3.1990, 2; 99 k STR - 1990 a odpovědi na dotazy - Gabčíkovo
28.FS, 9.5.1990, 26/30; 532,533 písemné odpovědi akad. Delonga k otázce Gabčíkovo - doplnění na interpelaci posl.; T.292

PRÍKAZSKÝ Vladimír

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 13.2.1990

FS26.FS, 27.-29.3.1990, 6; 151 odův. vl. n. zák. - T. 280 "Periodický tisk"

Odpověď ministra vlády ČSFR Vladimíra Príkazského na interpelaci poslance FS JUDr. Josefa Macka ze dne 3.5.1990 ve věci odmítnutí prohlášení tiskového mluvčího FMV Československou tiskovou kanceláří

MARTÍNKO Robert, ing. (B)

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 6

Pověřen řízením: 13.2.1990 (ministerstva spojů ČSSR)

SACHER Richard, JUDr. (ČSL)

Ministr vlády ČSSR

Jmenován dne: 10.12.1989

Oznámeno dne: 17.FS, 12.12.1989; 6

Jmenován dne: 30.12.1989 (ministerstva vnitra ČSSR)

FS22.FS, 23.1.1990, 5; 95 ke zprávě vyšetřovací komise nad událostmi 17. listopadu 1989 - T.236
26.FS, 27.-29.3.1990, 15; 231 odpověď na interpelaci posl. Stütze a posl. Chromého ke kriminalitě v Sev. Čechách
27.FS, 19.4.1990, 7; 290 odpověď na interpelaci posl. L. Lise
; 292, 295 pokračuje ve své odpovědi; o utajených věcech hovořil už posl. Lis
28.FS, 8.5.1990, 26; 433,470 doplnění písemné odpovědi posl. Lisovi

Písemná odpověď ministra vnitra ČSFR na interpelaci poslance pana L. Lise na 27. společné schůzi SL a SN 19.4.1990

Odpověď ministra vnitra ČSFR R. Sachera na interpelaci poslance SN J. Šolce ze dne 25.4.1990 ve věci základních útvarů VB a zřízení policejních stanic

DELONG Armin, akad.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda SK VTIR

Jmenován dne: 6.4.1990

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16

FS28.FS, 2.5.1990, 3; 21 odův. vl. n. úst. zák. - T. 347 (životní prostředí)
28.FS, 3.5.1990, 13; 217 odpověď na dotaz posl. Balgavého

Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS ze dne 23. dubna 1990 (tisk 408)

Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS (tisk 292)

Odpověď akad. A. Delonga - předsedy SK VTIR na interpelaci skupiny poslanců FS (tisk 259)

VALEŠ Václav, ing.

Místopředseda vlády ČSSR

Jmenován dne: 6.4.1990

Oznámeno dne: 27.FS, 18.4.1990; 16

KUTNAR Rudolf, JUDr., ing. (ČSS)

Ministr pověřený řízením fed. ministerstva zemědělství a výživy

Jmenován dne: 12.5.1990

Demise: 27.6.1990

HAVLÍK Karel, ing. (ČSL)

Ministr vlády ČSFR

Jmenován dne: 11.5.1990

Demise: 27.6.1990

Předsednictvo FS

Vývoj - změny

1.FS, 13.6.1986, 1; 11 usn. SL-14, SN-14 (př. FS)
2; 13 usn. SL-15, SN-15 (mpř. FS)
4.FS, 24.3.1987, 1; 7 usn. SL-27, SN-29 (mpř. FS)
17.FS, 12.-13.12.1989, 1; 25 usn. SL-162, SN-169 (př. FS)
1; 68 usn. SL-174, SN-171 (I. mpř. FS + mpř. FS; I. mpř. FS))
SN-172 (mpř. FS)
19.FS, 28.12.1989, -; 18 rezignace př. FS S. Kukrála
20.FS, 28.12.1989, -; 6 rezignace čl. P-FS (Trávníček, Zagiba) volba č.. P-FS (Dubček, Jičínský)
32.FS, 30.1.1990, -; 6 oznámení změn P-FS
24.FS, 27.,28.2.-1.3.1990, 5,6; 28,30 usn. SL-215,216, SN-216,227 (mpř. FS, čl. P-FS)


Přihlásit/registrovat se do ISP